Anunțuri colective sau individuale

2 octombrie 2020

Anunț colectiv 1131/I/4/E

În temeiul art. 47 alin.(4), din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale
1 octombrie 2020

Anunț colectiv 4961/3/II/E

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b). şi ale alin. (6) si (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte […]
18 septembrie 2020

Anunț colectiv 4746/6/II/E

În temeiul art. 47 alin. (5) litera b) și ale alin (6) si (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, vă comunicăm ca au fost […]
14 septembrie 2020

Anunț colectiv 4649/6/II/E

În temeiul art. 47 alin. (5) litera b) și ale alin (6) si (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, vă comunicăm ca au fost […]
11 septembrie 2020

Anunț colectiv 4627/1/II/E

În temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm ca au fost emise […]
X