ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 29 IUNIE 2017 ORA 13,00

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a eşalonării la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Modernizare, transformare, extindere construcţii existente şi consolidare clădiri la Spitalul municipal Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Extindere sistem de iluminat public în municipiul Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcţiei Economice:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilului clădire şi teren situat administrativ în municipiul Turda, str. Viilor nr. 10.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de identificare a imobilului situat administrativ în municipiul Turda, Calea Victoriei nr. 15F, în teren şi la cartea funciară.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 23/2016 a Consiliului Local al Municipiului Turda referitoare la aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a unui imobil situat in municipiul Turda, str. Andrei Muresanu, nr. 16 din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Ministerului Sanatatii, prin Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj in domeniul public al Municipiului Turda si in administrarea Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, aferent exerciţiului financiar 2017, al Asociaţiei Handbal Club Potaissa Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda, în calitate de observator la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director adjunct la Colegiul Naţional Mihai Viteazul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda, în calitate de observator la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director la Colegiul Tehnic Dr. Ioan Raţiu Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda, în calitate de observator la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director adjunct la Şcoala Gimnazială Avram Iancu Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de administrare, intreţinere, exploatare a parcărilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Turda încheiat cu societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului intern al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării actului Constitutiv al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de locaţiune pentru un imobil clădire situat în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 39.753 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Sportivă Club Dans Sportiv Potaissa Turda în vederea realizării proiectului Dansul, mod de recreere prin mişcare şi sport.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 18.882 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Clubul Sportiv Şah Club Potaissa Turda în vederea realizării proiectului Creşterea continuă a performanţei.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 15.705 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Turdasport 1998 Turda în vederea realizării proiectului Divertisment şi Recreere – un stil de viaţa sănătos.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 12.168 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Club Sportiv Florin Bordi în vederea realizării proiectului Sala care naşte campioni.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 11.268 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Clubul Sportiv Box Club Trif Turda în vederea realizării proiectului Sportul pentru toţi.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.667 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Clubul Sportiv Karate Club Turda în vederea realizării proiectului Karate-ul un mijloc de educare a copiilor.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4.617 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Transkart Racing Club în vederea realizării proiectului Karting-ul un mijloc de modelare a abilităţilor tehnice.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 12.528 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Sportivă Turda Wolves în vederea realizării proiectului Educaţie prin sport.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 11.160 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Club Sportiv Delfinii Turda în vederea realizării proiectului Sportul de performanţă şi sportul pentru toţi.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 37.728 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Şcoala de Baschet Gheorghe Mureşan în vederea realizării proiectului Dezvoltarea Baschetului în Turda.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 7.668 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Olimpia Turda în vederea realizării proiectului Hai la tenis.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 7.848 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Clubul Sportiv Şoimii în vederea realizării proiectului Sănătate şi recreere prin rugby.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 12.006 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Sportivă Fotbal Club Chimia Turda în vederea realizării proiectului Promovarea sportului de masă la nivelul echipelor de juniori şi seniori în ramura sportivă fotbal.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4.419 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România Filiala Cluj în vederea realizării proiectului Implică-te ! E dreptul tău !
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 11.016 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Centrul de Voluntariat Turda în vederea realizării proiectului Voluntariat şi sport pentru o comunitate sănătoasă.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9.216 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Fundaţia de Ecologie Potaissa Turda în vederea realizării proiectului TurdaTurism.RO-Şcoala de Turism.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 12.465 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia NOA Events Turda în vederea realizării proiectului Skill up- dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor din Turda.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 7.884 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Părinţilor Colegiul Naţional Mihai Viteazul Turda în vederea realizării proiectului Drumul spe succes – calitate, progres, performanţă !
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3.546 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Tordai Magyar Kultualis Egyesulet în vederea realizării proiectului Atelier de teatru.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.33. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3.807 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Josika Miklos Iskolai Szovetseg în vederea realizării proiectului Creativitate, artă şi tradiţie.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.34. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 9.072 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu Filiala Turda în vederea realizării proiectului Activităţi Tradiţionale.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.35. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 3.807 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Turda-Tin în vederea realizării proiectului O investiţie ăn prezent, o şansă în viitor.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.36. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.073 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Părinţilor Împreună pentru Educaţie în vederea realizării proiectului Fiecare are o şansă.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.37. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 7.128 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia de Părinţi a Grădiniţei cu Program Prelungit Sfânta Maria în vederea realizării proiectului Biblioteca de zâmbete.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.38. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 4.563 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia de Reprezentare Civilă în vederea realizării proiectului Şcoala de vară – Eu în oglindă.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.39. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Protopopiatul Ortodox Român Turda în vederea realizării proiectului Reparaţii tencuieli şi împrejmuire la clădirea Protopopiatului.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.40. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Unitariană Turda în vederea realizării proiectului Reparaţii generale şi de renovare la Biserica Unitariană din Turda.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.41. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Romano Catolică Turda în vederea realizării proiectului Reabilitarea Bisericii Romano Catolice Turda.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.42. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Veche în vederea realizării proiectului Reparaţii acoperiş Biserică.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.43. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Poiana în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii trotuare şi acces în biserică cu mixtură asfaltică, înlocuire şi reparare borduri.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.44. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Nouă II în vederea realizării proiectului Reparaţii placaje exterioare şi împrejmuire clădire biserică.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.45. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Nouă I în vederea realizării proiectului Reparaţii pardoseli, tencuieli şi căi de acces la Biserică.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.46. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda II în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii curente gard împrejmuire biserică şi scări de acces.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.47. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Fabrici în vederea realizării proiectului Lucrări reparaţii tâmplărie interioară.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.48. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Capela I în vederea realizării proiectului Reparaţii exterioare şi interioare la capela mortuară, reparaţii copertină Biserică.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.49. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Turda Capela II în vederea realizării proiectului Reparaţii interioare.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.50. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Romana Turda I în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii căi de acces şi împrejmuire la Catedrala Ortodoxă Turda.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.51. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Romana Oprişani IV în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii trotuare acces şi acoperiş biserică.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.52. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Romana Oprişani I în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii acoperiş, faţade şi soclu clădire biserică.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.53. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Ortodoxă Oprişani II în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii curente la izolaţii bolţi şi placă clădire biserică.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.54. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Parohia Greco-Catolică Turda Oprişani în vederea realizării proiectului Întreţinere Lăcaş de cult.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.55. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Mănăstirea Mihai Vodă în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii curente la clădirea bisericii Mănăstirii Mihai Vodă.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.56. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Biserica Franciscană Turda în vederea realizării proiectului Renovarea mănăstirii şi a Bisericii Franciscane din Turda.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.57. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Biserica Baptistă nr. 2 Turda în vederea realizării proiectului Înlocuirea ferestrelor din lemn cu ferestre de tip termopan, reparaţii pervaze.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.58. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Biserica Apostolică Penticostală Turda în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii acoperiş, faţade şi tâmplărie la clădirea bisericii.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.59. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Asociaţia Creştină a Romilor Betania în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii exterioare, interioare şi împrejmuire.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.60. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România – Conferinţa Transilvania de Nord în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii curente la clădirea bisericii.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

