PROCES – VERBAL încheiat azi 12.06.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare online cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 12.06.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare online cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti online 18 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Mureşan Valer, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.
Consilierul Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Emil si Ploscar Minerva Aurelia sunt absenti.
Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl.Alin Popescu- director societateaT.U.P. SRL; dl.Alexandru Oprea, director societatea A.P.I. Turda SRL; dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dna Bianca Vascan- sef serviciu Evidenta Patrimoniu si GIS; reprezentanti ai presei.

D-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 547/11.06.2020 si este legal constituita fiind prezenti 18 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Lucian Cordis.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 12.06.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Dl. Cristian Felezeu : « Buna ziua, rog secretariatul sa noteze ca ma abtin de la dezbatere si vot la punctul 2.3.

Dl Adrian Nap : « Buna ziua, rog secretariatul sa noteze ca ma abtin de la dezbatere si vot la punctul 2.2.

Dl. Paul Nastase :« Buna ziua, rog secretariatul sa noteze ca ma abtin de la dezbatere si vot la punctul 2.3.

Dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Direcției Economice:
1.1. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:
2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării Anexelor 6.1 și 7.1 la Contractul de delegare a gestiunii directe a Serviciului de transport public de călători prin curse regulate în Municipiul Turda, nr. 25492/26.11.2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 15.06.2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania de Apă Arieș SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Evidenta Patrimoniu si GIS :
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Dl. Doru Anca : « Proiectul s-a discutat in comisia 1, colegii sunt de acord cu acest proiect. In acesta rectificare suma cea mai mare este afectata sanatatii, in special asigurarea sumelor pentru carantinare.
Municipiul nostru a trecut cu brio peste aceasta perioada si sumele trebuiau platite.
Anul aceasta circa 370.000 lei sunt pentru reparatii strazi, aici va trebui sa fim atenti ca, pe langa operatiuni de reparatii strazi, Domeniul public sa mai lucreze si pe investitii. Sa tinem cont, pana la sfarsitul lunii sau pana in iulie, sa asiguram cel putin 30-40% in limita posibilitatilor pentru lucrarile care s-au executat de catre Domeniul public Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 123 / 12.06.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării Anexelor 6.1 și 7.1 la Contractul de delegare a gestiunii directe a Serviciului de transport public de călători prin curse regulate în Municipiul Turda, nr. 25.492/26.11.2019.

Dl Doru Anca : « Proiectul are la baza Ordonanta care priveste asigurarea platii circulatiei elevilor. Sa fim atenti, am rugat pe directorul societatii sa clarifice care este numarul de elevi care beneficiaza, noi platim 50% din abonament si diferenta il plateste Ministerul Invatamantului, dar sa se stie cati elevi circula, pentru ca fondurile de la Minister vin greu.
Pana la sedinta ordinara, dl. director Popescu sa ne prezinte numarul de elevi care beneficiaza de prevederile ordonantei. Va trebui sa comunice scolilor aceasta HCL pentru a comunica numarul exact de elevi.

Dl. Nicolae Ros : » Comisia 2 a dezbatut si a avizat favorabil aceest proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 124 / 12.06.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 15.06.2020.
Dl Doru Anca : « In calitatea dvs de reprezentant trebuie sa verificati ca, in martie din documentele prezentate de catre API era o diferenta intre venituri si cheltuieli de 140.000 lei. Azi diferenta este de 45.000 lei, dvs sa fiti informat care este cea reala ?
Am solicitat dlui director Oprea care este numarul de garaje… a noastre, pe care le avem, nu in combinatie cu urmasii lui Lazar Mendel Simon… dvs stiti la ce ma refer.
Solicit care este numarul de locuri de parcare, pentru ca este un obiect important al acestei societati ?

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.
Dl. Nap nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 125 / 12.06.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania de Apă Arieș SA.

Dl. Doru Anca : « Am vazut pe internet, din partea unui prieten de-al meu, in Infoaries o intrebare, cum vom vota la acest proiect ? Ei uite, noi vom vota pentru, ca astazi sa-i dam mandat reprezentantului nostru, nicidecum nu vom vota in deviza ajustarii pretului la apa.
Compania de apa are un C.A., noi avem un reprezentant, hotararile se iau in cadrul Consiliului de administratie, nicidecum nu putem noi, Consiliu sa influentam hotararile CA.
Solicit ca, pana la sfarsitul lunii iulie sa ne prezinte o copie a Procesului verbal in rezumat, a sedintei Consiliului de administratie a Companiei de Apa.

Dl. Presedinte de sedinta : « Noi trebuie sa ne facem treaba in conformitate cu legea si in conformitate cu constiinta noastra.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 1 abtinere.
Dl. Nastase si dl. Felezeu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 126 / 12.06.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda.
Dl. Doru Anca : « Este o comisie importanta, sunt multe solicitari pentru concesionare si inchiriere. Sa aveti un program bine stabilit si sa nu lasati de pe o luna pe alta aceste cereri.

Dl. Presedinte de sedinta : « Stimati colegi este vorba de vot secret, fiecare membru trebuie votat individual. Aplicatia permite vot secret, noi vedem doar cate persoane au votat, dar nu vedem si cine a votat.
Pentru numirea membrilor comisiei se va folosi metoda votului secret online.

1) Se trece la votul secret privind numirea dlui CORDIS LUCIAN in calitate de presedinte al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda?

In urma votului secret rezulta :

voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

2) Se trece la votul secret privind numirea dlui SALAGEAN ARON ADRIAN in calitate de membru al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda?

In urma votului secret rezulta :

voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

3) Se trece la votul secret privind numirea dlui SARMASAN MARIUS ADRIAN in calitate de membru al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda?

In urma votului secret rezulta :

voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

4) Se trece la votul secret privind numirea dnei IFTIME IOANA URSULA in calitate de membru al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda?

In urma votului secret rezulta :

voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

5) Se trece la votul secret privind numirea dlui FANTANA DUMITRU MARIN in calitate de membru al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda?

In urma votului secret rezulta :

voturi DA= 17
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

6) Se trece la votul secret privind numirea dnei VASCAN BIANCA RALUCA in calitate de membru al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda?

In urma votului secret rezulta :

voturi DA= 17
voturi NU= 1
voturi nule = –
==================================

Pentru numirea membrilor supleanti ai comisiei se va folosi metoda votului secret online.

a) Se trece la votul secret privind numirea dlui Nastase Paul in calitate de supleant al presedintelui Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda?

In urma votului secret rezulta :

voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

b) Se trece la votul secret privind numirea dlui Muresan Valer in calitate de membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda?

In urma votului secret rezulta :

voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

c) Se trece la votul secret privind numirea dlui Pintilie Andrei in calitate de membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda?

In urma votului secret rezulta :

voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

d) Se trece la votul secret privind numirea dnei Miclea Camelia in calitate de membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda?

In urma votului secret rezulta :

voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

e) Se trece la votul secret privind numirea dlui Popa Ciprian in calitate de membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda?

In urma votului secret rezulta :

voturi DA= 17
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

f) Se trece la votul secret privind numirea dlui Cismas Dan Augustin in calitate de membru supleant in cadrul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda?

In urma votului secret rezulta :

voturi DA= 18
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 127 / 12.06.2020.
***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Lucian Cordis

Secretar general
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X