Rapoarte

RAPOARTE privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public

Raport pe anul 2019
Raport pe anul 2018
Raport pe anul 2017
Raport pe anul 2016
Raport pe anul 2015
Raport pe anul 2014
Raport pe anul 2010
Raport pe anul 2013
Raport pe anul 2012
Raport pe anul 2011

RAPOARTE de evaluare a implementarii legii 52 din 2003

Raport pe anul 2019
Raport pe anul 2018
Raport pe anul 2017
Raport pe anul 2016

RAPOARTE de interes public

Justificarea sumelor acordate Mănăstirii Mihai Vodă conform HCL nr.306/31.08.2017
X