PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA ORGANIZEAZĂ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

 

pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Turda și din cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență,
în data de 27.08.2019 ora 10:00

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

ACTE NECESARE LA DOSAR:
– Formular de înscriere;
– Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează și a faptului că nu are nicio sancţiune disciplinară neradiată;
– Copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Turda, Birou Resurse Umane, până la data de 14.08.2019, orele 15:30.
Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecției dosarelor se vor afișa la sediul instituției.
Informaţii suplimentare și bibliografia se pot obţine de la Biroul Resurse Umane.

Nr. 15860/25.07.2019


Rezultate
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă interviu
Rezultat final 

X