PROCES – VERBAL încheiat azi 19.02.2021 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ȘEDINȚEI extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 19.02.2021 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ȘEDINȚEI extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Aruncutean Bogdan Ciprian, Blăniță Gabriela, Ciortea Răzvan Iulian, Cojocaru Igor, Costea Anca Nadia, Csep Leylla, Joldeș Mircea Traian, Kolozsi Atilla, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeș Arpad, Orbean Ioana, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron-Adrian, Sârbu Paul Marius, Sima Radu Mihai, Suciu Andrei Nicolae, Sur Mara, Teban Adrian Marius, Vancea Monica Laura.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – director Directia strategie si dezvoltare locala.

D-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 173/16.02.2021 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Năstase Paul .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 19.02.2021, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl Andrei Suciu : « La punctul 1.1 se supune la vot Regulamentul de functionare a serviciului de iluminat public. Conform art 7 din Legea 52, a transparentei decizionale, oare nu trebuia ca acest regulament sa fie pus in dezbatere publica ?
Si in Codul administrativ la art 508 sunt stipulate aceste lucruri.

Dna Ioana Iftime-sef SAPL : » Nu trebuia pus in consultare publica deoarece nu vorbim de un Regulament, prin acest proiect, in urma Studiului de oportunitate care a fost anexat acestui proiect de hotarare s-a ajuns la concluzia ca, cea mai buna varianta este delegarea gestiunii catre o firma din exterior.
Nu avem un Regulament…

Dl. Andrei Suciu : » Cu tot respectul daca va uitati la art. 3 din proiect asta votam .

Dna Ioana Iftime-sef SAPL : »Dar acesta vine la pachet cu Studiul de Oportunitate si Caietul de sarcini al serviciului. La acest moment nu este vorba de Legea 52. Acum este vorba de delegarea serviciului de iluminat public.
Eu va cer sa scoateti cel putin art 3 de pe ordinea de zi si atunci nu este nicio problema.

Dna Dana Bucur– consilier la Compartimentul Eficienta Energetica din cadrul Directiei tehnice :» Vreau sa va spun ca Regulamentul serviciului a fost aprobat in 2009, dupa dezbatere publica. Acum este o reactualizare, nu este la prima aprobare.
Este conform Ordinului ANRSC nr 86 din 2007.
Modificare nu ar fi, decat cativa indicatori de performanta care se refera fix la parametri lumino-tehnici care trebuie indepliniti de sistemul de iluminat public.
Alta modificare nu este, este reactualizarea unui document.

Dl. Adrian Salagean : » Ma abtin de la dezbatere si vot la punctul 2.1 si 2.3

Dl. presedinte de sedinta :’Supune la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru,
2 impotriva (Suciu, Teban), 1 abtinere (Ciortea)

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

Probleme ale Direcției Tehnice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere, mentenanță și reabilitare a sistemelor de iluminat public: stradal, pietonal, ornamental și arhitectural, inclusiv realizarea iluminatului ornamental-festiv temporar pentru sărbătorile de iarnă/primăvară, eficientizarea sistemelor de iluminat public existente, prin modernizare și extindere cu ecgipamente și tehnologii performante în domeniu, în Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea președintelui Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sur Mara, Năstase Paul, Sârbu Paul și Csep Leylla.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea președintelui Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sur Mara, Năstase Paul, Sălăgean Aron Adrian și Csep Leylla.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Domeniul Public Turda SA, cu modificările și completările sale ulterioare.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sur Mara, Năstase Paul, Sârbu Paul și Csep Leylla.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Salina Turda SA, cu modificările și completările sale ulterioare.
– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sur Mara, Năstase Paul, Sălăgean Aron Adrian și Csep Leylla.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare 1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public – activitatea de întreținere, mentenanță și reabilitare a sistemelor de iluminat public: stradal, pietonal, ornamental și arhitectural, inclusiv realizarea iluminatului ornamental-festiv temporar pentru sărbătorile de iarnă/primăvară, eficientizarea sistemelor de iluminat public existente, prin modernizare și extindere cu ecgipamente și tehnologii performante în domeniu, în Municipiul Turda.

Dl. Adrian Salagean– presedinte comisia 1: » Proiectul are aviz favorabil.

Dna Ioana Orbean– presedinte comisia 2: » Proiectul are aviz favorabil

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 14 voturi pentru
7 abtineri (Aruncutean, Blăniță, Ciortea, Nap, Suciu, Teban, Vancea).

