PROCES – VERBAL încheiat azi 08.05.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de îndată online a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 08.05.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de îndată online a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, raspund la prezenta 19 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Emil, Mureşan Valer, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.
Dna consilier Crişan Sorina-Mihaela si dl consilier Moldovan Adrian Petru au avut microfonul inchis, dar au fost prezenti pe monitor.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dl.Alin Popescu– director T.U.P. SRL, dl.Alexandru Oprea – director API Turda SRL; dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii.

D-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 407/07.05.2020 si este legal constituita fiind prezenti 19 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Lucian Cordis.

Dna consilier Crişan Sorina-Mihaela si dl consilier Moldovan Adrian Petru au intrat online, sunt prezenti 21 consilieri.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 08.05.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Daca nu, va propun sa introducem un proiect de hotarare la punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modalitatii de decontare a diferentelor de tarif catre societatea Transport Urban Public SRL pentru perioada starii de urgenta instituita conform decretului nr 195/2020.
As dori sa dau cuvantul presedintilor comisiei 1, dl. Anca si a comisie2, dl Ros pentru avizul comisie.

Dl. Doru Anca : » Restul proiectelor, in afara de TUP, le-am discutat in comisie si am dat aviz favorabil.

Dl. Nicolae Ros : » Buna ziua, acest proiect propus la punctul 2.3 a fost analizat si a primit aviz in comisia de specialitate nr 2, care s-a desfasurat la ora 11.45.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului, in urma votului rezulta 21 voturi pentru.

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din Municipiul Turda pentru anul şcolar 2019-2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exerciţiul financiar al anului 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2020, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modalitatii de decontare a diferentelor de tarif catre societatea Transport Urban Public SRL pentru perioada starii de urgenta instituita conform decretului nr 195/2020.

3.Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Vest a municipiului Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***
Dl. Adrian Nap anunta ca se abtine de la deliberare si vot la punctul 2.1 si punctul 2.2

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Dl. Doru Anca « Noi am analizat proiectul in comisie, are la baza Legea 69, Legea 273, precum si Ordonanta nr 4. Toate concura la faptul ca noi, putem face aceste rectificari, deoarece putem utiliza creditele nefolosite pe parcursul acestor luni si sa le punem la alte capitole.
Aceasta rectificare are ca subiect acordarea din sume de TVA, dar este cu dedicatie pentru plata carantinarii in cele doua hoteluri, Pescarusul (Pelicanul)si Aries.
Restul sumelor respective…, au fost colectate taxele si impozite. S-a facut asa cum prevede legislatia in vigoare, plata arieratelor care trebuia facuta la aceasta data.
S-au platit sume catre Salubritate, invatamant, pentru executarea unor lucrari de rectificare a drumurilor din Turda.
Toata aceasta rectificare se incadreaza in bazele legale.
Am mentionat de la inceputul anului, incasarile la buget au scazut si au ajuns la 50%, ne descurcam greu in ceea ce priveste plata lucrarilor de investitii la sectiunea de dezvoltare care trebuia sa fie asigurara de Consiliu local.
Vad si cred, ca executivul va merge pe aceasta linie, va renunta la investitiile facute din bugetul local, ramanand doar asigurarea unui sistem audio mai performant, ca eu nu ma aud, precum asigurarea cotei noastra la izolarea unor blocuri din str Republicii, din municipiul Turda.
Restul sumelor sunt la dispozitia Guvernului si sumele din proiectele atrase din exterior, nu se executa, asa cum am discutat in sedinta din aprilie, decat odata cu efectuarea lucrarilor din Turda.
Executivul a actionat in lumina legislatiei si ma declar de acord cu acest proiect.

Dl. Cristian Felezeu :« Buna ziua, vreau sa-i doresc La multi ani, colegei noastre Leylla Csep.
Felicit administratia locala, organizatiile si persoanele fizice care au donat catre Spitalul municipal.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 104 / 08.05.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din Municipiul Turda pentru anul şcolar 2019-2020.

Dl. Doru Anca : »Dupa legea invatamantului nu suntem obligati sa asiguram aceste fonduri, ele se asigura din TVA, dar noi le-am asigurat de 4 ani, pentru elevii din municipiul Turda.
Incheierea mediilor la scoli se face cu prevederile Ministerului Invatamantului si trebuie comunicata aceasta hotarare catre scoli, sa nu ne trezim cu mai multe burse de performanta sau de merit.
Acum doi ani, la sfarsitul anului, ne-am pomenit ca unele scoli au comunicat cuantum mai mic. Dl. Nap a intrebat de ce nu asiguram o suma mai mare ? Dar suma de 500.000 lei este rezonabila pentru asigurarea celor 4 categorii de bursa.

Dl. Emil Moldovan : » Mediile vor fi incheiate la aceleasi date, nu este o problema. Apreciez ca s-au mentinut cuantumul burselor. «

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 105 / 08.05.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exerciţiul financiar al anului 2020.

Dl. Doru Anca : » Bugetul acestei societati a scazut considerabil, relatiile economice finaciare sunt in directa legatura cu Consiliul local, respectiv Primaria.
Cheltuielile am vazut ca sunt proportionale cu veniturile.
Dle Cordis, in calitate de reprezentant al CL la societatea API Turda SRL va intreb :
– cate parcari enumerate avem la nivelul municipiului Turda ?
– cate garaje gestionam noi la aceasta societate ?
Sumele pentru parcari s-au incasat cam 90% in aceasta perioada, 1.117.000 lei sa vedem ce mai putem incasa ?
In ceea ce priveste masurile de eficientizare a activitatii API SRL eu fac o propunere, ei au o hala si isi repara defectiunile la masini, sa obtinem o autorizatie pentru a tranforma hala respectiva intr-un atelier de reparatii auto.
Degeaba ne bazam pe comenzile Primariei pentru executarea trasarilor in municipiu Turda. Sumele datorate se pot executa la 90 de zile, daca nu fac alte activitati auxiliare cu care sa se ajute societatea va parazita in continuu bugetul local.

