PROCES – VERBAL încheiat azi 22.12.2020 în localul de ședinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședintei ORDINARE a Consiliului Local al municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 22.12.2020 în localul de ședinte al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședintei ORDINARE a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 21 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Aruncutean Bogdan Ciprian, Blăniță Gabriela, Ciortea Răzvan Iulian, Cojocaru Igor, Costea Anca Nadia, Csep Leylla, Joldeș Mircea Traian, Kolozsi Atilla, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeș Arpad, Orbean Ioana, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron-Adrian, Sârbu Paul Marius, Sima Radu Mihai, Suciu Andrei Nicolae, Sur Mara, Teban Adrian Marius, Vancea Monica Laura.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dl. Calugar Ginel – director Directia Strategie si dezvoltare locala.

D-na secretar general, jr.Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 1230 / 16.12.2020 si este legal constituita fiind prezenti 21 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Năstase Paul .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 22.12.2020, daca sunt probleme la ordinea de zi?
Daca nu, va rog sa-mi dati voie sa introduc pe ordinea de zi cateva proiecte.

Dl. Razvan Ciortea:” Noi, membrii PSD avem saptamanal discutii cu cetatenii din zona si aceste practici…, ati pus pe ultima suta de metri aceste proiecte pe care noi nici nu le putem discuta si sa vorbim cu specialistii, sa dam un vot cat de cat profesionist si in folosul comunitatii.
Eu as dori sa nu introduceti pe ordinea de zi aceste lucruri pentru ca e profund imoral si se incalca codul administrativ, avand in vedere faptul ca la sedintele ordinare proiectele trebuie depuse cu 5 zile inainte.

Dna Mihaela Elena Marginean– secretar general al mun Turda:” Doresc sa fac o precizare, conform Codului administrativ, art 135, alin 8, suplimentarea Ordinii de zi se aproba pentru proiectele urgente, cu majoritate simpla. Proiectele care sunt propuse pe ordinea de zi, apreciem faptul ca sunt probleme urgente.

Dl. Andrei Suciu:” Mie mi se pare un pic ciudat ca sa incepem cu trimiterea proiectelor inainte cu 4 ore de inceperea sedintei de Consiliu, ordinara.
Poate ca este corect ceea ce a spus dna secretar, dar este imoral ceea ce faceti, sa ne puneti in fata unui fapt, sa votam niste proiecte de Consiliu pe care nu am avut timp sa le studiem, este proiectul legat de cele 700 ha al Ocolului silvic al Turzii care mie mi se pare un proiect foarte important, iar dvs ni-l dati cu 4 ore inainte.
Din acest motiv tin sa va precizez ca membrii USR-PLUS se vor retrage de la dezbateri, daca pe ordinea de zi vor fi puse proiectele .

Dl. Atilla Koloszi: Ma abtin de la deliberare si vot la proiectele 4.1 si 9.1.

Dl. Razvan Ciortea: Si grupul PSD se va retrage de la sedinta, daca nu scoateti de pe ordinea de zi aceste proiectele . Si doresc sa se consemneze ca am fost prezenti.

Dl. Presedinte de sedinta:” Nu pot sa retrag ceva ce nu a fost introdus! Se supune votului introducerea, apoi puteti lua dvs o hotarare.

1. Propun introducerea la punctul 2.2. pe ordinea de zi, a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

In urma votului rezulta : 12 voturi pentru, 8 impotriva, 1 abtinere. .
Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

Dl. Andrei Suciu:” Vreau ca secretariatul sa ia act de motivatia pe care am spus-o, grupul USR-PLUS paraseste sedinta, pentru ca mi se pare o bataie de joc ceea ce faceti. In semn de protest, sa fie foarte clar.

Dl. Razvan Ciortea:” Va rog sa consemnati si pentru grupul PSD, ne retragem si noi din acelasi motiv.

Dl. Presedinte de sedinta”| Deoarece nu ne mai intalnim la punctul Diverse vreau sa va spun de pe acum „Sarbatori fericite”.

