Anunțuri colective sau individuale

11 ianuarie 2022

Anunț individual 51962

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b) şi alin. (6) si (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm ca a fost emis actul administrativ
7 ianuarie 2022

Anunț colectiv 51237

În temeiul art. 47 , alin. (5) , lit. B) şi ale alin. (6) și (7) din Legea 207/2015 , privind Codul de procedură fiscală , cu completările şi modificările ulterioare , […]
7 ianuarie 2022

Anunț colectiv 50946/V

În temeiul art. 47 alin. (5) litera b) și ale alin (6) și (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, vă comunicăm ca au fost […]
7 ianuarie 2022

Anunț colectiv 50893/5

În temeiul art. 47 alin. (5) litera b) și ale alin (6) și (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, vă comunicăm ca au fost […]
5 ianuarie 2022

Anunț colectiv 50207

În temeiul art. 47 alin.(5), lit.(b) si ale alin.(6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale
X