Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

 

A.INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, MUNICIPIULUI TURDA, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul website-ului atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

 

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la instituția noastră folosind termenii „MUNICIPIUL TURDA”, „Instituția”, „noi”, „nostru”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator”, „vizitator”.

 

www.primariaturda.ro este website-ul oficial al MUNICIPIULUI TURDA pentru asigurarea unei mai mari transparențe, o mai bună înțelegere de către cetățeni a activităților unității administrativ-teritoriale a Municipiului Turda și pentru îmbunătățirea procesului de comunicare dintre cetățeni și instituție. Prin intermediul secțiunilor sale, website-ul oferă, în mod constant, actualizat, exact și complet, accesul utilizatorilor informații la informații publice, acte normative, dispoziții ale primarului, hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Turda, anunțuri publice, reglementări și știri referitoare la activitățile Municipiului sau de interes general.

De asemenea, în scopul eficientizării procesului de comunicare dintre cetățeni și Municipiul Turda, în cadrul website-ului www.primariaturda.ro am implementat o aplicație informatică prin care vă facilităm, rapid și de pe orice dispozitiv, accesul online la adresarea și înregistrarea de diverse cereri, sesizări sau solicitări către instituție, inclusiv pentru a verifica stadiul solicitării depuse de dumneavoastră.

Instituția nu poate garanta, însă, că paginile website-ului nu conțin erori, dar vă asigurăm că depunem toate diligențele pentru remedierea lor și realizarea unei informări corecte.

 

MUNICIPIUL TURDA are sediul social în Turda, P-ța 1 Decembrie, nr. 28, județul Cluj, este operator de date cu caracter personal și în această calitate procesează datele cu caracter personal ale contribuabililor, ale partenerilor contractuali, ale vizitatorilor sediului instituției, ale persoanelor care accesează website-ul nostru sau comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, telefon, poștă, întâlniri, participare evenimente, etc), angajați și colaboratori, alte persoane fizice, în vederea sprijinirii procesului de furnizare a serviciilor publice pentru cetățeni și a activităților suport specifice administrației publice.

 

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm prin intermediul website-ului nostru, modul în care utilizăm aceste informații, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Totodată, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind activitatea MUNICIPIULUI TURDA.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe detalii despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator al website-ului MUNICIPIULUI TURDA – www.primariaturda.ro

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor:

Legalitate, echitate și transparență: prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect, suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.

Controlul vă aparține: în limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina exactitatea datelor personale, actualiza sau șterge datele pe care le-ai împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului: utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale, scopurile noastre respectând, în toate cazurile, legislația în vigoare. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate: am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

 

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal.

Cu toate acestea, în cazul în care alegeți să interacționați cu website-ul nostru, pentru:

 • Transmiterea de mesaje sau solicitări de informații,
 • Formularea și transmiterea de sesizări sau reclamații,
 • Utilizarea ”Ghișeului online” în vederea depunerii unei cereri, sesizări, solicitări către instituție, respectiv către serviciile de specialitate din structura organizatorică a instituției, însoțită de documente doveditoare,
 • Accesarea secțiunii de consultare pentru a verifica stadiul soluționării sau starea cererii/ solicitării depuse, inclusiv a vizualizării solicitării depuse,
 • Efecturarea unei plăți online pe bază de card bancar a taxelor/ impozitelor datorate bugetului local, a amenzilor contravenționale, inclusiv vizualizare taxelor/ impozitelor locale datorate,

va fi necesară furnizarea unor date cu caracter personal în timpul unui proces de înregistrare sau autentificare prin completarea formularelor de contact pe care le regăsiți la secțiunile: CONTACT, INFORMAȚII UTILE/ SESIZĂRI SAU RECLAMAȚII, PLĂTEȘTE ONLINE TAXE ȘI IMPOZITE – TAXE ONLINE, GHIȘEUL ONLINE – DEPUNERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA.

