PROCES – VERBAL încheiat azi 18.02.2020 în localul de ședinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de îndata Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 18.02.2020 în localul de ședinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de îndata Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 17 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Sălăgean Aron-Adrian, si Sămărtinean Iuliana Maria.
Consilierii Mureşan Valer, Nap Adrian, Roş Nicolae, Sărmăşan Marius-Adrian sunt absenti.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dl. Calugar Ginel – sef serviciu Dezvoltare Publica si investitii, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 139/ 17.02.2020 si este legal constituita fiind prezenti 17 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 18.02.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Probleme ale Direcţiei Economice:

 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda peanul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Teatrului Aureliu Manea, Turda”.
• iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

    2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea, conservarea şi reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (Piaţa Republicii nr. 5) şi redestinarea ei ca Centru de cultură, artă şi tradiţii”.
• iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Restaurarea, conservarea şi reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (Piaţa Republicii nr. 5) şi redestinarea ei ca Centru de cultură, artă şi tradiţii” şi a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
• iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

     3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 287/20.12.2019 referitoare la aprobarea darii in administrare a bunului imobil “patinoar artificial in suprafata de 600 metri patrati.” si stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2019-2020.
• iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea domnului Koble Ladislau-Levente în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2020.

Dl. presedinte de sedinta « : De la bun inceput acest proiect a fost prezentat pe site 30 de zile, si noi, ca si restul cetatenilor din municipiul Turda aveam obligatia, dar si datoria ca pana la aceasta data sa facem interventii.
Au fost doua interventii, a dlui Hudrea si a dlui Riter, vad ca-s mari specialisti in sanatate amandoi, noi nu putem sa facem serviciu particular de ambulante, iar referitor la dl Hudrea acolo trebuie personal specializat. Probabil ca, in viitorul apropiat, in mandatul asta se pot face si asemenea investitii.
Obligativitatea de a transmite aceste raspunsuri domnilor care au avut interventii, s-a facut, dl Calugar a trimis, am aici raspunsurile.
Azi dam un vot important pentru municipiu , mai ales ca este un buget care a crescut considerabil fata de anul 2016. Deci, am muncit si noi consilierii, alaturi de dl primar, ca sa ajungem azi sa dam votul pe un buget in forma respectiva.
Cel mai mare buget…
In comisie s-a dezbatut, dna director a fost amabila si a dezbatut fiecare capitol.

Dl. Cristian Felezeu : « Apreciez faptul ca s-au alocat 200.000 lei pentru inceperea lucrarilor de reabilitare la Cimitirul Eroilor, in urma acelei HCL in care am preluat in administrare Cimitirul.
Am inteles ca acest an este mai greu, sunt multe lucrari de infrastructura si foarte multe cote de cofinantare, dar pentru 2021 sunt convins ca vom gasi resurse sa crestem contributia la Sanatate sa ajungem la 3% pentru dotarile Spitalului si pentru dotarea scolilor sa ajungem cam la 6% . »

Dl. primar Cristian Matei : » Anul asta, in toamna va trebui facuta acreditarea Spitalului care este cam 800.000 – 1.000.000 lei si acesti bani va trebui sa–i alocam.
Eu o sa incerc sa fac demersuri pe langa Guvern, mi se pare normal ca, acreditarea Spitalelor care merita sa fie acreditate, sa fie suportata de la Guvern.
Am mai gasit si o solutie de suplimentare …, dar asta se poate face in cadrul aceluiasi capitol, s-au identificat cateva  lucrari prost facute, vom face aceasta remediere financiara pentru a se poate inchide tot ciclul de renovare a spitalului.

Dl. Lucian Cordis : » Proiectul de buget este cel mai important proiect pe care CL il dezbate  pe parcursul unui an. 30 de zile a fost in dezbatere publica, adus la cunostiinta consilierilor, in sedinte de comisii in care s-a discutat.
Pe baza acestui proiect se bazeaza mare parte din activitatea UAT in 2020 si a veni fara sa faci propuneri, fara sa-ti aduci contributia…. Consilierii, in special cei din opozitie, vin si propun pe partea de cheltuieli dar niciodata nu vin sa spuna de unde sa aduca bani, sursa de finantare.
Pentru ca este un an electoral, a veni cu propuneri populiste, mi se pare o lipsa de responsabilitate, de aceea fac apel tuturor, sa-l discutam azi, dar de maine sa nu mai avem discutii.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 26 / 18.02. 2020.
***

Se propune spredezbatere si aprobare punctul 2.1,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Teatrului Aureliu Manea, Turda”.

Dl. presedinte de sedinta : « Acum o luna am aprobat trecerea Teatrului municipal in sanul Teatrelor nationale si trebuie facute anumite modernizari.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 27 / 18.02. 2020.
***

Se propune spredezbatere si aprobare punctul 2.2,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea, conservarea şi reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (Piaţa Republicii nr. 5) şi redestinarea ei ca Centru de cultură, artă şi tradiţii”.

Dl. Calugar Ginel : « Pentru orice modificare de suma in cadrul aceluiasi capitol este nevoie de adoptarea unei HCL .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 28 / 18.02. 2020.
***

Se propune spredezbatere si aprobare punctul 2.3,PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Restaurarea, conservarea şi reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (Piaţa Republicii nr. 5) şi redestinarea ei ca Centru de cultură, artă şi tradiţii” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 29 / 18.02. 2020.
***

Se propune spredezbatere si aprobare punctul 3.1,PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 30 / 18.02. 2020.
***

Se propune spredezbatere si aprobare punctul 3.2,PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 31 / 18.02. 2020.
***

Se propune spredezbatere si aprobare punctul 3.3,PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 287/20.12.2019 referitoare la aprobarea darii in administrare a bunului imobil “patinoar artificial in suprafata de 600 metri patrati.” si stabilirea tarifelor de acces patinoar pentru sezonul 2019-2020.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 32 / 18.02. 2020.
***

Se propune spredezbatere si aprobare punctul 3.4, PROIECT DE HOTARARE privind validarea domnului Koble Ladislau-Levente în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.

Se impart 17 buletine vot

Se trece la votul secret validarea domnului Koble Ladislau-Levente în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA.

Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Samartinean Iuliana si Ploscar Minerva Aurelia a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 17
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dna. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 33 / 30.09.2019.
***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Dl. Anca Doru Paul Ioan

SECRETARUL
municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,Insp spec Mariana Marginean

X