CONDUCERE
Director Executiv -VALER MOLDOVAN

CONTACT
TELEFON - 0264-317303, 0264-317231
FAX - 0264 317 303
MOBIL - 0731 300 903
EMAIL - office@politialocalaturda.ro
SITE - http://www.politialocalaturda.ro
Adresă Piața Romană, nr. 39, Loc. Turda, jud. Cluj

PROGRAM CU PUBLICUL :
AUDIENȚĂ:
MARȚI: 10.00 – 12.00
JOI: 11.00 – 13.00
PERSONAL ADMINISTRATIV:
LUNI – JOI : 07.00 – 15.30
VINERI : 07.00 - 13.00
DISPECERAT
LUNI – DUMINICĂ: 07.00 – 22.00

Punct de lucru:
Adresă : Str. Tineretului, nr. 6
Telefon : 0264 316 681
 

DESCRIERE


Poliţia Locală Turda, este un serviciu public local, specializat, cu personalitate juridică, în subordinea primarului municipiului Turda şi desfăşoară o activitate în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice centrale şi locale.
Principiile care guvernează conduita și activitatea profesională a poliţistului local sunt: prioritatea interesului public, legalitatea, egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi datoria de exprimare, disponibilitatea, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea morală, independenţa operaţională, loialitatea.
Poliţia Locală îşi exercită atribuţiile privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în următoarele domenii:
1. Ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor;
2. Circulația pe drumurile publice;
3. Disciplina în construcții și afișajul stradal;
4. Protecția mediului;
5. Activitatea comercială;
6. Evidența persoanelor;
7. Alte domenii stabilite prin lege.

Serviciul Public Polița Locală Turda funcționează ca structură de poliție locală, prin reorganizarea Poliției Comunitare, în baza art.3 din Legea 155/2010 legea Poliţiei Locale „la nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, dupa caz, unde este înfiinţată poliţia comunitară conform prevederilor Legii nr. 371/2004 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se reorganizează ca structura de ”Poliţie Locală” prin Hotărârea Consiliului Local Turda nr.17 din 28.02.2011 şi a HGR 1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

OBIECTIVE GENERALE
1. Asigură şi menţine ordinea şi liniştea publică pe raza municipiului Turda;
2. Desfășoară activități de prevenire a faptelor antisociale respectiv contravenționale și infracționale;
3. Asigură respectarea normelor legale privind curăţenia şi igiena localităţii, comerţul stradal, protecția mediului înconjurător, disciplina în construcții, circulația pe drumurile publice, supravegherea unităților de învățământ, parcuri, zone de agrement etc.
4. Asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor instituțiilor publice locale, în vederea executarii unor controale sau punerea în executare a unor dispoziții ale Primarului municipiului Turda și hotărâri ale Consiliului Local sau/și Județean;
5. Constată şi aplică sancțiuni contravenţionale conform actelor normative în vigoare;