CONDUCERE
Șef Serviciu- MIHAI ZĂHAN

CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264.316 006 / 0264.313.160 interior 158

Adresa email:situatiideurgenta@primariaturda.ro

Adresă: P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, Mun. Turda
 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR SPECIFICE

Informează şi pregăteşte preventiv populaţia municipiului Turda cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă.
Desfăşoară activităţi de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă.
Identifică şi gestionează tipurile de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul administrativ al municipiului Turda .
Asigură permanenţa în instituţie sau la domiciliu în baza dispoziţiilor transmise de Instituţia Prefectului judeţului Cluj şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj, în cazul unor avertizări hidrologice şi meteorologice, precum și pe timpul sarbatorilor legale sau a zilelor libere.
Înştiinţează operativ populaţia,instituţiile,operatorii economici,Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Turda, precum şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Avram Iancu” al judeţului Cluj, prin sistemul informaţional propriu şi centralizat, despre iminenţa producerii dezastrelor .
Execută acţiunile de evacuare sau alte măsuri de protecţie a persoanelor şi bunurilor dispuse de primarul municipiului în calitatea acestuia de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă .
Desfăşoară acţiuni de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă la toate tipurile de riscuri, în cooperare cu alte structuri sau servicii profesioniste.
Pune în aplicare măsurile dispuse de preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru asigurarea condiţiilor de supravieţuire a populaţiei municipiului Turda în cazul producerii unor dezastre .
Organizează şi asigură starea de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a formaţiilor de intervenţie pentru situaţii de urgenţă în cooperare cu structurile specializate şi cu atribuţii în domeniu .
Colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naţionale din domeniul situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut şi desfăşurarea unor intervenţii operative şi eficiente.
Asigură şi execută programul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă atât cu personalul propriu cât şi cu responsabilii pe linia situaţiilor de urgenţă din structurile subordonate consiliului local.
Desfăşoară programul de pregătire de specialitate a voluntarilor.
Execută aplicaţii şi exerciţii practice de intervenţie si evacuare.
Participă la toate convocările, bilanţurile și alte activităţi de analiză organizate de Inspectoratul judeţean pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă, precum şi la aplicaţiile de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe stabilite prin planurile de cooperare.
Popularizează prin instructaje cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc la producerea incendiilor sau alte situaţii de urgenţă şi consecinţele acestora.
Efectuează controale pe linia situaţiilor de urgenţă conform Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.160 din 2007 .
Sprijină conducătorii instituţiilor subordonate Consiliului local pentru realizarea activităţii de prevenire și întocmirea documentelor pe linia apărării împotriva incendiilor.
Acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol, constatat pe timpul controalelor de prevenire sau adus la cunoştinţă de alte persoane.
Asigură starea de funcţionare a mijloacelor de intervenţie, înştiinţare-alarmare şi adăpostire a populaţiei municipiului Turda.
Acordă ajutor persoanelor sinistrate sau a căror viaţă este în pericol în caz de inundaţii, alunecări de teren, explozii, accidente tehnologice şi alte dezastre produse pe teritoriul localităţii. Organizează şi pune în funcţiune împreună cu alte structuri locale, locaţii speciale cu dotările necesare asigurării condiţiilor minime de supravieţuire a populaţiei .
Monitorizează alunecările de teren din municipiu: str. Agriculturii,.Călăraşi, Dorobanţi, Vânători, Sirenei şi Cartier Turda Nouă, mal drept Pârâul Valea Racilor, pentru a proteja şi acorda ajutor populaţiei din zonă în cazul evoluţiei semnificative a acestor fenomene. Informează operativ Instituţia Prefectului judeţului Cluj şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu„ al judeţului Cluj despre evoluţia acestor fenomene. Solicită sprijinul acestor instituţii în cazul în care situaţia o impune.
Întocmeşte şi actualizează documentele de evidenţă specifice pe linia situaţiilor de urgenţă şi protecţiei civile, precum şi alte documente solicitate de instituţiile abilitate în domeniu.
Întocmeşte şi actualizează documentele de mobilizare şi rechiziţii, în conformitate cu cerinţele Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale -Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Cluj şi ale Centrului Militar Judeţean Cluj .
Întocmeşte şi actualizează periodic documentele privind Evidenţa militară şi de Mobilizare la Locul de Muncă pentru angajaţii Primăriei municipiului Turda
Participă alături de pirotehniştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu„ al judeţului Cluj la asanarea teritoriului de muniţie neexplodată găsită pe raza municipiului Turda .

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

1Cerere înregistrare mopede și utilaje
2Cerere radiere mopede și utilaje
3Organigramă
4Regulament de organizare și funcționare