Liste debitori

Informare
Conform art. 162 al aceluiași act normativ, organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligaţii.
Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte astfel:
a) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.;
b) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local.
Prin HCL nr. 226/2015 , la nivelul municipiului Turda a fost aprobat plafonul minim al creanțelor pentru care exista obligativitatea publicării și aceasta se face semestrial, pana în 30 aprilie și 31 octombrie
31 octombrie 2018

Lista debitorilor nr.9919/J1 

Persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Sector J1-G. Data maxima scadenta: 01.10.2018
31 octombrie 2018

Lista debitorilor nr. 9920/J2

Persoane juridice , sector J2 , care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 01.10.2018
27 aprilie 2018

Lista debitorilor numărul 3870/J1

Persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta: 02.04.2018
27 aprilie 2018

Lista debitorilor numărul 3855/J2

Persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local , precum si cuantumul acestor obligatii. Data maxima scadenta : 02.04.2018
31 octombrie 2017

Lista debitorilor numărul 10350

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 02.10.2017
31 octombrie 2017

Lista debitorilor numărul 10349

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 02.10.2017
30 aprilie 2017

Lista debitorilor numărul 3373

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 31.03.2017
30 aprilie 2017

Lista debitorilor numărul 3343

LISTA debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local, precum si cuantumul acestor obligatii Data maxima scadenta: 31.03.2017
X