Prin urmare, pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucrăm datele cu caracter personal completate de dumneavoastră în formularele de contact pe care le regăsiți atunci când accesați secțiunile din cadrul website-ului, după cum urmează:

 1. La secțiunea CONTACTeste necesară furnizarea următoarelor date cu caracter personal: numele complet și adresa de e-mail.
 2. La secțiunea INFORMAȚII UTILE/ SESIZĂRI ȘI RECLAMAȚII aflată pe pagina principală în parte dreaptă jos, este necesar să ne furnizați: numele, prenumele, adresa, telefon, adresa de email;
 3. La secțiunea GHIȘEUL ONLINE – DEPUNERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDAsunt necesare furnizarea următoarelor date cu caracter personal: numele solicitantului, cetățenia, CNP, numărul de telefon, adresa de email, domiciliul, interesul urmărit de solicitant (reprezentat de tipul de cerere/ document și detalii despre solictare). Suplimentar, pentru verificarea identității solicitantului este necesară încărcarea unei imagini a actului de identitate, precum și încărcarea oricăror documente doveditoare în sprijinul cererii/ solicitării, în scopul soluționării acesteia conform prevederilor legale de către compartimentul competent din cadrul instituției, și care includ date cu caracter personal sau informații ce pot identifica direct sau indirect o persoană fizică (de exemplu: extrasul de carte funciară, plan cadastral, certificat de urbanism, documentul privind achitarea unei taxe, sau orice alt document suplimentar încărcat de dumneavoastră în sprijinul cererii).

De asemenea, vă informăm că prin accesarea acestei secțiuni, respectiv pentru a utiliza această modalitate de comunicare cu instituția, veți fi direcționat către o aplicație informatică/ platformă web, destinată managementului documentelor (www.ghiseulonline.ro), furnizată de un partener al instituției, care, în condiții contractuale și de securitate informatică a prelucrării datelor cu caracter personal, asigură instituției noastre serviciul electronic de registratură electronică și management al documentelor. Furnizorul aplicației și-a implementat măsurile organizatorice și tehnice de protecție a datelor cu caracter personal procesate și stocate și garantează protecția și securitatea datelor cu caracter personal procesate și stocate de către angajații săi.

 1. La secțiuneaGHIȘEUL ONLINE – DEPUNERE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA, aveți posibilitatea de a verifica stadiul soluționării unei cereri depuse, prin acționarea link-ului „ Dorești să verifici stadiul unei solicitări? te rog să accesezi secțiunea consultare” fiind necesar să ne furnizați: codul solicitării care vi s-a comunicat pe adresa de email cu ocazia depunerii solicitării și adresa de email folosită la depunerea solicitării. De asemenea, cu această ocazie veți putea vizualiza solicitarea depusă, doar pe baza codului de acces primit pe adresa de email furnizată la depunerea solicitării. 
 2. La secțiunile TAXE ONLINE șiPLĂTEȘTE ONLINE IMPOZITE ȘI TAXE prin care puteți efectua plata taxelor și impozitelor locale/ amenzi contravenționale, va fi  necesar să parcurgeți un proces de înregistrare sau autentificare prin completarea datelor cu caracter personal solicitate de formularele de contact pe care le regăsiți la rubricile: Solicitare date de acces, Autentificare, Vizualizare impozite și taxe.

Vă informăm că pentru utilizarea serviciului de plată online oferit de instituție prin intermediul acestor secțiuni, veți fi direcționat pe pagina deținută de un procesator specializat de plăți online în momentul în care acționați una din casetele: ”Solicitare de acces”, ”Autentificare” (www.ghiseul.ro). De asemenea, în cazul în care sunteți interesat să vă informați și să vizualizați impozitele și taxele datorate Municipiului Turda și accesați rubrica „Vizualizare impozite și taxe”, veți putea interoga baza de date a instituției prin intermediul aplicației informatice AvanTax implementate pe website, accesibilă doar pe baza numelui de utilizator și parolei.

