ORDINEA DE ZI ŞI PROIECTELE ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ DIN 20.05.2021 ORA 13.00

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ – ONLINE A CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA DIN DATA   DE  20  MAI  2021 ORA 13,00 

 

1.Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Domeniul Public Turda S.A..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al Societatii Domeniul Public Turda SA, pentru perioada 2021-2025.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al Societatii Salina Turda SA – Componenta de administrare-pentru perioada 2021-2025.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de mandat nr. 27.262/16.12.2019, al administratorului societatii Transport Urban Public SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P R I M A R, 
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

X