Achiziții publice

21 aprilie 2021

ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE

ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE La procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica pentru: Servicii de publicitate in mass-media. MUNICIPIUL TURDA invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor, sa […]
18 februarie 2021

Contracte achizitii publice 2020

15 ianuarie 2021

Anexa privind Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020, privind achizițiile directe

15 ianuarie 2021

Programul anual al achizițiilor pe anul 2020

4 ianuarie 2021

Planul anual al achizitiilor pe anul 2020

27 noiembrie 2020

Contracte achiziții publice 2019

2 septembrie 2020

Anexa privind achizitiile directe pe anul 2018

2 septembrie 2020

Planul anual al achizitiilor 2018

2 septembrie 2020

Anexa privind achizitiile directe pe anul 2019

2 septembrie 2020

Planul anual al achizitiilor 2019

X