5.61. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 8.695 lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România – Conferinţa Transilvania de Nord – Biserica Turda Speranţa, în vederea realizării proiectului Lucrări de reparaţii trotuare şi acces în biserică cu pavaj, înlocuire şi reparare borduri, amenajare beci, consolidare fundaţie spate, copertină intrare şi spate, recondiţionare trepte faţă, balustradă spate.
– iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel, Csep Leylla.

6. Probleme ale Arhitectului Şef:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea lucrărilor pe imobilele domeniului public şi privat al municipiului Turda în cadrul investiţiei publice de “modernizare LEA de medie tensiune din staţia de transformare 110/20kv, axa Mihai Viteazu – TV, semiaxele şi racordurile aferente în judeţul Cluj pe teritoriul UAT: Turda, Mihai Viteazu, Sânduleşti, Tureni, Aiton, Iara, Petreştii de Jos, Feleacu”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării proiectului autorizat cu AC nr. 71/30.06.2014: “Extindere subsol, parter, etaj 1 şi 2, recompartimentări interioare nestructurale” în municipiul Turda, Calea Victoriei nr. 9A, Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ şi PLU, aferent PUZ – Construire imobil cu funcţiuni mixte P+4 (parter comercial şi etaje cu rezidenţial), împrejmuire şi amenajări exterioare în municipiul Turda, Calea Victoriei nr. 25A prin modificarea indicilor urbanistici teritoriali ai UTR C7 pentru subzonă UTR C7-1.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri în vederea reglementării activităţii desfăşurate de către persoanele apte de muncă beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, şi a contravenienţilor sau persoanelor supravegheate în conformitate cu prevederile OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda cu 2 posturi de inspector de specialitate I A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării proiectului Reabilitarea habitatelor cu Salicornia în situl Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche de către SC Greenviro SRL, co-custode al sitului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Turda la Angouleme (Franţa), în perioada 7-17 iulie 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Muzeului de Istorie Turda:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Informare privind procedura prealabilă formulată de către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu privire la revocarea HCL nr. 63/2017 referitoare la aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui imobil – teren si cladire, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Lotus nr. 15, bloc C19, apartamentul nr. 28, catre Bungardean Grigore Dorin.
11. Informare privind procedura prealabilă formulată de către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu privire la revocarea HCL nr. 126/2017 referitoare la aprobarea vanzarii fără licitaţie publică a unui imobil – apartament, aparţinând domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, Piata 1 Decembrie 1918 nr. 7, ap. 2, catre Mihai Susana.
12. Informare privind procedura prealabilă formulată de către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu privire la revocarea HCL nr. 107/2017 referitoare la aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 809 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. Fragariste Fn, catre dl. Oaida Zeno.

13. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

P R I M A R,
Matei Cristian

S E C R E T A R,
Octavian Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X