Disponibilitatea acestor servicii conexate website-ului www.primariaturda.ro este asigurată prin intermediul unor prestatori externi, care, în condiții contractuale și de securitate informatică a prelucrării datelor cu caracter personal, asigură instituției noastre serviciul electronic de plată online a impozitelor și taxelor și vizualizarea acestora, precum și păstrarea bazelor de date aferente acestora sau prelucrate prin intermediul aplicațiilor informatice. Acești furnizori de aplicații informatice web și-au implementat măsurile organizatorice și tehnice de protecție a datelor cu caracter personal procesate și stocate, și garantează protecția și securitatea datelor cu caracter personal stocate și procesate de către angajații săi care au acces la acestea.

Datele cu caracter personal solicitate cu ocazia utilizării acestor formulare sunt:

CNP, datele cardului bancar și adresa de email – (Solicitare date acces – pentru obținerea de către persoanele fizice a datelor de acces pe platforma de plăți sau pentru a crea contul de utilizator al sistemului informatic de plăți online),

utilizator și parola – (Autentificare – pentru accesa și utiliza sistemul informatic de plată online)

numele de utilizator sau CNP – (Ați uitat parola – pentru regenerarea parolei în cazul în care ați uitat-o) ,

numele de utilizator și parola, istoricul tranzacțiilor (Vizualizare impozite și taxe),

Suplimentar față de datele cu caracter personal și modalitățile de colectare descrise mai sus, pe platforma de plăți online www.ghiseul.ro pe care o accesați prin intermediul paginii de Internet a instituției, trebuie să furnizați datele bancare și alte date cu caracter personal necesare autorizării și finalizării tranzacției online de plată a impozitelor și taxelor locale și a amenzilor contravenționale, fără a fi însă nevoie de autentificare sau înregistrare în sistemul informatic de plată online (fără utilizator și parolă), după cum urmează:

a) Plată amendă(amenzi contravenționale, cu excepția amenzilor cauzate de lipsa rovignetei): – pentru persoana fizică care face plata: numele și prenumele, CNP, domiciliul, adresa de email,

 • pentru persoana fizică pentru care se face plata: numele și prenumele, CNP și domiciliul, tipul amenzii, date despre procesul verbal de contravenție (seria și numărul, data întocmirii, data comunicării, suma de plată, adresa de email, poza/ scanarea procesului verbal), destinatarul plății (instituția/ entitatea beneficiară a plății).

b) Plătește Amenzi COVID-19 (amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate): numele și prenumele, CNP, adresa de domiciliu, adresa de email, date despre procesul verbal de contravenție (seria și numărul, data întocmirii, data comunicării, suma de plată, adresa de email, poza/ scanarea procesului verbal).

c) Plată fără autentificare, atunci când cunoașteți cuantumul taxelor și impozitelor locale datorate (nu mai există în acest caz posibilitatea de a consulta obligațiile de plată și istoricul tranzacțiilor ca în cazul autentificării în sistem descrise mai sus):

– pentru persoana fizică care face plata: CNP și adresa de email,

– pentru persoana fizică pentru care se face plata: numele și prenumele, CNP, adresa, date despre plată (informații despre amendă, procesul verbal de contravenție și orice alte date pe care plătitorul le poate introduce voluntar la completarea formularului de contact), destinatarul plății (instituția/ entitatea beneficiară a plății).

d) Plătește contravaloare pașaport (plată taxe speciale fără autentificare):

– pentru persoana fizică care face plata: CNP

– pentru persoana fizică pentru care se face plata: numele și prenumele, CNP și adresa de email,

 

Vă rugăm să rețineți că furnizarea informațiilor cu caracter personal marcate cu semnul (*) sau (!) prin intermediul formularelor noastre de contact cu privire la transmiterea unei cereri/solicitări este obligatorie pentru a putea răspunde solicitării primite. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la completarea formularelor de contact sunt la alegerea dumneavoastră.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii solicitărilor, cererilor, sesizărilor dumneavoastră, sau a efectuării plății online a taxelor, impozitelor și amenzilor prin intermediul website-ului nostru.

