CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313160 int.102

Adresa email: pr@primariaturda.ro

Camera : 39


DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Biroul de Presă este departamentul specializat din cadrul Primăriei Municipiului Turda care stabilește şi menţine relaţiile de comunicare dintre administrația locală şi organismele de presă cât și cu cetățenii municipiului Turda. Activitatea noastră se desfășoară bazându-ne pe transparență, adevăr, promptitudine, obiectivitate și respect.

Principalele activităţi pe care le desfăşurăm sunt:
a) Relaţia cu presa:
- stabilim şi menţinem legături permanente cu mass-media;
- recepţionăm şi soluţionăm solicitările jurnaliştilor;
- realizăm acreditările de presă şi asigurăm participarea jurnaliştilor la evenimentele Primăriei Municipiului Turda;
- transmitem informaţii de presă, comunicate de presă şi declaraţii ale reprezentanților Primăriei Municipiului Turda;
- organizăm conferinţe de presă şi alte evenimente ale instituției sau ale direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Turda;
- asigurăm publicarea pe site-ul Primăriei a tuturor materialelor informative (informaţii de presă, declaraţii, comunicate de presă, agende publice etc.).
b) Elaborarea documentelor de presă şi a materialelor informative:
- redactăm comunicatele şi informaţiile de presă;
- redactăm materialele informative pentru evenimentele organizate de municipalitate.
c) Analize şi monitorizări media:
- elaborăm zilnic revista presei din domeniul de interes al instituției;
Pentru solicitări în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public vă rugăm să folosiți adresele de email: pr@primariaturda.ro şi secretar@primariaturda.ro
Persoană responsabilă: Mărginean Elena Mihaela.

Acreditare jurnaliști

Primăria Municipiului Turda invită toți jurnaliștii care doresc informații despre activitatea instituției să parcurgă demersurile în vederea acreditării.

La activităţile, şedinţele publice şi conferinţele de presă organizate de Primăria Municipiului Turda pot fi acreditaţi reprezentanţii instituţiilor de presă naţionale şi locale
– denumiţi în continuare jurnalişti – cotidiane, periodice, agenţii de presă, posturi de radio şi televiziune româneşti şi străine, precum şi jurnaliştii liber-profesionişti.
Jurnaliştii acreditaţi au acces la activităţile, şedinţele şi conferinţele de presă organizate de Primăria Municipiului Turda, care sunt anunţate în prealabil de Biroul de presă. Pentru obținerea unei acreditări permanente, instituția de presă solicitantă sau jurnalistul liber-profesionist va prezenta următoarele documente:
cererea de acreditare pe care o găsiți pe site-ul www.primariaturda.ro la secțiunea -Biroul de presă;
curriculum vitae al jurnalistului/jurnaliștilor propuși pentru a fi acreditați;
copie după cartea de identitate;
copie după legitimația de presă, vizată la zi;
o fotografie recentă, trimisă în format electronic la adresa de e-mail: pr@primariaturda.ro
Cererea prin care se solicită acreditarea permanentă se găsește pe site-ul primăriei la secțiunea – Biroul de presă – și va conţine: numele, prenumele, calitatea jurnalistului în cadrul redacţiei (redactor, publicist-comentator, fotoreporter, operator etc.) şi datele de contact (e-mail, telefon) la care jurnalistul acreditat doreşte să primească materialele de presă despre activitatea Primăriei Municipiului Turda. Solicitarea scrisă va fi datată, semnată şi ştampilată de directorul sau redactorul şef al instituţiei de presă respective, după caz.

Jurnalistului acreditat i se eliberează o legitimaţie care îi permite accesul la activităţile, şedinţele şi conferinţele de presă organizate de Primăria Municipiului Turda pe durata unui an calendaristic.

Acreditarea o poate obține orice jurnalist, iar accesul în instituție va fi permis doar în baza legitimației eliberată de Primăria Municipiului Turda.
2Cerere acreditare