PROCES – VERBAL încheiat azi 11.09.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare online cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 11.09.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare online cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 19 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Mureşan Valer, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Oarcea Mihail Dyram, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.
Consilierul Moldovan Emil este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – director Directia Strategie si dezvoltare locala.

D-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta online a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 852 / 10.09.2020 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei online, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Lucian Cordis.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 11.09.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Viceprimar Lucian Nemes »| D-le presedinte nu o sa votez la punctele 3.1 si 3.2 de pe ordinea de zi.

Dl. Adrian Nap » Ma abtin la deliberari si vot la punctul 3.3.

Dl. Paul Nastase : « Sa se consemneze ca ma abtin de la deliberari si vot, la punctul 3.1.

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

«1. Probleme ale Direcției Economice:

1.1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv Devizul general actualizat aferenți obiectivului de investiții:”Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – Cartierul Primăverii” pentru includerea la finanțare în cadrul Programelor de finanțare aplicabile conform legii.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind convocarea AGA a societății API Turda SRL și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Dl. Doru Anca : Am consultat pe unii dintre colegi, dl. Moldovan si Salagean erau in campanie. In urma rectificarii bugetare, au fost afectate pentru directiile judetene anumite sume si transmise la UAT-urile din teritoriu. Rectificarile se fac atunci cand apar sume in plus fata de sumele bugetare prevazute. Azi avem suma defalcata din TVA.
Sumele care nu mai pot fi folosite la investitii, au fost retrase si folosite la alte capitole de cheltuieli.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta :18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 181 / 11.09.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv Devizul general actualizat aferenți obiectivului de investiții:”Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – Cartierul Primăverii” pentru includerea la finanțare în cadrul Programelor de finanțare aplicabile conform legii.

Dl. Doru Anca : » Stimati colegi, subiectul acestui proiect are drept obiect solicitarea noastra pentru transferul de la Fondul de dezvoltare si investitii, pe baza subprogramului Drumuri de interes local si judetean si se transfera la Compania nationala.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta :18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 182 / 11.09.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Salina Turda SA.

Dl. Doru Anca » Am analizat personal proiectul si are o baza legala, se aplica Ordonanta 109/2011 si completata cu HG 792/2016. Noi nu facem alte operatiuni in afara celor stabilite prin lege. Nu alegem membrii CA, ci pe baza solicitarii CA… ei au un comitet de prelucrare a datelor, au dat un aviz si ne-au solicitat sa poata declansa aceste proceduri de selectie dupa data de 27.09.2020.

Dl. Nicolae Ros : « Buna ziua, proiectul de hotarare a facut obiectul dezbaterii sedintei de comisie nr 2 si a fost avizat.

Dl. Presedinte de sedinta : « La acest proiect as avea un amendament, la art 3 sa fie : Consiliul de Administratie va asigura cooptarea unui expert independent specializat in resurse umane care va realiza intreaga procedura de selectie a membrilor.

Dl. Doru Anca : » In afara acestei firme specializate ? Sa se angajeze un expert ? Presedintele de sedinta sa fie pe aceeasi linie cu dvs. Salina nu mai angajeaza inca o persoana pentru a face selectia. Vor asigura numerar activitatea firmei, nu sa angajam alta persoana.

Dna Ioana Iftime- sef serviciu SAPL : » Buna ziua, eu am intocmit proiectul de hotarare pe baza solicitarii pe care mi-a facut-o Salina si Domeniul public, dar am avut unele discutii si am inteles de la societatea care s-a ocupat anterior de selectii, ca ar fi util de a se introduce acest articol. In societatile cu actionariat unic UAT, Consiliul de Administratie face procedura impreuna cu o societate specializata.
Pentru a nu crea confuzii am facut acest amendament, a nu se intelege ca, CA va face aceste selectii, ci CA impreuna cu cooptarea acestei societati specializate in Resurse umane.
Consiliul de administratie nu poate efectua procedura de selectie decat impreuna cu cooptarea unei firme specializate. Poate fi persoana fizica sau juridica, specializata.

Dl. Anca Doru : »De acord, dar nu, cu inca o persoana cum sustine dl presedinte. Pe care o alegem persoana juridica sau fizica ? Si la firma specializata se face selectie. Dar noi pe care o alegem , persoana fizica sau juridica ?

Dna Ioana Iftime ; Consiliul de administratie nu poate efectua procedura de selectie decat impreuna cu o firma specializata. Am spus ca o persoana specializata in resurse umane.

Dl. Nicolae Ros : Amendamentul dvs, din punctul meu de vedere este pertinent si subscriu la cele spuse de dna jurist, cu specificarea textual, persoana fizica sau juridica care va efectua aceasta selectie.

Dl. Presedinte de sedinta : atunci, amendamentul la art.3 va fi asa : Consiliul de Administratie va asigura cooptarea unui expert independent, persoana fizica sau juridica autorizata, specializat in resurse umane care va realiza intreaga procedura de selectie a membrilor.

Dl primar Cristian Matei :’ Este vorba de o omitere din hotararea Consiliului de administratie a Salinei si atunci, nefiind completata cum trebuie, a fost necesar sa se vina cu acest amendament, printr-o firma de recrutare resurse umane.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot direct amendamentul, consilierilor Anca Doru Paul Ioan, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Mureşan Valer, Nap Adrian, Oarcea Mihail Dyram, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.

In urma votului sunt 16 voturi pentru amendament. Nu participa la vot, dl. Nemes si dl Nastase,

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta :16 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 183 / 11.09.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

Dl. Presedinte de sedinta : La fel si aici amendamentul la art.3 va fi asa : Consiliul de Administratie va asigura cooptarea unui expert independent, persoana fizica sau juridica autorizata, specializat in resurse umane care va realiza intreaga procedura de selectie a membrilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot direct amendamentul, consilierilor Anca Doru Paul Ioan, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Mureşan Valer, Nap Adrian, Nemes Lucian, Oarcea Mihail Dyram, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.

Nu participa la vot, dl. Nemes sunt 17 voturi pentru amendament

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta :17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 184 / 11.09.2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3, PROIECT DE HOTARARE privind convocarea AGA a societății API Turda SRL și acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Dl. Nicolae Ros : » Proiectul de hotarare 3.3 a facut obiectul dezbaterii sedintei de comisie nr 2 si a fost avizat.

Dl. Doru Anca : « Ma refer la rectificarea bugetara, i-am spus directorului ca nu va face 2 milioane si acum solicita aceasta rectificare. Sumele cele mai mari din acest capitol, 650.000 lei sunt sume care se obtin prin lucrari cu UAT.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta :17 voturi pentru, dl. Nap nu participa la vot

Se adopta HOTARAREA nr. 185 / 11.09.2020.

***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
dl. Lucian Cordis

Secretar general
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X