Liste debitori

Informare
Conform art. 162 al aceluiași act normativ, organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligaţii.
Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte astfel:
a) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.;
b) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local.
Prin HCL nr. 226/2015 , la nivelul municipiului Turda a fost aprobat plafonul minim al creanțelor pentru care exista obligativitatea publicării și aceasta se face semestrial, pana în 30 aprilie și 31 octombrie
2 noiembrie 2021

Lista debitorilor nr.118074

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii
29 octombrie 2021

Lista debitorilor nr.118077

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii
30 aprilie 2021

Lista debitorilor nr. 79716

Lista debitorilor persoane juridice , sector J1 , care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local la data de 13.04.2021.
30 aprilie 2021

Lista debitorilor nr.79715

Lista debitorilor persoane juridice , sector J2 , care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local la data de 13.04.2021.
1 februarie 2021

Lista debitorilor nr. 57295/J2

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 31.12.2020
1 februarie 2021

Lista debitorilor 57296/S1

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii.  Data maxima scadenta: 31.12.2020
31 octombrie 2019

Lista debitorilor nr. 9795/J2

Lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii | Data maxima scadenta: 30.09.2019
31 octombrie 2019

Lista debitorilor nr. 9794/J1

Lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii | Data maxima scadenta: 30.09.2019
25 aprilie 2019

Lista debitorilor nr. 4196/J2

Lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii | Data maxima scadenta: 01.04.2019
25 aprilie 2019

Lista debitorilor nr. 4195/J1

Lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii | Data maxima scadenta: 01.04.2019
X