PROCES – VERBAL încheiat azi 11.08.2020 în localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședințe extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 11.08.2020 în localul de sedinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședințe extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 20 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 16 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Emil, Mureşan Valer, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.
Domnii consilieri Bogdanffy Gabor-Norbert, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru si Nap Adrian sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Calugar Ginel – director Directia Strategie si Dezvoltare Locala, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala.

D-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 771 / 10.08.2020 si este legal constituita fiind prezenti 17 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Lucian Cordis.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara online de azi, 11.08.2020 si va rog sa-mi permiteti sa-i dau cuvantul dlui primar pentru a ne adresa cateva cuvinte

Dl. Primar Cristian Matei : » Vreau doar sa va anunt ca am fost informat de catre dl consilier Bogdanffy Gabor ca, incepand cu data de ieri 10.08.2020 nu mai este membru UDMR, depunandu-si demisia. De ieri pana azi nu a avut timp sa aduca Ordinul Prefectului privind demisia dansului si a fost rugat sa nu se prezinte la sedinta. De aceea lipseste si nu va mai fi la nicio sedinta pana la sfarsitul acestui mandat.

Dl presedinte de sedinta : » Daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

«1.1. PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Felezeu Cristian George şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Direcției Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcției Tehnice:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – “Construire bază sportivă tip 1 în municipiul Turda, str. Stadionului FN, județul Cluj”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației „ Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generala a Asociației „ Club Sportiv Sticla Arieșul Turda” convocată în data de 13.08.2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Felezeu Cristian George şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 163 /11.08.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Dl. Doru Anca : » Comisia de buget a dat aviz consultativ, am invata ceva de la dl. conferentiar Ros si am discutat cu colegii mei si suntem de acord ca acest proiect sa fie discutat pe ordinea de zi.
Aceasta este o rectificare bugetara intre diferite capitole ale bugetului. S-au analizat sumele care nu se vor mai folosi pana la sfarsitul anului si sa fie folosite la capitolele unde sumele sunt mai putine.
Apreciez ca s-a insistat pe invatamant 222.000 lei si protectia mediului 115.000 lei. Am cerut ca Directia Sanitara Judeteana sa ne prezinte situatia in care se afla elevii din scolile din municipiul Turda, la sfarsitul lunii august, sa vedem ce masuri trebuie sa luam. »

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 164 /11.08.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – “Construire bază sportivă tip 1 în municipiul Turda, str. Stadionului FN, județul Cluj”.

Intra online dl consilier Moldovan Adrian Petru, sunt prezenti 17 consilieri.

Dl. Presedinte de sedinta : » Proiectul a fost dezbatut de toti cei 5 membri ai Comisiei au votat pentru acest proiect. Ma bucur ca mai prind in acest mandat acest proiect, sa speram ca se va finaliza acest proiect.

Dl Doru Anca : » Este obligatoriu dle presedinte sa aprobam acest proiect pentru ca face parte din dintr-un proiect mai vast, construirea unei baze sportive.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 165 /11.08.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației „ Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”.

Dl Nicolae Ros : » Avand in vedere ora la care au fost transmise, comisia 2 nu s-a putut intruni si analiza acest proiect.

Dl. Doru Anca : » Am urmarit activitatea conducerii a FC Ariesul Turda, pot sa afirm ca ma pricep la acest fenomen, pacat ca nu am intrat in gratiile Primarului sa fim si noi nominalizati in aceste functii de reprezentare. Asta-i viata.
Aduc multumiri fostei conduceri, dl Salagean si dl Tothazan pentru ca au reusit sa promoveze echipa din liga a IV in Liga a III, este o munca foarte grea pentru dl. Nastase. Este un baiat bun, coleg de-al meu inginer agronom, insa stiu ca nu are afinitati fotbalistice, mai mult, dupa cum arata este luptator de sumo. Aici este o activitate deosebit de grea.
Sunt bani publici, marea majoritate sumelor vin de la bugetul de stat, trebuie o observatie saptamanala si de la bun inceput il rog pe dl Nastase sa supravegheze activitatea.
Sa nu ne intalnim peste doua luni, ca nu mai putem derula aceasta activitate.
Aduc la cunostiinta CL sumele de 105.000 lei nu sunt sume extraordinare, doar testele costa aproape 5.000 lei pentru jucatori.
Voi fi alaturi de aceasta activitate pentru ca ma pricep foarte bine si o sa-l ajut pe colegul meu sa-si desfasoare activitatea in cele mai bune conditii.

