CONDUCERE
Manager-DR. OVIDIU-SEBASTIAN STĂNILĂ
Director Medical-DR. CHIOREAN DANIELA ELENA
Director Financiar-Contabil-EC.CORINA-IOANA PĂCURAR

CONTACT
TEL/FAX - 0264/311578
EMAIL - spitalmunicipalturda@yahoo.com
SITE - https://spitalturda.ro
Adresă Mun.Turda, str. Andrei Mureșanu, nr. 12-16 jud. Cluj

PROGRAM FUNCȚIONARE :
1 . Secțiile și compartimentele: Program continuu de 24 de ore fără intrerupere.
2 . Cabinete medicale: L-V 08.00-15.00
3 . Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală : L-V 07.00-19.00 / S-D pentru urgențe 08.00-12.00
4 . Laboratorul de Analize Medicale: L-D 07.00-14.00(După ora 14.00 program continuu pentru urgențe până a doua zi dimineața)
5 . Laborator Recuperare Medicină Fizică și Balneologie : L-V 07.00-15.00
6 . Serviciul de Anatomie Patologica : L-V 08.00-14.00

 

DESCRIERE


SPITALUL MUNICIPAL TURDA este o instituție sanitară de stat cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Municipiului Turda, înființată cu scopul asigurării de servicii medicale de specialitate. Spitalul are în structura sa secții și compartimente distincte pentru tratamentul și îngrijirea bolnavilor cu afecțiuni acute și afecțiuni cronice. Secțiile asigura servicii medicale in regim de spitalizare continua și/sau de zi.
Finanțarea Spitalului Municipal Turda se asigură din veniturile realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Cluj, cu Direcția de Sănătate Publică a Jud. Cluj, din subvenții de la bugetul local, din cercetare, din asocieri investiționale in profil medical sau medico-social, din donații și sponsorizări, precum și din veniturile obținute de la persoane fizice și juridice, în condițiile legii.
Principalele servicii medicale asigurate de spital sunt
1. Consultații in sistem de urgență și în sistem ambulator.
2. Investigații paraclinice și de laborator.
3. Stabilirea diagnosticului.
4. Tratamente medicale, chirurgicale și fizice recuperatorii.
5. Îngrijire, cazare și masă.
Serviciile medicale spitalicești se acordă pacienților în caz de urgență și pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu.