Ofertă de vânzare pentru terenul aflat în extravilanul Municipiului Turda în suprafață de 0,4850 ha

X