Anunțuri colective sau individuale

30 iulie 2021

Anunț colectiv 99081/6

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm ca au fost emise […]
30 iulie 2021

Anunț individual 98922

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b). şi alte alin.(6) si (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative […]
30 iulie 2021

Anunț colectiv 98926/5

În temeiul art. 47 alin. (5) litera b) și ale alin (6) și (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, vă comunicăm ca au fost […]
29 iulie 2021

Anunț colectiv 98773

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm ca au fost emise acte […]
27 iulie 2021

Anunț colectiv 98233

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b). şi alte alin.(6) si (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative […]
X