ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATADE 07 MAI 2018 – ORA 13,00 –

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATADE 07 MAI 2018 – ORA 13,00 –

1. Probleme ale Serviciului Public Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 63478, CF nr. 63518 şi CF nr. 63519.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Notă: Materialele şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Compania de Apă Arieş SA pot fi consultate accesând link-ul http://caaries.ro/convocator-al-sedintei-adunarii-generale-ordinare-a-actionarilor-societatii-compania-de-apa-aries-s-a/

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Kiskunfelegyhaza – Ungaria, în perioada 25 – 27 mai 2018.
– iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X