PROCES – VERBAL încheiat azi 09.03.2020 în localul de ședinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de îndata a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 09.03.2020 în localul de ședinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de îndata a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general delegat, jr. Ioana Ursula Iftime face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 17 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Mureşan Valer, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Sălăgean Aron-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.
Consilierii Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Emil, Roş Nicolae, Sărmăşan Marius-Adrian sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dl. Alin Popescu – director societatea Transport Urban Public Turda, dna Adriana Chintovan- director financiar societatea Transport Urban Public Turda; dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar general delegat, jr. Ioana Ursula Iftime arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 201/ 06.03.2020 si este legal constituita fiind prezenti 17 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general delegat arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Lucian Cordis.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 17.03.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Dl. Doru Anca : » As vrea dle primar, ca pe data de 26 martie cand e sedinta ordinara sa ii convocati la Consiliul local, pe seful Politiei dl Diacenco si managerul Spitalului, dl. Stanila deoarece aseara a avut loc sedinta Comitetului de Urgenta pentru anumite masuri privind combaterea pandemiei COVID 19 si sa stim care este situatia in municipiul Turda.
Am un proiect care va rog sa-l introduceti pe ordinea de zi, la punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii DALI si a principalilor indicatori economici aferenti obiectivului de investitii : « Reabilitare si compartimentare cladire internat la Liceul teoretic Liviu Rebreanu din municipiul Turda, str. Tineretului, nr.6, judetul Cluj,« pentru includerea la finantare in cadrul Programelor de finantare aplicabile conform legii.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului la punctul 3.2. In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1.Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractarii de catre societatea Transport Urban Public SRL a unei / unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 4.000.000 lei .
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.Probleme ale Administratiei Publice Locale ;

2.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru exercitiul financiar al anului 2020 si a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public SRL, pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de Transport public local de calatori prin curse regulate pe raza administrativ teritoriala a municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitiei de catre societatea Transport Urban Public SRL din surse proprii a 18 statii de incarcare lenta
iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind programul de activitati cultural artistice si educative organizate de municipiul Turda in anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Directiei Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul municipiului Turda .
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian

3.2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii DALI si a principalilor indicatori economici aferenti obiectivului de investitii : « Reabilitare si compartimentare cladire internat la Liceul teoretic Liviu Rebreanu din municipiul Turda, str. Tineretului, nr.6, judetul Cluj,« pentru includerea la finantare in cadrul Programelor de finantare aplicabile conform legii.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractarii de catre societatea Transport Urban Public SRL a unei / unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 4.000.000 lei .

Dl. Doru Anca : « Odata cu aprobarea prin HCL a infintarii societatii acum ii dam girul sa functioneze. Societatea va urma niste etape si am studiat punctele care privesc bugetul din proiectul de hotarare.
Referitor la parcul de masini ii sugerez dlui director cu cele 6 autobuze, sa vedem ce fel de autorizatii de functionare au cei care lucreaza pe raza comunitatii urbane Turda si cu cele 6 autobuze sa extindem si la comunele limitrofe.
Societatea este subventionata, ca nu poate trai din venit propriu, il cunosc de mult pe director si in acest context, eu sustin acest proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 61 / 09.03.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru exercitiul financiar al anului 2020 si a Programului de investitii al societatii Transport Urban Public SRL, pentru anul 2020, anexa la Contractul de delegare a serviciului de Transport public local de calatori prin curse regulate pe raza administrativ teritoriala a municipiului Turda.

Dl. Cristian Felezeu : « In fundamentarea bugetului ati luat in calcul si categoriile de gratuitati pentru elevi ?

Dna Adriana Chintovan : »Veniturile pentru gratuitati la elevi sunt in procent de 50 % suportate de noi.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 62 / 09.03.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea achizitiei de catre societatea Transport Urban Public SRL din surse proprii a 18 statii de incarcare lenta

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 63 / 09.03.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind programul de activitati cultural artistice si educative organizate de municipiul Turda in anul 2020.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 64 / 09.03.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de bugetare participativa la nivelul municipiului Turda .

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 65 / 09.03.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii DALI si a principalilor indicatori economici aferenti obiectivului de investitii : « Reabilitare si compartimentare cladire internat la Liceul teoretic Liviu Rebreanu din municipiul Turda, str. Tineretului, nr.6, judetul Cluj,« pentru includerea la finantare in cadrul Programelor de finantare aplicabile conform legii.

Intra in sala dl consilier Micu Ovidiu, sunt prezenti 18 consilieri.

Dl. primar Cristian Matei : ‘Este vorba de caminul de la fostul Chimie 1, care prin HCL si Ordinul Ministrului l-am preluat noi, la fel si cantina. Trebuia sa scriem o justificare ce se va intampla cu fiecare sala din camin, la etajul 3 am prevazut sa fie si alte activitati. In acest moment este Politia locala, Jandarmerie, o capela , cabinet scolar, etc si am conchis ca ar fi foarte bine, sa vedem daca reusim suplimentarea sumei pentru a rezolva si interiorul caminului.
Orice raspuns de la Minister trebuie sa contina o cerere de la noi si sa vedem daca ne suplimenteaza suma necesara pentru a rezolva si interiorul si exteriorul.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 66 / 09.03.2020.

***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA, 
dl. Lucian Cordis

Secretar general delegat
al municipiului Turda,
Jr. Ioana Ursula Iftime

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X