PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA organizează examen de promovare într-o funcție contractuală pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale ”Teodor Murășanu” Turda în data de 17.12.2019 ora 09:00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA organizează examen de promovare într-o funcție contractuală pentru care este prevăzut un nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale ”Teodor Murășanu” Turda
în data de 17.12.2019 ora 09:00

 

Proba stabilită pentru exemen:
• proba scrisă- în data de 17.12.2019 ora 09:00 la sediul Bibliotecii Municipale ”Teodor Murășanu” Turda.

Condiții de participare:
– dobândirea unei diplome de studii de nivel superior, în specialitatea în care își deșfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice.

Acte necesare:
– copia diplomei de licenţă sau adeverinţa care să ateste absolvirea unei forme de învăţământ superior de lungă durată, de scurtă durată sau a studiilor universitare de licenţă în specialitatea în care își deșfășoară activitatea sau considerată de instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității;
– cerere de înscriere la examenul de promovare aprobată de conducătorul instituției publice.

Toate copiile vor fi însoţite şi de actele originale pentru conformitate sau se vor legaliza.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Municiupiului Turda, Biroul Resurse Umane în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Bibliografia:
1. Legea 344/2002 republicată, Legea bibliotecilor
2. Asociația Bibliotecarilor din Romania, Tratat de biblioteconomie, vol II, partea a II-a Capitolul: 3.1.2 Comunicarea colecțiilor, pag. 376-405.
3. Asociația Bibliotecarilor din Romania, Tratat de biblioteconomie, vol II, partea a II-a Capitolul: 5.1.2 Despre utilizatorii bibliotecii- Delimitări conceptuale; tipologii, pag. 464-478.
4. Dediu, Liviu Iulian, Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane, București, ANBPR, 2012. Capitolele: Identificarea nevoilor de informare a utilizatorilor- pag. 117-129; Serviciile pentru utilizatori- pag. 129-137.
5. Buluță, Gheorghe, Craia, Sultana, Petrescu, Victor, Biblioteca azi. Informare și comunicare, Târgoviște, editura Bibliotheca, 2004. Capitolele: Instrumente de informare- pag. 42-49; Utilizatorii și nevoile lor specifice- pag 56-63; Întâmpinarea și orientarea utilizatorilor- pag. 114-122.

Nr. 26011/02.12.2019

Rezultate
Rezultate selecţie dosare
Rezultat probă scrisă

X