Municipiul Turda acordă finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, pentru ONG-urile din Municipiul Turda, respectând următoarele reglementări legale:

- Legea 350/2005, actualizată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
- Legea 273/2006 privind finanțele publice;
- Hotărârea 205/29.11.2012 privind aprobarea procedurii de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general în baza Legii 350/2005;
- Hotărârea 151/2013 a Consiliului Local al municipiului Turda privind demararea procedurii de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general în baza Legii 350/2005;
- Hotărârea 163/2013 privind aprobarea modificării HCL 205/2012;
- Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Turda alocate pentru activități nonprofit de interes local.

Finanțările se acordă în urma unei selecții de proiecte, anunțată în mod public cu aproximativ o lună de zile înainte de termenul de evaluare. Cererile de finanțare depuse trebuie să respecte condițiile din Regulamentul atașat în subsolul acestei pagini.