CONDUCERE
Director General-MONIA OANA KOTI
Director General Adjunct- MARIA BALAHURA

CONTACT
TELEFON - 0264-317137
FAX - 0264-317136
EMAIL - office@ asistentasocialaturda.ro
SITE - http://asistentasocialaturda.ro/
Adresă Str. Dacia nr. 1, Turda, jud. Cluj.

PROGRAM CU PUBLICUL :
Luni - Joi: 08.00 – 13.00
Vineri: 08.00 - 12.00

Cabinet stomatologic
Telefon - 0751-815514

Serviciul Resurse Umane, salarizare
Str.Dacia nr.1, Turda, jud.Cluj
Telefon: 0738-772188

Serviciul economico-financiar și administrativ;
Str.Dacia nr.1, Turda, jud,Cluj
Telefon - 0738-772201

Compartiment autoritate tutelară, Oficiul juridic
Str.Dacia nr.1, Turda, jud,Cluj
Telefon - 0754-478362
Telefon - 0738-772186

Serviciul evidență și plată beneficii de asistență socială
Str. Dacia, nr. 1, Turda, jud. Cluj
Telefon - 0738-772192

Centrul de consiliere pentru femei și copii, victime ale violenței domestice
Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj
Coordonator personal de specialitate: Anca Popa
Mobil: 0751-816261

Centrul de zi și Centrul de îngrijiri la domiciliu
Str. Gh. Barițiu, nr. 41, Turda, jud. Cluj
Coordonator personal de specialitate: Adela Zai
Mobil: 0738-772225

Cantina de ajutor social
Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Turda, jud. Cluj
Șef serviciu: Maria Popa
Mobil: 0738-772218

Centrul social de urgență pentru persoanele fără adăpost – Șansa unei vieți decente
Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj
Mobil: 0738-772216

Locuință protejată pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală
Str. Rândunicii, nr. 11, Turda, jud. Cluj
Coordonator personal de specialitate: Anca Bucșa
Mobil: 0738-772346

Locuință protejată pentru adulți cu probleme de sănătate mintală
Str. Avram Iancu, nr. 12, Turda, jud. Cluj
Coordonator personal de specialitate: Anca Popa
Mobil: 0751-816261

Centrul comunitar de igienă și sănătate
Str. Câmpiei, nr. 57, Turda, jud. Cluj
Administrator: Crețu Victor
Mobil: 0744-494080

Creșa nr. 5
Calea Victoriei nr. 5E, Turda jud. Cluj
Coordonator personal de specialitate: Oargă Gabriela
Mobil: 0751-232527

Creșa nr. 4
Str. Aviatorilor nr. 16, Turda jud. Cluj
Coordonator personal de specialitate: Koloszi Anca
Mobil: 0738-978279
Coordonator persoane apte de muncă beneficiare ale prevederii Legii 416/2001
Mobil: 0738-978280
Mobil: 0738-978281

 

DESCRIERE


Direcția de Asistență Socială Turda are rolul de aplicare a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției familiei, a persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.
Prin Direcția de Asistență Socială se vor asigura prestațiile sociale prevăzute în legislație în limitele legale și a bugetului repartizat anual atât pentru ajutoare sociale, alocații familiale cât și persoanelor cu deficiențe fizice, senzoriale, psihice și persoanelor vârstnice.
Asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială pentru locuitorii municipiului Turda.

GRUP ȚINTĂ:
1. Persoanele marginalizate;
2. Persoanele fără venituri;
3. Persoanele fără adăpost;
4. Persoanele supuse violenței domestice;
5. Persoanele cu dizabilități fizice și psihice;
6. Copiii aflați în situații vulnerabile;
7. Persoanele vârstnice;

SERVICII/COMPARTIMENTE
1. Asistenți personali;
2. Compartiment autoritate tutelară, oficiul juridic;
3. Serviciul economico-financiar și administrativ;
4. Compartiment prevenire situații de urgență și marginalizare socială;
5. Cantina de Ajutor Social;
6. Centrul Comunitar de Igienă și Sănătate;
7. Centrul de Consiliere pentru femei și copii, victime ale violenței domestice;
8. Centrul de Zi și Centrul de îngrijiri la domiciliu;
9. Centrul Social de Urgență pentru persoane fără adăpost „Șansa unei vieți decente” Turda;
10. Locuința Protejată pentru adulții cu probleme de sănătate mintală;
11. Locuința Protejată pentru adulții cu ușoare probleme de sănătate mintală;
12 .Serviciul de Asistență Medicală;
13. Serviciul resurse umane, salarizare;
14. Serviciul evidență și plată beneficii de asistență socială;