Informare
Conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, art. 185, alin.(1), litera b) și alin.(7), la cererea temeinic justificată a contribuabilului se pot acorda scutiri sau reduceri de majorări de întârziere, care se realizează cu respectarea regulilor în domeniul ajutorului de stat in cazul contribuabililor persoane juridice. Schema de ajutor de minimis aprobată la nivelul Municipiului Turda, are valabilitate pâna la 30 septembrie 2020, pentru un număr maxim de 150 intreprinderi.

Raportare anuală

Situația ajutorului de minimis | 2020
Situația ajutorului de minimis | 2019
Situația ajutorului de minimis | 2018
Situația ajutorului de minimis | 2017
Situația ajutorului de minimis | 2016
Situația ajutorului de minimis | 2015
Situația ajutorului de minimis | 2014