CONDUCERE
Șef Serviciu - DANIELA DEAC

CONTACT
TELEFON -0264/313837
FAX - 0264/313837
EMAIL - contact@bibliotecaturda.ro
SITE - http://bibliotecaturda.ro
Adresă Str. Republicii nr. 52

PROGRAM CU PUBLICUL :
Luni-Vineri : 7.30-18.00

Filiala Oprișani
Adresă : Str. Tineretului nr.6
Telefon : 0264/322711
Program : 8.00-16.00
 

DESCRIERE


Biblioteca publică turdeană s-a înființat în luna decembrie 1950, conform legislației de atunci, cu denumirea de Biblioteca Raională Turda. Lectura publică și bibliotecile nu au fost însă inexistente înainte de această dată, cele mai demne de menționat fiind Biblioteca Reuniunii Femeilor Române, organizată de către „Societatea Reuniunii Femeilor Române” din Turda (1860-1862) cu scopul promovării limbii şi literaturii române și Biblioteca Despărţământului „Astra” (Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român) din Turda, înființată aproximativ după anul 1872, care a existat până spre sfârşitul anilor `40 ai secolului XX.
În zona centrală biblioteca funcţionează în aceleași spații de la înființare: secția pentru adulți în clădirea Teatrului ”Aureliu Manea”, aceasta fiind și sediul central, și secţia pentru copii, înființată în 1965, în clădirea fostei Judecătorii. Din 1 septembrie 2008 s-a adăugat și o filială în cartierul Oprișani, în clădirea fostului internat a Liceului „Liviu Rebreanu”.
În 1993 instituția primeşte numele lui Teodor Murăşanu, scriitor, redactor şi profesor, născut în apropierea Turzii.
Misiunea actuală a bibliotecii constă în încurajarea lecturii în toate segmentele de vârstă ale populaţiei prin organizarea unor servici diversificate, flexibile, de acces nediscriminatoriu la orice material purtător de informaţii şi cunoaştere (cărţi, CD-uri, mijloace electronice, filme, acces internet etc), susţinerea studiul individual la orice nivel şi a proceselor de educaţie permanentă şi de deschidere către toate domeniile cunoaşterii.
La baza organizării şi funcţionării instituției stă Legea bibliotecilor nr. 334/2002, regulamentele proprii şi hotărârile Consiliului Local. Pe lângă acestea, biblioteca are un program anual de activitate care cuprinde obiectivele şi acțiunile necesare pentru îndeplinirea misiunii şi sarcinilor sale de bibliotecă publică.
Secţia pentru adulţi, cuprinzând 80.000 de volume, este organizată în două servicii: Relaţii cu publicul, care asigură: împrumut de cărţi, periodice, CD-uri (muzică, cărți audio), DVD-uri (filme) la domiciliu, sau consultare la sala de lectură ; rezervări de titluri ; acces la cataloagele tradiţionale ale bibliotecii și la catalogul electronic al colecțiilor, care poate fi consultat de pe pagina web, pentru informare asupra colecțiilor; acces la Bibliografia locală, cu consultare tot de pe pagina web; informaţii şi referinţe bibliografice; internet gratuit-1 oră/zi; sesiuni de instruire pentru utilizatori, la solicitare, pentru învățarea utilizării calculatorului și internetului, pentru realizarea CV-ului european și a scrisorii de intenție, pentru realizarea de filme utilizând Movie Maker; comenzi de carte online, la solicitarea utilizatorilor; expoziţii de carte aniversare și comemorative; expoziții de artă plastică; consultarea, în format electronic, a Monitorului Oficial (partea I ) şi a modulului Legislaţia Uniunii Europene prin intermediul programului legislativ Lex Expert ; listări-0,20 bani/pagină; copii xerox -0,15 bani/pagină ; scanare; copiere pe stick /CD-uri/DVD-uri.
