1Cerere pentru afisarea ofertei de vânzare - persoane fizice
2Crere pentru afisarea ofertei de vânzare - persoane juridice
3Oferta vânzare teren extravilan - persoane fizice
4Oferta vânzare teren extravilan - persoane juridice
5Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare pentru persoane fizice - preemptor
6Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare pentru persoane juridice - preemptor
7Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumparare persoane fizice - potential cumparator
8Cerere pentru înregistrarea ofertei de cumparare persoane juridice - potential cumparator
9Decizie privind alegerea preeptorului sau potentialului cumparator pentru persoane fizice
10Decizie privind alegerea preeptorului sau potentialului cumparator pentru persoane juridice