SERVICIUL EVIDENȚĂ ÎNCASARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

PAȘCA GABRIELA IRINA

ȘEF SERVICIU


CONTACT SERVICIU

Telefon : 0264 313053 / 0264 313160 interior 149

Adresa email : evidenta.impozite@primariaturda.ro

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Misiunea SERVICIULUI EVIDENȚĂ - ÎNCASARE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE este de evidență a tuturor creanțelor din impozite, taxe, amenzi, chirii și concesiuni datorate bugetului local de către fiecare contribuabil, de încasare a sumelor stabilite în sarcina acestora, de reflectare corectă în evidența fiscală a tuturor operațiunilor legate de impozite, taxe si amenzi, de furnizarea de informații necesare altor compartimente sau instituții privind situația debitelor, încasărilor, restanțelor la bugetul local din impozite, taxe, amenzi, chirii și concesiuni.

DOCUMENTE AFERENTE SERVICIULUI

1Cerere pentru eliberare Certificat de Atestare Fiscala - Persoane Fizice
2 Cerere pentru eliberare Certificat de Atestare Fiscala - Persoane Juridice
3Cerere de restituire Impozite si taxe locale
4Împuternicire
5Cerere pentru obținere date de acces la ghiseul.ro - Persoane Juridice
X