PROCES – VERBAL încheiat azi 20.10.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de îndată online a Consiliului Localal municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 20.10.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței extraordinare cu convocare de îndată online a Consiliului Localal municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 17 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 16 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Mureşan Valer, Nap Adrian, Oarcea Mihail Dyram, Pintilie Andrei, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.
Dl. Viceprimar Nemeş Lucian-Bogdan este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – director Directia Strategie si dezvoltare locala.

D-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 979 /19.10.2020 si este legal constituita fiind prezenti 16 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Tinand cont de faptul ca, dl. Presedinte de sedinta a fost ales doar pentru luna septembrie, conform art 123 din Codul administrativ, propunem alegerea unui nou presedinte de sedinta pana la numirea noului Consiliu.

Dl. Doru Anca:” Doresc sa fac eu propunerea si sa-l propun pe dl Cordis Lucian.

D-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean : » Daca mai sunt si alte propuneri, daca nu supunem la vot aceasta propunere.
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru alegerea presedintelui de sedinta .

Se adopta HOTARAREA nr. 195 / 20.10. 2020.

***

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, daca sunt probleme la ordinea de zi? Daca nu sunt, supun la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 16 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Direcției Economice:
1.1. PROIECT DE HOTARARE privind execuția bugetului pe trimestrul III 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1.2. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
1.3. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din municipiul Turda pentru anul școlar 2019-2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind execuția bugetului pe trimestrul III 2020.

Dl. Doru Anca : » Am discutat cu colegii mei in comisia 1 si dam un aviz favorabil pentru acest proiect.
In acest an este exceptionala evolutia bugetului local, sectiunea de functionare este aproape rezolvata. Asta nu inseamna ca nu s-a lucrat si la sectiunea de dezvoltare ; chiar daca avem un procent mai mic, reprezinta contributia noastra la proiectele de dezvoltare.
Cetatenii au reusit sa-si achite taxele si impozitele, iar de la bugetul de stat au fost achitate integral.
La sectiunea de functionare, lunar este nevoie de 4 milioane, fara acest grafic respectat de Guvern, nu reuseam sa facem fata.
Pentru noul Consiliu local…, sumele din impozite care se mai colecteaza sunt mici, mai avem sume din TVA si 22% care trebuie sa le primim de la Guvern.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
Dl Emil Moldovan este offline

Se adopta HOTARAREA nr. 196 / 20.10. 2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.2, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Dl. Doru Anca : ‘ Proiectul are doua parti, prima data suma 175.000 lei vine pentru Colegiul Emil Negrutiu, pentru laboratoare.
A doua are o aranjare intre capitole, in cadrul bugetului. Sunt unele capitole unde s-au alocat sume de bani si ele se pot muta pe baza legala, de unde nu se mai executa lucrari pana la sfarsitul anului, la capitolele la care sunt necesare aceste sume.
Aceasta rectificare s-a facut pe baza adreselor unitatilor scolare . S-a alocat pentru sport 145.000 lei, am discutat cu dl Potora si ma intreba cat se rectifica ?
S-a depus la FRF in 2016-2017 o notificare si sumele necesare acoperirii pentru testul COVid, 5000 E au fost blocate.
Trebuie verificat ce mai are de plata vechea conducere sau ce probleme sunt ?

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
Dl Emil Moldovan este offline

Se adopta HOTARAREA nr. 197 / 20.10. 2020.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.3, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din municipiul Turda pentru anul școlar 2019-2020.

Dl Doru Anca : » In urma analizei facute in Consiliul de administratie al scolilor au solicitat unele modificari. Toate sumele depasesc 560.000 lei alocati, cu 18.200 lei.
In sedinta din septembrie am avut o problema cu introducerea online a cursurilor in scoli si dna Pirlea mi-a spus ca sistemul online de la liceul Liviu Rebreanu este pus la punct, dar uite ca nu este.
Dl. profesor Rigman are in clasa o nepoata de-a mea, si a avut ore online, dar nu a vrut sa deschida programul respectiv sa emita un subiect de teza pentru nepoata mea care era online. O rog pe dna Pirlea sa ia masuri si sa verifice cum se fac orele online. Nepoata mea nu a reusit sa intre pe acest program sa dea teza la istorie. Daca nu se rezolva sunt nevoit sa fac plangere penala.

Dl. Ovidiu Micu : « Dle Anca nu cred ca este perioada tezelor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.
Dl Emil Moldovan este offline

Se adopta HOTARAREA nr. 198 / 20.10. 2020.

***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Lucian Cordis

Secretar general
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X