Informare
Conform art. 162 al aceluiași act normativ, organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligaţii.
Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte astfel:
a) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.;
b) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local.
Prin HCL nr. 226/2015 , la nivelul municipiului Turda a fost aprobat plafonul minim al creanțelor pentru care exista obligativitatea publicării și aceasta se face semestrial, pana în 30 aprilie și 31 octombrie
1 noiembrie 2022

Lista debitorilor nr.117434

Lista debitorilor persoane juridice notificate , sector J2 , care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local la data de 31.10.2022
1 noiembrie 2022

LISTA CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE CARE AU ACHITAT LA SCADENTA OBILGATIILE FISCALE DE PLATA SI CARE NU AU OBLIGATII RESTANTE

LISTA CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE CARE AU ACHITAT LA SCADENTA OBILGATIILE FISCALE DE PLATA SI CARE NU AU OBLIGATII RESTANTE
31 octombrie 2022

Lista debitorilor nr.117366

Lista debitorilor persoane juridice , sector J1 , care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local la data de 10.10.2022 cu publicare in data de 01.11.2022
2 mai 2022

Lista debitorilor nr.78023

Lista debitorilor persoane juridice , sector J1 , care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 12.04.2022
2 mai 2022

Lista debitorilor nr.78016

Lista debitorilor persoane juridice , sector J2 , care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 12.04.2022
2 noiembrie 2021

Lista debitorilor nr.118074

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii
29 octombrie 2021

Lista debitorilor nr.118077

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii
30 aprilie 2021

Lista debitorilor nr. 79716

Lista debitorilor persoane juridice , sector J1 , care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local la data de 13.04.2021.
30 aprilie 2021

Lista debitorilor nr.79715

Lista debitorilor persoane juridice , sector J2 , care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local la data de 13.04.2021.
1 februarie 2021

Lista debitorilor nr. 57295/J2

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 31.12.2020