Dl. presedinte de sedinta : « Paul este un om onest echilibrat si corect si ii urez succes.
Stimati colegi este vorba de vot secret, aplicatia permite vot secret, noi vedem doar cate persoane au votat, dar nu vedem si cine a votat.
Pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației „ Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”se va folosi metoda votului secret online.

Se trece la votul secret online privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației „ Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”,in persoana dlui consilier Nastase Paul.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 16
voturi NU= 1
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 166 /11.08.2020.
***

Dl. Paul Nastase : » Multumesc si as fi vrut sa-i spun dlui Anca , ca daca m-ati trmis acolo nu trebuie sa joc eu pe teren, ci sunt pe partea de administrativ si reprezentantul Consiliului Local in AGA. Am luat-o ca si o gluma !

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generala a Asociației „ Club Sportiv Sticla Arieșul Turda” convocată în data de 13.08.2020.

Dl. Doru Anca : » Acest proiect este continuarea desemnarii delegatului, care va trebui sa sustina in AGA mandatul nostru.
Va trebui urmariti zilnic, cati au contracte, cati fac antrenamente. Contractele pentru inceperea campionatului, sarcina ingrata ai, dle coleg Sarmasan, sa ai mare grija si promit sa te ajut , cu experienta pe care o am.

Dl. Presedinte de sedinta : »Il cunosc pe dl Budisan Calin, ca presedinte, din consiliul director si am mare incredere in dansul. Felicitari.

1)
Se trece la votul secret online privind numirea in calitate de presedinte al Consiliului director al Asociației „Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”,in persoana dlui Budisan Calin.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 17
voturi NU=
voturi nule = –
==================================

Dl. Doru Anca : » Proiectul spune doar mandat special reprezentantului nostru, nu era obligatoriu sa votam noi, ei isi aleg structura.

2) Se trece la votul secret online privind numirea in calitate de vicepresedinte al Consiliului director al Asociației „Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”,in persoana dlui Sarmasan Marius Adrian.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 17
voturi NU=
voturi nule = –
==================================

3) Se trece la votul secret online privind numirea in calitate de vicepresedinte al Consiliului director al Asociației „Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”,in persoana dlui Oltean Cornel.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 15
voturi NU= 2
voturi nule = –
==================================

4) Se trece la votul secret online privind numirea in calitate de director executiv al Consiliului director al Asociației „Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”,in persoana dlui Corpodean Alexandru.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 17
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

5) Se trece la votul secret online privind numirea in calitate de secretar al Consiliului director al Asociației „Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”,in persoana dlui Potora Florin.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 17
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

6) Se trece la votul secret online privind numirea in calitate de membru al Consiliului director al Asociației „Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”,in persoana dlui Roman Ciprian.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 17
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

7) Se trece la votul secret online privind numirea in calitate de membru al Consiliului director al Asociației „Club Sportiv Sticla Arieșul Turda”,in persoana dlui Podar Arthur Iulian.

In urma votului secret rezulta : voturi DA= 16
voturi NU= 1
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 167 /11.08.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3, PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A.

Se trece la votul secret online privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş S.A., dna Pirlea Daniela.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 17
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 168 /11.08.2020.

***

Dl presedinte de sedinta : » Pentru noua conducere a Sticlei, aveau culorile alb-rosu, si in statut sunt alb-rosu-negru, sa se gandeasca daca nu ar vrea sa mergem pe culorile de 100 de ani ale clubului Sticla, alb-rosu.

Dl. primar Cristian Matei : » Va multumesc pentru seriozitatea de care ati dat dovada, ca ati ramas pana la capat si vreau sa le urez La multi ani, dlui Micu Ovidiu, nascut in 02.08 si dnei Daniela Pirlea nascuta in 07.08.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Dl. Lucian Cordis

 

Secretar general
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X