ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2019 ORA 12,00 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2019 ORA 12,00

 

 

1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezilierii contractului de locaţiune
nr. 7169/29.03.2019 pentru suprafete locative cu altă destinaţie decât locuinţă.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letitia Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X