Pe lângă aceste servicii, personalul de la Relații cu publicul realizează baza de date a utilizatorilor, statisticile lunare, trimestriale, anuale ale utilizatorilor și documentelor împrumutate, încasarea tarifelor și penalizărilor stabilite pentru utilizatori, conform Legii bibliotecilor, și depunerea acestora la casieria Primăriei, evidența încasărilor instituției, afișe și diplome pentru animațiile culturale, chestionare sociologice în rândul utilizatorilor, arhivarea anuală a dosarelor cu documentele instituției, inventarul anual al obiectelor de inventar și mijloacelor fixe.
Evidenţa, Prelucrarea şi Catalogarea colecţiilor realizează: evidența globală și individuală a colecțiilor în programul informatic al instituției, catalogul electronic al colecțiilor, activităţile specifice de prelucrare curentă și retrospectivă a tuturor categoriilor de documente (descriere bibliografică, catalogare, clasificare şi cotare în sistem informatizat); operaţiile de eliminare din evidenţele bibliotecii a unor documente din categoria bunurilor culturale comune; completarea datelor statistice generale ale bibliotecii şi respectiv ale raportului statistic anual; întocmirea bibliografiei locale selective; evidenţa şi prelucrarea colecţiilor speciale; întreţinerea cataloagelor tradiționale ; Buletinul noutăților; rapoartele și statisticile referitoare la colecții.
În privința animațiilor culturale, secția pentru adulți organizează concursuri de stimulare a interesului pentru lectură, dezvoltarea creativității, pentru tineri, prezentări de carte, ateliere de educație permanentă pentru adulți.
Secţia pentru Copii a bibliotecii cuprinde o colecţie enciclopedică, de aproximativ 18.000 volume, specifică copiilor. Aici se realizează activitatea de Relații cu publicul: împrumut de cărți, consultare la sala de lectură; rezervări de titluri; acces la catalogul alfabetic tradițional al bibliotecii și la cel electronic, precum și animații culturale, respectiv ludotecă (jocuri pe calculator, cărți jucărie, lecturi animate cu marionete, lecturi animate cu teatru de umbre) ; ateliere de creație (origami, Biblioteca de vacanță, Moșii de toamnă) ; audiții CD-uri cu povești ; vizionări de filme pentru copii ; expoziții cu lucrări ale copiilor (pictură, origami) ; proiectul de lectură intergenerațională ”Vreau să-mi citești” ; concursuri și proiecte de educație pentru lectură și dezvoltarea creativității.
La fel ca și la sediul central, pe lângă activitatea cu publicul, la secția pentru copii se realizează statisticile lunare, trimestriale, anuale ale utilizatorilor și documentelor împrumutate, încasarea tarifelor și penalizărilorstabilite pentru utilizatori, conform Legii bibliotecilor, depunerea încasărilor la casieria Primăriei, baza de date a utilizatorilor, inventarierea colecțiilor, conform Legii Bibliotecilor.
Filiala Oprişani are un spațiu pentru copii şi unul pentru adulţi, colecţiile ajungând la peste 10.000 de volume. Spațiul pentru copii al filialei cuprinde o ludotecă cu un fond de 100 de jocuri destinate împrumutului şi animaţiilor desfăşurate în cursul anului şcolar. Pentru grupuri organizate de copii (școli, grădinițe) se organizează vizionări de filme, ateliere de creație, vizite de prezentare a bibliotecii, jocuri educative.
Ambele spații realizează activitatea cu publicul, situațiile statistice, încasările de tarife, penalități, inventarierea colecțiilor, menționate deja la celelalte secții. Spațiul pentru adulți oferă și acces internet gratuit-1 oră/zi; consultarea, în format electronic, a Monitorului Oficial (partea I ) şi a modulului Legislaţia Uniunii Europene prin intermediul programului legislativ Lex Expert; listări-0,20 bani/pagină; scanare; copiere pe stick /CD-uri/DVD-uri.
1Organigramă
2Regulament de organizare și funcționare