Ofertă de vânzare pentru terenul aflat în extravilanul Municipiului Turda în suprafață de 0.15 ha

X