ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 12 MARTIE 2018 – ORA 10,00

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 12 MARTIE 2018 – ORA 10,00

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea realizării trecerii unei suprafeţe de teren din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al Statului Român.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea transmiterii unei suprafeţe de teren din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62890 Turda, nr. cadastral 62890.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 61100, CF nr. 61136 şi CF nr. 61138.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Serviciul Public de Asistenţă Socială Turda a unei părţi din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Avam Iancu nr. 12.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei lunare a Municipiului Turda în calitate de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 16-18 martie 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului de Asistenţă Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei lunare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda în calitate de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X