ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 29 NOIEMBRIE 2017 ORA 13,00 

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 324/20.12.2016 referitoare la aprobarea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi date la scădere la finele fiecărui an.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii cadru de încadrare a clădirilor şi terenurilor intravilane din municipiul Turda, în categoria celor neîngrijite, a criteriilor şi normelor metodologice de aplicare a acesteia, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei mixte de control.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2017 a societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 26 mp, înscris în CF nr. 62764 Turda, nr. cadastral 62764, în vederea extinderii construcţiei pentru dna. Suciu Maria.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare către Casa de Cultură a Municipiului Turda a unei părţi din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii, nr. 2-4.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a bunului imobil“patinoar artificial în suprafaţă de 600 metri pătraţi.”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării anexelor nr. 1, 2 şi 4 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Arhitectului Şef:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării documentului Fişă de reglementare a zonei istorice “ANSAMBLU URBAN DE SECOL XVIII-XIX” municipiul Turda, aprobat prin HCL nr. 75/21.04.2016.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.5. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu de 55 mp, proprietatea privată a municipiului Turda, situat administrativ în str. Arieşului, nr. 24.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de vest a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de est a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Barabas Dani).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Ilea Elena Camelia).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Bercki Giulian şi Moldovan Lucian Alexandru).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Onodi Aura Florina).
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017 referitoare la aprobarea activităţilor Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Hodmezovasarhely-Ungaria, în perioada 30 noiembrie – 01 decembrie 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

 

P R I M A R,
Matei Cristian Octavian

S E C R E T A R,
Paula Letiția Mic

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

X