SERVICIUL FINANCIAR BUGET

DOINA ILEA

ȘEF SERVICIU


CONTACT SERVICIU

Telefon: 0264 313160 int. 143

Adresa email: financiarbuget@primariaturda.ro

Camera: 55

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi prin virament;
Întocmirea situaţiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal lunar şi trimestrial;
Evidenţa operativă a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli;
Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi depunerea lui la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj, Consiliul Judetean Cluj şi Trezoreria Municipiului Turda;
Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli în urma modificărilor intervenite în execuţia veniturilor şi cheltuielilor;
Întocmirea proiecţiei de buget pe o perioadă de 5 ani;
Deschiderea creditelor bugetare pe fiecare capitol şi tip de cheltuială în funcţie de bugetul aprobat;
Acordarea avansurilor pentru cheltuieli, decontarea, justificarea şi urmărirea operativă a acestora;
Întocmirea referatelor, a rapoartelor pentru emiterea Dispoziţiilor primarului şi a Hotărârilor de Consiliu Local;
X