CONDUCERE
ȘEF SERVICIU -POPA NICOLAE

CONTACT
PIAȚA CENTRALĂ - 0264311863
PIAȚA OPRIȘANI - 0264311600
EMAIL - administrare.piete@primariaturda.ro
Adresă - str. Republicii nr. 28, Turda

PROGRAM DE LUCRU
LUNI – JOI - 7.00 – 15.30
VINERI - 7.00 – 13.00
ORAR DE FUNCȚIONARE PIEȚE :
PIAŢA CENTRALĂ ŞI PIAŢA MICRO III
Luni-Duminică : 06.00-20.00
Accesul auto (pentru aprovizionare) în incinta pieţei este permis între orele 06.00-09.00 ; 13.00-20.00
Între orele 20.00 – 22.00 piaţa se închide pentru salubrizare
Între orele 22.00 – 06.00 este interzis accesul auto si pietonal în incinta pieţelor
OBORUL TURDA
Săptămânal, în fiecare sâmbătă între orele 06.00-14.00
Târg de ţară în prima zi de vineri a fiecărei luni, între orele 06.00 – 14.00
 

DESCRIERE


Serviciul Public Administrare Pieţe şi Obor Turda este înfiinţat prin reorganizarea Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda, ca serviciu public fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local şi funcţionează cu respectarea prevederilor HGR 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.
Obiectul principal de activitate îl constituie administrarea Pieţelor şi a Oborului, organizate pe teritoriul administrativ al Municipiului Turda. Serviciul realizeaza activităţile şi serviciile specificate în obiectul de activitate, în condiţiile cerute de normativele şi legislaţia în vigoare.
1Regulament de organizare și funcționare

Informații utile și Activități preventive

1Material informativ privind prevenirea gripei aviare
Având în vedere modificările climatice din ultima perioadă precum și numărul mare de păsări sălbatice existente la nivelul României, pe diferite amenajări naturale și artificiale, se impune aplicarea următoarelor măsuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodăriilor populației de pe tot teritoriul țării, în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și sălbatice, după cum urmează:

- prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și gâștele. Astfel, este interzis accesul tuturor păsăreilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală. O atenție deosebită se va acorda grădinilor zoologice, parcurilor de distracție și a altor instituții sau unități care dețin păsări sălbatice captive, fiind obligatorie asigurarea protecției în vederea evitării oricărui contact direct sau indirect cu păsările sălbatice.

- separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posiblităților a rațelor și gâștelor sau a altor categorii de păsări domestice;

- se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

- se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

- se va  evita intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);

- se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;

- se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale  infecții prin folosirea unui tip de încălțăminte diferită, în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unei amplasament special amenajat pentru dezinfecția încălțămintei;

- se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile non profesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare cât și în cele comerciale care nju dețin măsuri stricte de biosecuritate, inclusiv exploatații de tip A.

Informații publice privind activitatea de control

2Proceduri de îndrumare și control
3Drepturi si obligații autorități / instituții publice / persoane
5Cazuri cu frecventa ridicata si solutiile de îndrumare