Structura primăriei

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE ȘI RESURSE UMANE

Serviciul relaţii publice şi resurse umane se află în subordinea directă a Primarului municipiului Turda și are în structura sa: Biroul Resurse Umane și Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
 
 
X