Ofertă de vânzare pentru terenul aflat în extravilanul Municipiului Turda în suprafață de 0.40 ha

X