Se adopta HOTARAREA nr. 30 / 19.02.2021.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind desemnarea președintelui Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.
Dl Andrei Suciu : » As vrea sa faca referire pentru cele doua proiecte referitoare la Consiliile de administratie.
Fac referire la persoanele care sunt reconfirmate in functie, mi-ar fi placut ca acestia sa fie alaturi de noi, online.
Citez din OUG 109, art 54-56:
ART. 55
Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.
(2) Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar.
(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 40 alin. (1) şi cuprinde cel puţin informaţii privind:
a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
ART. 56
Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

Dl. Apahidean este la Salina de 4 ani si eu nu-mi amintesc sa fi prezentat un astfel de raport. Poate imi spuneti unde sunt rapoartele ? Poate dl primar Matei nominalizeaza niste oameni care nu si-au facut treaba ?! E o intrebare, nu zic ca asa este.
Va cer ca pana la urmatoarea sedinta sa fie prezentate toate aceste rapoarte ale CA pentru ultimii 4 ani pentru Salina si Domeniul public.
Grupul USR nu va vota presedintii Consiliului de Administratie, 2 persoane care nu stim daca si-au indeplinit atributiile.

Dl. Presedinte de sedinta:” Dvs sunteti constient ca dl primar nu nominalizeaza aceste persoane si au fost alese prin concurs. Aceste rapoarte se prezinta in AGA.
Aceste informatii le gasiti la secretariatul Consiliului local si va pot pune la dispozitie informatiile cerute.

Dl. Adrian Nap:” Anunt ca si grupul PMP nu va vota presedintele CA.

Dl. Atilla Koloszi:” Dl Salagean, daca se abtine de la vot la proiectele 2.1 si 2.3, ma gandesc ca s-a abtinut si de la votul in comisia 2 a proiectelor.

Dna Ioana Orbean– presedinte Comisia 2: Dl Salagean s-a abtinut si este mentionat in PV care poate fi vazut la secretariat, sunt 2 voturi pentru, 2 impotriva, 1 abtinere.

Dl. Atilla Koloszi:” Inseamna ca proiectul nu a trecut de comisie.

D-na Ioana Orbean:’ In comisie este un aviz consultativ.

Dl. Presedinte de sedinta:” Oricum acest lucru trebuia sa-l spuna presedintele de comisie, nu dvs sa luati cuvantul, dle Koloszi
.
Sa trecem la votul secret online pentru desemnarea dnei Pogacean Femita, ca președinte al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA,
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 11
voturi NU= 8
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru,
8 impotriva(Kolozsi, Blanita, Suciu, Moldovan ,Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean)
Dl. Salagean si dl Nap nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 31 / 19.02.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare 2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind desemnarea președintelui Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
Dna Ioana Orbean– presedinte Comisia 2: Proiectul are avizul comisiei.
Dna viceprimar Pîrlea Daniela:” Avand in vedere ca sunt reprezentantul CL in AGA la Salina Turda, ii transmit dlui consilier Suciu ca toate rapoartele sunt postate pe site-ul Salinei, a Primariei si au fost prezentate la secretariatul CL.
Este o obligatie care s-a respectat.

Sa trecem la votul secret online pentru desemnarea dlui Apahidean Dorin ca președinte al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 12
voturi NU= 8
voturi nule = –

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
8 impotriva(Kolozsi, Blanita, Suciu, Moldovan ,Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean)
Dl Nap nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 32 / 19.02.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare 2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Domeniul Public Turda SA, cu modificările și completările sale ulterioare.
Dna Ioana Orbean- presedinte Comisia 2: Proiectul are avizul comisiei cu 2 voturi pentru, 2 impotriva si o abtinere.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru,
7 impotriva(Kolozsi, Blanita, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean)
2 abtineri ( Moldovan si Nap )
Dl Salagean nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 33 / 19.02.2021.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare 2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al societății Salina Turda SA, cu modificările și completările sale ulterioare.
Dna Ioana Orbean- presedinte Comisia 2: Proiectul are avizul comisiei cu 3 voturi pentru, 2 impotriva.
Dl. Adrian Salagean:” Avand in vedere ca nu am putut dezbate „grija” dlui Koloszi, ii recomand sa puna mana si sa citeasca legislatia si sa nu poate grija mea si a altor colegi, pentru ca era normal sa numim membri in Consiliul de administratie, logic… dupa nota obtinuta, ori nu asa prevede legea .

Dl. Andrei Suciu:” Eu nu ma refeream la raportarile contabile semestriale, ele sunt doar o mica parte din raportul care trebuia prezentat.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,
6 impotriva(Blanita, Suciu, Teban, Ciortea, Vancea, Aruncutean)
2 abtineri ( Moldovan si Nap )
Dl Kolozsi nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 34 / 19.02.2021.
***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Năstase Paul

Secretar general
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

 

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X