Dl. Alexandru Oprea- director API Turda SRL » : Buna ziua, in primul rand vreau sa va multumesc tuturor pentru increderea acordata.
Pe raza municipiului Turda avem un numar de 2387 garaje, incasate la o valoare de 136,15 lei.
In primul trimestru s-au incasat in mare parte aceste garaje precum si parcarile pe care le avem la nivelul municipiului Turda.
Parcarile sunt in jur de 2.500, dintre care mai avem si parcarile cu handicap care sunt gratuite. Vom vedea si incasarile cu plata, avem 810 parcari
Legat de intrebarea dvs referitoare la eficientizare o sa luam in calcul si aceasta masura, deocamdata am incercat sa ne descurcam cum am putut, la service-ul Dacia, dar vom face un contract si vom eficientiza acest capitol.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.
dl. Nap nu participa la vot

Se adopta HOTARAREA nr. 106 / 08.05.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2020, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda.

Dl. Doru Anca :» Din anexa reiese ca suma cea mai mare se face de la bugetul local. Sa se gaseasca fel de fel de mijloace sa scada presiunea asupra bugetului local, din colectarea taxelor si impozitelor nu cred ca vom reusi sa sustinem aceasta parte pe care ei o revendica din buget.

Dl. Nicolae Ros : » Conform art 57 , alin 7, anexele se numeroteaza doar cand sunt mai multe, daca este doar o singura anexa, se scrie conform anexei care este parte integranta din proiect.
Rog secretariatul sa modifice, e un amendament de redactare.

Dl. Adrian Salagean : » Dl.coleg a vrut sa spuna ca avand in vedere ca este o singura anexa, sa nu poarte nr 1, doar anexa.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.
dl. Nap nu participa la vot

Se adopta HOTARAREA nr. 107 / 08.05.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modalitatii de decontare a diferentelor de tarif catre societatea Transport Urban Public SRL pentru perioada starii de urgenta instituita conform decretului nr 195/2020.

Dl. Doru Anca : « Sunt de acord cu proiectul, trebuie sa decontam, dar solicit ca dupa aceasta perioada de urgenta, societatea TUP sa prezinte o situatie a pensionarilor la care noi subventionam in integralitate aceste transporturi.
M-am uitat in aceasta perioada, autobuzele erau pline de pensionari. Solicit ca pana la urmatoarea sedinta ordinara sa ne prezinte societatea aceasta situatie a pensionarilor.
Noi asiguram transportul si sa stim situatia persoanelor pe care le transportam.

Dl. Alin Popescu – director TUP SRL : Toti acesti pensionari vin in fiecare luna pentru vizat abonamentele, absolut toti. Am cerut copie dupa talon de pensie, buletin si adeverinta de la finante. La o sedinta anterioara am solicitat sa nu-i aducem la casele de abonamente, in contextul pandemiei de coronavirus, de asta apare si aceasta HCl , ca sa putem deconta. Diferenta dintre luna trecuta si aceste luni, poate fi 10, 20, 50 de persoane pe care nu le luam in considerare. Exista evidente in fiecare luna, in spatele fiecarei facturi.

Dl. Doru Anca : » In 28 mai sa o stim si noi, autobuzele circula la capacitate normala si nu se prea asigura acele spatii de distantare, dar vreau sa stiu numarul pensionarilor la care le acordam aceste facilitati.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 108 / 08.05.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Vest a municipiului Turda”.

Anca Doru : » Sunt strazile Dragalina, Ratiu, Barnutiu, Clujului, Cuza Voda, intra in culoarul asta. Pe strada Dragalina s-a introdus cablul subteran, pe restul nu cunosc sa se fi facut ?
S-a taiat in fata casei mele, pe Dragalina spatiu verde, nu s-a mai refacut macar minim de calitate.
In proiect sunt prevazute 4 autobuze electrice, cand vom face culoarul de mobilitate , vor fi suficiente ? Sau ele fac parte din proiectul de 32 de milioane ?
In comisie, dl. Moldovan a spus ca va trebui actualizat cursul euro, proiectul a fost initiat la 4,7 lei/ euro, acum e 4,8 lei si sa mi se dea raspuns.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 109 / 08.05.2020.

***

Dl. primar Cristian Matei : » Buna ziua, ma bucur sa va revad, vreau sa va spun cateva cuvinte, ne apropiem de o perioada in care se vor relaxa masurile anticovid, in Turda nu am avut asa cazuri deosebite, ati vazut ca si cele 4 cazuri de miercuri (06.05.2020) pe care le-am avut, au ajuns la triaj si nu au intrat in Spitalul Turda, fiind trimise direct la Cluj. Au fost testate si persoanele cu care au fost in contact direct si cele 9 persoane au avut test negativ.
Sa incercam sa mentinem la standardele de pana acum tratamentele si masurile luate, atat in Consiliul local cat si in discutiile cu managerii, eu sunt foarte multumit de acest lucru.
O felicit pe Leylla pentru ziua de nastere, La multi ani si dvs va spun, un week-end placut.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
dl. Lucian Cordis

Secretar general
al municipiului Turda,

Jr. Marginean Elena Mihaela

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X