Proces verbal incheiat azi 15.12.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 20 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cojocaru Igor, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sărmăşan Marius-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Consilierul Emil Moldovan este absent.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Matei Cristian Octavian.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dl. Calin Petrideanu – sef serviciu Administratie publica – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 2268 / 12.12.2017 si este legal constituita fiind prezenti 20 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na Secretar arata ca, in conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. Ovidiu Dorel Micu.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 15.12.2017, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Cristian Felezeu : « Buna ziua, anunt ca ma voi abtine de la vot la punctele 2.1 si 2.2.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

« 1. Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la “ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei lunare a municipiului Turda la„ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerilor pentru reţeaua unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Restaurarea, punerea învaloare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” şi acheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Regenerarea zoneiObelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda” şi a cheltuielilorlegate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.

Dl. Doru Anca : « Propun un amendament la acest proiect de hotarare, societatile Holcim si ASA Cons fac sponsorizari pentru sarbatorile de iarna in valoare de 9.000 lei.
Suma cuprinsa la obiectivul de investitii se suplimenteaza cu 50.000 lei si se diminueaza de la autoritati publice locale.
Bugetul va deveni 115.952.365 lei. Trebuie aprobat ca ei acuma au facut dovada de plata.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Anca.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Dl. Cristian Felezeu : » Am doua intrebari, la lista de investitii … panou de informare cu ecran grafic si procesare a informatiilor, daca ni se poate spune ce reprezinta ?

Dl. Calugar Ginel- sef Serviciul Dezvoltari Publice si Investitii: «Va fi un panou amplasat in fata Primariei unde se vor afisa toate activitatile de interes public pentru cetateni.
In ceea ce priveste procesarea informatiilor e vorba de achizitie echipamente tehnica de calcul, servere, retea, pentru a functiona in bune conditii.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
cu amendamentul votat.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 397 / 15.12. 2017.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contribuţiei societăţii Salina Turda S.A. la “ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA” pentru anul 2018.

Dl. Ciprian Rigman : » Din acest proiect reiese faptul ca noi, din bugetul local trebuie sa compensam niste consecinte dezavantajoase ale unei Ordonante de Guvern PSD- Tudose ; prin aceste modificari aduse in zona legislatiei, conventiile civile se inlocuiesc cu contracte de activitate si se trece la un alt regim de impozitare.
Noi nu avem nicio problema cu handbalul, dar mi se pare ca e ciudat sa compensam noi, din bugetul local niste pierderi financiare care deriva din niste reglementari care se iau la nivel guvernamental.
Sunt in aceasta tara multe categorii de cetateni carora nu le compenseaza nimic si ma gandesc aici la functionarii de la APIA, care sunt in greva de cateva saptamani si nu le compenseaza nimeni pierderile salariale pe care le au, la medicii veterinari.
Prin urmare, mi se pare un pic paradoxal, ca noi sa acoperim din bugetul local niste consecinte financiare dezavantajoase care deriva din deciziile guvernului PSD-Tudose. «

Dl. Adrian Nap : » Da, in mare parte sa zicem ca are dreptate, dar cred ca noi nu ar trebui sa fim impotriva performantei. Echipa de handbal ne onoreaza pe locurile fruntase, suntem clasati in primele 4 locuri pe tara, in Liga nationala, avem meci si in Cupa Romaniei, (Cupa Challenge) sa facem echipa a II-a care inseamna mai multe cheltuieli si cred ca trebuie sa sustinem handbalul.

Dl. Doru Anca : » Nu este vorba doar de Ordinul 631, este Legea 69 si Ordonanta 38 si peste acestea urmeaza finantarea in cadrul contractului pe care-l avem cu Asociatia. Nu va aparea doar la handbal aceste modificari.
In afara acestor probleme, nu cred ca suma greveaza,… v-ati referit la cadrul general, daca sunteti in opozitie trebuie sa faci referiri politice . Nu cred ca trebuie sa implicam politicul in aceasta problema contractuala dintre Consiliul local, Salina si Asociatia de handbal si daca s-au indeplinit conditiile legale, sa votam acest proiect. «

Dl. Lucian Cordis :’ Stimati colegi, PNL-ul va vota aceste proiecte de hotarare, suntem de acord sa dam acesti bani la handbal, dar interventia dlui Rigman a fost clara.
Din cauza Hotararii de Guvern, asociatia pierde niste bani datorita impozitarii si trebuie sa-i sustinem noi, in Consiliul Local cu niste majorari. Nu se pune problema ca nu suntem de acord, ne mandrim cu echipa si a fost infiintata si sprijinita de noi, dle Nap ! Asa ca mai usor cu….«

Dl. primar Cristian Matei :’ Am fost si eu la Bucuresti in aceea perioada in care s-au facut consultari de mare anvergura cu toate federatiile din Romania, cu ANAF de fata si am stat vreo 5 ore sa vad cum se va pune in aplicare.
Legea salarizarii era in curs de aparitie si se discuta la toate nivelele modul cum vor fi impozitate veniturile cetatenilor.
Acolo un punct important si un cuvant de spus l-au avut presedintii de federatii, care nu s-au putut opune acestor reglementari noi. In final, cu aceasta noua reglementare au fost de acord federatiile si cluburile care au cele mai mari bugete.
Pe Turda, ne afecteaza fiindca bugetul este mic si trebuie sa-l marim pana la aceasta limita. Eu nu as merge pe criterii politice, ea a venit ca o necesitate, daca vrem sa avem performanta la Turda trebuie sa platim, nu se mai accepta sa fie alte forme de salarizare decat cele pe care le are toata lumea. »

Dl. Nicolae Ros : « Si eu sunt in asentimentul dlui primar, sportul este cel mai bun ambasador pentru ca se desfasoara cu fair-play. Eu cred ca este o abordare gresita deoarece noi suntem chemati in Consiliul local sa emitem si sa adoptam HCL care sa nu contravina legislatiei nationale.
Noi suntem obligati sa punem de acord hotararile legislative cu cele adoptate de Consiliul local.
Si eu pledez pentru votarea acestui proiect.

