Urbanism

PUG MUNICIPIUL TURDA APROBAT CU HCL 160 / 16.12.1999

Plan încadrare în teritoriul administrativ
Plan reglementări şi zonificarea teritoriului
Plan delimitare a unităţilor teritoriale de referinţă
Memoriu de sinteză
Memoriu general
Regulament local de urbanism
X