Liste debitori

Informare
Conform art. 162 al aceluiași act normativ, organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligaţii.
Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte astfel:
a) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.;
b) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local.
Prin HCL nr. 226/2015 , la nivelul municipiului Turda a fost aprobat plafonul minim al creanțelor pentru care exista obligativitatea publicării și aceasta se face semestrial, pana în 30 aprilie și 31 octombrie
15 noiembrie 2018

Lista debitorilor nr. 10368/6

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii suburbia 6  |  Data maxima scadenta: 01.10.2018
14 noiembrie 2018

LISTA debitorilor nr. 10344/2

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii – Suburbia 2  |  Data maxima scadenta: 01.10.2018
31 octombrie 2018

Lista debitorilor nr. 9934/3 

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii – S3 Data maxima scadenta: 01.10.2018
31 octombrie 2018

Lista debitorilor nr. 9923/6

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii suburbia 6. Data maxima scadenta: 01.10.2018
31 octombrie 2018

Lista debitorilor nr. 9899/2  

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii – Suburbia 2 Data maxima scadenta: 01.10.2018
31 octombrie 2018

Lista debitorilor nr. 9900/1

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 01.10.2018
31 octombrie 2018

Lista debitorilor nr. 9901/5

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii suburbia 5 Data maxima scadenta: 01.10.2018
31 octombrie 2018

Lista debitorilor nr. 9902/4 

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii – Suburbia 4. Data maxima scadenta: 01.10.2018
17 mai 2018

Listă debitorilor numărul 4656/2

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii – S2. Data maxima scadenta: 02.04.2018
27 aprilie 2018

Lista debitorilor numărul 3879/6

Persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii S6. Data maxima scadenta: 02.04.2018
30 aprilie 2021

Lista debitorilor nr. 79716

Lista debitorilor persoane juridice , sector J1 , care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local la data de 13.04.2021.
30 aprilie 2021

Lista debitorilor nr.79715

Lista debitorilor persoane juridice , sector J2 , care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local la data de 13.04.2021.
1 februarie 2021

Lista debitorilor nr. 57295/J2

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 31.12.2020
1 februarie 2021

Lista debitorilor 57296/S1

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii.  Data maxima scadenta: 31.12.2020
31 octombrie 2019

Lista debitorilor nr. 9795/J2

Lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii | Data maxima scadenta: 30.09.2019
31 octombrie 2019

Lista debitorilor nr. 9794/J1

Lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii | Data maxima scadenta: 30.09.2019
25 aprilie 2019

Lista debitorilor nr. 4196/J2

Lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii | Data maxima scadenta: 01.04.2019
25 aprilie 2019

Lista debitorilor nr. 4195/J1

Lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii | Data maxima scadenta: 01.04.2019
15 noiembrie 2018

Lista debitorilor nr. 10350/J1 

Persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Sector J1-G  |  Data maxima scadenta: 01.10.2018
14 noiembrie 2018

Lista debitorilor nr, 10351/J2 

Persoane juridice , sector J2 , care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local , precum si cuantumul acestor obligatii  |  Data maxima scadenta: 01.10.2018
X