P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 12.12.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI EXTRAORDINARE cu convocare de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

P R O C E S – V E R B A L incheiat azi 12.12.2019 in localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINTEI EXTRAORDINARE cu convocare de indata a Consiliului Local al municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 133, alin. 2 lit. a , art. 134 alin. 1 lit. a si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar General, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 18 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 15 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla , Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Năstase Paul, Ros Nicolae, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria , Zoltan Radu Cosmin.
Dl. viceprimar Nemes Lucian Bogdan , dl. consilier Felezeu Cristian George si Dl. consilier Nap Adrian sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Iftime Ioana – Sef , reprezentanti ai presei.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 1283/ 12.12.2019 si este legal constituita fiind prezenti 15 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu prevederile din Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan.

Dl. presedinte de sedinta:” Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 12.12.2019. Asa cum am mentionat ieri, in sedinta de indata, avem nevoie si de acest proiect de hotarare pentru a completa dosarul si a-l inainta la Consiliul Concurentei, intrucat suntem presati de timp, si va mai trebui sa avem inca o sedinta de indata, luni sau maine, pentru aprobarea proiectului pe care ieri l-am retras si pentru a putea obtine avizul definitiv, in sensul ca ne trebuie o adeverinta de la Consiliul Concurentei pentru buna functionare a serviciului de transport pe care l-am infiintat.Prin acest proiect, initiatorul, dl. Primar ne solicita rezilierea contractului de locatiune nr. 7169/29.03.2019 . Vad ca nu ne intelegem cu amicii astia ai nostri, in speta dl. Mostecki, reprezentantul dlui Nicola, de la Alba. Atunci cand am facut externalizarea acestui serviciu, am crezut ca cu micutul ala prindem pe Dzeu de un picior, dar am gresit si noi, iar eu imi fac autocritica, ca am dat drumul la acel contract cu 7% profit. I-am dat drumul si ne-a agatat iar pe baza acelui contract platim de ne sar balamalele. Astazi va propun aprobarea acestui proiect de hotarare, de reziliere a contractului de locatiune. Astazi vom aproba contractul de locatiune, daca amicii nostri nu inteleg, si apoi vom veni cu aprobarea contractului de minimis. Copilul e destept, dar trebuie sa mai invete, noi suntem pusi in posibilitatea de a majora capitalul social pentru ca acea societate este infiintata de noi, infiintata pe Legea nr. 31/1990, capital majoritar al consiliului local. Si-l vom majora.”

Nemaifiind alte interventii, dl presedinte supune la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Servivciului Administratie Publica Locala:

1.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rezilierii contractului
de locatiune nr. 7169/29.03.2019 pentru suprafete locative cu alta destinatie decat locuinta.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rezilierii contractului de locatiune nr. 7169/29.03.2019 pentru suprafete locative cu alta destinatie decat locuinta.

Dl. consilier Cordis Lucian :” La art. 2 zice ca in regim de urgenta , pe o perioada de 9 luni incheiat in 29.03.2019, se reziliaza cu STP -ul incepand cu.. in data de 15.12.2019.”

Dna Iftime Ioana, sef SAPL :” Deci, motivul rezilierii contractului il constituie incetarea contractului de delegare cu STP Alba, in 15.12. 2019, si implicit ramanerea fara obiect a contractului de locatiune privind baza de transport. Noi am dat locatiunea pe perioada contractului de delegare. Incetand contractul de delegare , implicit trebuie reziliata si locatiunea.”

Dl. consilier Cordis Lucian :” “ Eu am inteles ca-i greseala in sensul ca zice, “ contractul incheiat cu STP -ul in data de 15.12..”

Dna Iftime Ioana, sef SAPL:” da, inteleg, o sa modificam… pana in data de 15.12….”. Nu, este bine cum s-a scris…, e bine …”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 279 / 12.12.2019.

***

Dl presedinte de sedinta:” Sa ne pregatim pentru maine, daca este sedinta de indata, in functie de cum se primeste avizul. Maine avem sedinta de comisie la ora 10.00, nu Dl. Salagean ?. “

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL
municipiului Turda,
dl. Anca Doru Paul Ioan Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X