Dl. primar Cristian Matei :Daca tot ati spus de guvernul Tudose, aflati ca luni voi semna ultimele documente pentru sala de sport Polivalenta cu privire la care, cu onor, Guvernul Tudose ne face cadou 18 milioane de euro. «

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.
Dl Felezeu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 398 / 15.12. 2017.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contribuţiei lunare a municipiului Turda la„ASOCIAŢIA HANDBAL CLUB POTAISSA TURDA”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.
Dl Felezeu nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 399 / 15.12. 2017.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl presedinte de sedinta : « Este nevoie de vot secret ? »
Dna Paula Mic, secretarul municipiului Turda :Nu, dl. consilier a fost desemnat prin vot secret, iar acum i se acorda un mandat pentru sedinta respectiva. «

Dl. Lucian Cordis : » Dle Nastase cate actiuni avem noi la Centru Agro ?

Dl. Paul Nastase :« Sunt foarte putine, cam 4%/

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 400 / 15.12. 2017.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea propunerilor pentru reţeaua unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019.

Dna Daniela Pirlea « Buna ziua, este regretabil ca o unitate de invatamant din Turda, Colegiul Dr I Ratiu isi pierde personalitatea juridica, neavand un numar de minim 300 de elevi inscrisi, asa cum spune legislatia.
Va prezint cateva cauze care au dus in timp la acest fapt, una fiind scaderea frecventei scolare, dar mai sunt unele cauze la care si noi putem ajuta sa reducem efectele.
E vorba de cresterea abandonului scolar, atat in mediu urban, cat si in cel rural unde elevii se opresc la clasa aVIII-a si nu mai continua liceul.
O alta cauza este orientarea scolara a elevilor de gimnaziu, care aleg licee din Cluj Napoca. Anul acesta 80 de elevi de la Turda au mers in Cluj, iar cei mai multi din comunele invecinate au ales tot Clujul.
Fiind membrii in Consiliul de administratie, aveti oportunitatea sa sprijiniti scolile, in orientarea elevilor, este un parteneriat urban-rural, in care se incearca evitarea abandonului scolar.
Si noi putem urmari si sprijini aceste probleme. «

Dl. Cristian Felezeu : »Acum doi ani am fost acuzati ca dorim desfiintarea Colegiului Dr I Ratiu si s-au lansat acuzatii grave, nimeni nu a dorit sa citeasca ce scrie in acele hartii, iata ca s-a ajuns acolo.
Va rog pe cei care sunteti membrii in C.A. , mai ales la liceele cu invatamant tehnic, sa luptati astfel incat, oferta scolara sa fie adaptata la cerintele pietii.
De aceea merg copii la Cluj pentru ca in zona nu au oferta de invatamant tehnic la ceea ce se cere pe piata.
La Colegiul tehnic am reusit infiintarea unei clase in invatamant dual cu un operator de pe raza minicipiului Turda. Toate colegiile tehnice sa se lupte sa prezinte la inspectoratului scolar solicitari de clase noi pentru cerintele pietii. «

Dl. Doru Anca : » Problema este ca nu are rost s-o mai asezam, fiecare scoala are un plan de invatamant cu care merge la Inspectorat. Acolo sunt anumite criterii, liceul Dr I Ratiu nu mai are 300 de copii si nu mai poate functiona si trebuie comasata. Nu noi dam avizul.
Si noi trebuie sa ne implicam in CA, dar ceea ce nu-mi convine, eu fac parte la CA de la Colegiul Mihai Viteazu, profesorii in consiliul de Administratie discuta una si apoi in Consiliul director , alta.
Si cadrele au datoria sa fie cinstite fata de noi, consilierii si sa prezinte situatia reala. Nu este de datoria noastra sa mergem in CA sa luam masuri disciplinare.
Sa avem o legatura mai stransa, dar planul se scolarizare e aprobat de inspectoratul scolar. »

Dl. Ciprian Rigman : » Dle Anca, de unde stiti ca activitatea Consiliilor profesorale lasa de dorit, pentru ca nu sunteti invitat acolo ?

Dl. Doru Anca : »Am prea multa experienta, e vorba de felul in care prezinta situatia in CA. Aceste probleme trebuie clarificate in consiliul profesoral. »

Dl. Nicolae Ros : » Noi nu suntem invitati la sedintele Consiliului de administratie al scolilor, ci suntem convocati acolo. «

Dl. Ciprian Rigman « Dl Ros ne da lectii de moralitate tot timpul, dar imi aduc aminte ca Agentia Nationala de Integritate a hotarat ceva la un moment dat si intr-o societate normala domnia sa nu ar mai trebui sa fie in sala aceasta !
Il rog sa nu ne mai dea lectii de moralitate.

Dl. Doru Anca : « Daca judecam cu ranchiuna, nu reprezentam doar o formatiune politica, ci un municipiu. »

Dl. Nicolae Ros : » In primul mandat, cei care nu sunt de profesie juristi, economisti, trebuie sa se perfectioneze, deci trebuie sa va perfectionati ca nu aveti proprietatea cuvintelor. «

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 401 / 15.12. 2017.

***
Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului “Restaurarea, punerea învaloare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” şi acheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 402 / 15.12. 2017.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Regenerarea zoneiObelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda” şi a cheltuielilorlegate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 403 / 15.12. 2017.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Micu Ovidiu Dorel

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Mariana Marginean

X