Bugetul şi execuţie bugetară

1BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017, PRIMĂRIA TURDA ȘI SERVICIILE PUBLICE SUBORDONATE
3CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
În conformitate cu dispozitiile legii nr 544/2001 privind accesul la informatii de interes public si H.G. nr 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 544/2001 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public, Primaria Municipiului Turda, conform competentelor si sarcinilor specifice are obligatie sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

8PROIECT BUGET 2018
10PROIECT BUGET 2019
11BUGET INIȚIAL 2019
12PROIECT BUGET 2020
13BUGET INIȚIAL 2020
X