PROCES – VERBAL încheiat azi 21.09.2020 în localul de şedințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia şedinței extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 21.09.2020 în localul de şedințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia şedinței extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 19 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 15 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni: Anca Doru Paul Ioan, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Moldovan Adrian Petru, Mureşan Valer, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Oarcea Mihail Dyram, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, si Sămărtinean Iuliana Maria.
Consilierii Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Emil si Sălăgean Aron-Adrian este absent.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – director Directia Strategie si dezvoltare locala.

D-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 884 /18.09.2020 si este legal constituita fiind prezenti 15 consilieri.
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.

Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Lucian Cordis.

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta extraordinara de azi, 21.09.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Doru Anca » Este o suma primita recent de 762.000 lei subventii de la bugetul de stat. Si aceasta suma trebuie cuprinsa in proiect cu amendare , ca apoi sa fie repatizata pe capitole. Propun ca suma sa faca parte din proiect.
Dl. Presedinte de sedinta : »Acest amendament va fi discutat la buget, acum votam ordinea de zi.

Supune la vot ordinea de zi:
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Probleme ale Direcției Economice:

1.1 PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 1.1, PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Dl. Doru Anca : Suma trebuie cuprinsa in proiect, ca apoi sa fie repartizata pe capitole. Propun ca suma sa faca parte din proiect.

Dl. Presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Anca.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru, 2 abtineri( Ploscar, Nap)

Dl. Doru Anca : « Sunt interesante abtinerile colegilor, probabil colegii nu au avut timp sa studieze amendamentul.
Este de neinteles sa te abtii cand primesti sume de la bugetul statului. Sumele sunt defalcate din TVA, 800.000 lei pentru echilibrare dintre care 600.000 pentru credit si 200.000 lei la salubritate.
Nu sunt probleme de neinteles. Nu are rost sa ne abtinem cand primim bani de la bugetul statului.

Dna Minerva Ploscar : » Vreau sa explic de ce ne-am abtinut, prin acesta rectificare se diminueaza sume alocate pentru strazi si drumuri, dar si cheltuieli de capital pentru Spital, noi consilierii PMP prezenti in aceasta sedinta, ne abtinem de a vota, consideram ca strazile si Spitalul sunt prioritatile Turzii.
Informarea transmisa odata cu proiectul de hotarare nu este suficient motivata si explicata. Nu inteleg de ce aceasta graba cu proiectul, de vineri si pana azi ni se tot transmit modificari ?
Evident ca materialele sunt insuficient pregatite…, nu vreau sa fiu rea, dar au fost unii care au fost preocupati cu campania electorala decat sa-si faca treaba pentru care au fost platiti.
Deci, precizez ca nu am nevoie de nicio explicatie, explicatiile trebuiau facute turdenilor ca sa inteleaga de ce in saptamana dinaintea alegerilor se diminueaza sumele alocate pentru strazi si spital.

Dl. Anca Doru : » La strazi nu se diminueaza, distinsa Mimisor, scumpa mea colega. Cele mai mari sume a primit in perioada starii de urgenta, Spitalul.

Dl primar Cristian Matei : » Dna Ploscar este cea mai noua din Consiliul local si nu stiu …, chiar daca i s-ar da explicatii, cat ar intelege ? Vine si arunca niste vorbe, dar ma intereseaza daca seful ei de partid si liderul grupului PMP care este de fata la aceasta sedinta, de ce nu ne spune dansul aceste lucruri ?
Probabil le stie mai bine decat dansa, are o vechime mult mai mare si nu stiu cat este de partizan acestor idei ?
Dle Nap, nu fiti laș, va rog sa ne spuneti dvs daca considerati acelasi lucru sau nu vreti nici dvs explicatii ?

Dl. Adrian Nap : » Nu vreau dle Primar explicatii, sunt de aceeasi parere. Daca colega mea asa a spus,.. suntem colegi.

Dl primar Cristian Matei : »…nu stiu ce sunteti, dar ma bucur ca v-am auzit ! Nu v-am auzit de vreo 7 sedinte.

Se poarta cateva discutii contradictorii.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 186 / 21.09.2020.

***
Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl. presedinte de sedinta declara sedinta extraordinara cu convocare de indata, inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA, 
dl. Lucian Cordis

Secretar general
al municipiului Turda,
jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X