COMPARTIMENT GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

 
 
 
 

SERVICIUL INVESTIŢII ŞI RELAŢII CU INVESTITORII

 
 
 

COMPARTIMENT STRATEGII

 
 
 
 
 

COMPARTIMENT EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 
 
 

COMPARTIMENT PLANIFICARE URBANĂ ŞI BAZE DE DATE

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIMENT BUGET ŞI EXECUŢIE BUGETARĂ

COMPARTIMENT CONTROL INTERN MANGERIAL ŞI STANDARDE DE CALITATE

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE

CABINET PRIMAR

CABINET VICEPRIMAR

COMPARTIMENT SOCIAL MEDIA

MANAGER PUBLIC

COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI