PROCES–VERBAL încheiat azi 15.01.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ȘEDINȚEI extraordinare cu convocare de ÎNDATĂ a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES–VERBAL încheiat azi 15.01.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ȘEDINȚEI extraordinare cu convocare de ÎNDATĂ a Consiliului Local al municipiului Turda

 

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 17 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 17 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Sărmăşan Marius-Adrian.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati:dna Ana Sevan- director Casa de Cultura Turda; dna Bianca Vascan- sef serviciu Evidenta patrimoniu si GIS; – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 29 / 14.01.2020 si este legal constituita fiind prezenti 17 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara cu convocare de indata, de azi, 15.01.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

 1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Zoltan Radu Cosmin şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pintilie Andrei.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mureşan Valer.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Miheşan Ioan Vasile.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ploscar Minerva Aurelia.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Depunerea jurământului de către: domnul Pintilie Andrei, domnul Mureşan Valer, domnul Miheşan Ioan Vasile şi doamna Ploscar Minerva Aurelia.

6. Probleme ale Casei de Cultură:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada ianuarie-februarie 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS:

 7.1. PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea în regim de închiriere a unui spaţiu cu destinaţie de sediu de partid politic, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Republicii nr. 38, ap. 6, către Partidul Naţional Liberal, filiala Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1, PROIECT DE HOTARARE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Zoltan Radu Cosmin şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 1 / 15.01.2020.

***
Dl presedinte de sedinta : « Voi da cuvantul dlui Ros, presedintele comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Turda care va citi Procesul verbal referitor la numirile in functia de consilier local a dlui Pintilie Andrei, dlui Muresan Valer, dlui Mihesan Ioan Vasile si a dnei Ploscar Minerva Aurelia

Dl. consilier Nicolae Ros citeste Procesul verbal al comisiei de validare a Consiliului local Turda
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2, PROIECT DE HOTARARE privind  validarea mandatului de consilier local al domnului Pintilie Andrei.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 2 / 15.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3, PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mureşan Valer.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 3 / 15.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4, PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Miheşan Ioan Vasile.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 4 / 15.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5, PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ploscar Minerva Aurelia.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 5 / 15.01.2020.
***

Domnul Pintilie Andrei depune jurământul pentru functia
de consilier local al municipiului Turda.

Domnul Muresan Valer depune jurământul pentru functia
de consilier local al municipiului Turda.

Domnul Mihesan Ioan Vasile depune jurământul pentru functia
de consilier local al municipiului Turda.

Doamna Ploscar Minerva Aurelia depune jurământul pentru functia
de consilier local al municipiului Turda.

Dupa depunerea juramantului, in sala sunt prezenti 21 de consilieri in functie.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada ianuarie-februarie 2020.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 6 / 15.01.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea în regim de închiriere a unui spaţiu cu destinaţie de sediu de partid politic, situat administrativ în Municipiul Turda, str. Republicii nr. 38, ap. 6, către Partidul Naţional Liberal, filiala Turda.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 21 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 7 / 15.01.2020.
***

Dl. Lucian Cordis : » Vreau sa va multumesc pentru votul dat astazi noilor colegi intrati azi in Consiliul local, ii felicit pe toti patru, care au intrat in acest for deliberativ. Multumesc Primariei, domnului Primar si executivului pentru operativitatea de care au dat dovada, la cererea celor doua partide.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETARUL
municipiului Turda,
dl. Anca Doru Paul Ioan Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X