 

Website-ul nostru mai include și linkuri/adrese de interes pentru informarea dumneavoastră către website-uri pe care Instituția noastră nu le controlează (de ex: www.facebook.com, www.drive.google.com, www.youtube.com, www.sgg.gov.ro, www.salinaturda.eu, www.caaries.ro, www.apiturda.ro, www.domeniulpublicturda.ro, etc). După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor operatori de date cu caracter personal sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele. Municipiul Turda nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 

C. PRELUCRAREA ANUMITOR INFORMAȚII PE SITE

Vă rugăm să rețineți că pe lângă datele cu caracter personal și modalitățile de colectare descrise mai sus, colectăm date și din alte surse, așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web. Astfel, este necesar să vă informăm despre faptul că website-ul www.primariaturda.ro colectează în mod automat informații tehnice despre dumneavoastră, care identifică doar activitatea de vizitator sau utilizator al website-ului, atât ca urmare a simplei accesări a site-ului, cât și ca urmare a vizualizării paginilor sau secțiunilor pe care ați dat ”click” cu ocazia utilizării website-ului.

Aceste informații tehnice sunt colectate prin mijloace automate, respectiv prin modulele cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a), și identifică informații precum: adresa IP, sistemul de operare, navigatorul de internet, anunțurile pe care ați dat click, locația, paginile web pe care le accesați pe website-ul nostru, în vederea administrării sistemului.

Acestea sunt date statistice, referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu identifică direct o anumită persoană.

Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat (pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru.)  aici

 

D. SCOPURILE PRELUCRĂRII

MUNICIPIUL TURDA prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului www.primariaturda.ro în următoarele scopuri:

 • Furnizarea serviciilor administrației publice locale și emiterea actelor administrative specifice conform atribuțiilor legale ale autorității publice localenecesare satisfacerii intereselor cetățenilor Municipiului Turda, respectiv a activităților suport specifice administrației publice prin intermediul website-ului;
 • Informarea utilizatorilor cu privire la diversele solicitări și mesaje adresate prin intermediul formularului de Contact, precum și informarea cetățenilor cu privire la impozitele și taxele datorate Municipiului Turda prin intermediul secțiunii ”Vizualizare impozite și taxe”;
 • Efectuarea unei operațiuni de platăprivind impozitele și taxele locale și anumite amenzi, prin intermediul secțiunilor „Taxe Online”, „Plătește online impozite și taxe”; 
 • Formularea răspunsurilor la solicitări, sesizări, reclamații primite online;
 • Efectuarea demersurilor înainte de încheierea unui contractîntre Municipiul Turda și cetățean (spre exemplu: pentru încheierea unui contract de achiziție, de locațiune);
 • Îndeplinirea obligațiilor legale specifice autorității publice locale;
 • Efectuarea de analize interne destinate îmbunătățirii serviciilor publice locale;
 • În scop de arhivare a documentelor, atât în format fizic, cât și electronic;
 • Promovarea unor acțiuni, proiecte, inițiative și evenimente de interes local pentru cetățenii Municipiului Turda;
 • Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportăriprivind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor website-ului.
 • Colectarea de informațiide la cetățeni privind gradul de satisfacție referitor la activitatea administrației publice locale a Municipiului Turda.
 • Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnicede funcționare a website-ului.

E. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6, lin. 1, lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 (în ceea ce privește încheierea și executarea contractelor în care Municipiul Turda, prin intermediul instituțiilor subordonate este parte: concesiune, locațiune, achiziție, vânzare-cumpărare prin licitație publică, etc).
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016, în ceea ce privește: activitatea de constatare, impunere și control, activitatea de colectare de la cetățeni a impozitelor și taxelor locale, amenzilor, a elaborării, întocmirii, aprobării și execuției bugetului unității administrativ-teritoriale, pentru înregistrarea financiar-contabilă, activitatea de arhivare, activitatea de soluționare a cererilor de informații de interes public și a petițiilor, etc.
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit.e) din Regulamentul UE 679/2016, atunci când prelucrarea datelor se realizează în legătură cu activitatea instituției noastre, respectiv furnizarea serviciilor publice de interes local către cetățeni și emiterea actelor administrative în legătură cu activități, inițiative, evenimente, realizarea de programe și proiecte prin intermediul instituțiilor și serviciilor publice subordonate privind:
 • Educația,
 • Serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială,
 • Sănătatea,
 • Cultura,
 • Tineretul,
 • Sportul,
 • Ordinea publică,
 • Situațiile de urgență,
 • Protecția și refacerea mediului,
 • Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale,
 • Dezvoltarea urbană,
 • Evidența persoanelor,
 • Podurile și drumurile publice,
 • Serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local,
 • Activitățile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor,
 • Activitățile de administrație social-comunitară,
 • Locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale Turda sau în administrarea sa,
 • Punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale Turda,
 • Alte servicii publice stabilite prin lege:

– impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, munca în folosul comunității,

– colectare debite/ recuperare creanțe,

– emitere autorizare/ licențe,

– resurse umane,

– fond funciar, registru agricol

– gestiunea economico-financiară și administrativă,

– darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietatea publică a Municipiului Turda,

– vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Municipiului Turda,

– stare civilă,

– urbanism și amenajarea teritoriului,

– registrul electoral – evidența electorală,

– arhivă

– registratură, relații publice, secretariat.

 • Prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim de a asigura funcționalitatea site-ului, de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei și a altor activități ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor MUNICIPIULUI TURDAși ale partenerilor săi colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

 

F. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTERPERSONAL

MUNICIPIUL TURDA prelucrează datele cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și ale intereselor instituției.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de arhivare, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea sau distrugerea datelor, conform procedurilor legale aplicabile și cerințele de protejare a intereselor persoanei vizate. Conform legii, anumite date/informații vor fi păstrate în arhiva instituției permanent.

Informațiile colectate de cookies sunt prelucrate atâta timp cât sunt necesare pentru realizarea scopurilor mai sus menționate și vor fi stocate timp de 12 luni în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

 

G. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MUNICIPIUL TURDA poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității instituției noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT (mentenanță, găzduire web, dezvoltare software), ori în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege, la solicitarea organelor fiscale sau a altor autorități competente de control.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

 

H. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi:

 

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la MUNICIPIUL TURDA, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către MUNICIPIUL TURDA și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la MUNICIPIUL TURDA rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal:dreptul de a obține de la MUNICIPIUL TURDA, ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care MUNICIPIUL TURDA are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către instituție. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, acolo unde prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră;
  • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la MUNICIPIUL TURDA restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
 1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
 2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
 3. (iii) MUNICIPIUL TURDA nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către MUNICIPIUL TURDA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care MUNICIPIUL TURDA are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate,reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a depune o plângerela autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către MUNICIPIUL TURDA.

De asemenea, beneficiați de dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: București, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-20 Sector 1 sau prin e-mail la: anspdcp@dataprotection.ro sau instanțelor competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Aceste drepturi pot fi exercitate de către dumneavoastră în orice moment.

 

I. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

MUNICIPIUL TURDA pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri,

Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu.

Restricționăm accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați care trebuie să cunoască acele informații pentru a vă oferi serviciile pe care le solicitați. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dumneavoastră.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări materiale sau nemateriale pentru dumneavoastră (de exemplu: furt de identitate, frauda sau pierdere financiară discriminare), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere depre incidentele de utilizare incorectă sau incursiuni neautorizate în site-ul www.primariaturda.ro .

 

J. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

 

 K. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: Turda, P-ța 1 Decembrie, nr. 28, județul Cluj, sau prin e-mail la următoarea adresă: contact@primariaturda.ro .

Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:

Tel: 0727 923 915

Email: dpo@primariaturda.ro

 

Versiune publicată la data de:11.09.2020