Dl. Emil Moldovan:” In aceeasi idee cu celelalte grupuri, nici noi nu suntem de acord cu aceste practici si ne vom retrage de la aceasta sedinta, spunandu-va Sarbatori fericite si multa sanatate.

Grupurile USR-PLUS, PSD si PMP se retrag de la dezbaterile sedintei de Consiliu, sunt prezenti online 12 consilieri ( Cojocaru Igor, Costea Anca Nadia, Csep Leylla, Joldeș Mircea Traian, Năstase Paul, Nemeș Arpad, Orbean Ioana, Pîrlea Daniela, Sălăgean Aron-Adrian, Sârbu Paul Marius, Sima Radu Mihai, Sur Mara)

2. Propun introducerea la punctul 7.5. pe ordinea de zi, a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Tetarom S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

In urma votului rezulta : 11 voturi pentru, dna Costea este offline.

3. Propun introducerea la punctul 7.6. pe ordinea de zi, a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

In urma votului rezulta : 11 voturi pentru, dna Costea este offline.

4. Propun introducerea la punctul 7.7. pe ordinea de zi, a proiectului de hotărâre privind asocierea U.A.T. Judeţul Cluj şi U.A.T. Turda în vederea realizării unui obiectiv de investiţii .
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

In urma votului rezulta : 12 voturi pentru,

5. Propun introducerea la punctul 7.8. pe ordinea de zi, a proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Turda în vederea constituirii Regiei Autonome „Ocolul Silvic Soimul Aries”,constituirea Regiei Autonome “Ocolul Silvic Soimul Aries” în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităţilor administrativ-teritoriale: Comuna Aiton, Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Comuna Ciurila, Municipiul Campia Turzii, Comuna Feleacu, Comuna Luna, Comuna Lupsa, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenesti, Comuna Ocolis, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petrestii de Jos, Comuna Sandulesti, Comuna Sanger, Comuna Taureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Larga, Comuna Viisoara, Comuna Zau de Campie şi aprobarea Regulamentului activităţii de administrare a pădurilor în regim silvic.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru, dna Costea este offline.

Dl presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi, completata. In urma votului rezulta : 12 voturi pentru

ORDINE DE ZI ACTUALIZATĂ

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcției Economice:

2.1 PROIECT DE HOTARARE privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2 PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Arhitectului Șef:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Zonă rezidențială cu introducere terenuri și parcelare teren în teritoriul intravilan din tarlaua 89 accesibile din str. Ion Luca Caragiale, Municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Schimbare destinație din clădiri industriale și edilitare în clădiri de birouri, apartamente și servicii cu extindere pe verticală cu un etaj integral, amenajare loc de joacă și parcare, în Municipiul Turda, str. Ștefan cel Mare f.n. Județul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcției de Asistență Socială Turda:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înființării Locuinței maxim protejate pentru adulți cu probleme de sănătate mintală, 6 locuri, situată pe str. Salcâmilor nr. 8, în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda, transformării a 6 posturi funcții contractuale de execuție de asistent personal, vacante, în funcții contractuale de execuție de asistent social, asistent medical generalist și îngrijitoare, modificarea denumirii Locuinței protejate pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală în Locuință maxim protejată pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală, 6 locuri, și modificarea denumirii Locuinței protejate pentru adulți cu probleme de sănătate mintală, 10 locuri, în Locuință maxim protejată pentru adulți cu probleme de sănătate mintală 10 locuri, transformării a 4 posturi funcții contractuale de execuție de infirmieră în funcții contractuale de execuție de îngrijitoare la Serviciul Creșe, precum și aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și ROF-ului D.A.S. Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcției Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea componenței comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

I. Pentru numirea membrilor în Comisia pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. se va folosi metoda votului secret.
1. Sunteți de acord cu numirea doamnei consilier local Orbean Ioana în calitate de președinte în cadrul comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L.?
– Voturi DA voturi NU
2. Sunteți de acord cu numirea domnului consilier local Joldes Mircea Traian în calitate de membru în cadrul comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L.?
– Voturi DA voturi NU
3. Sunteți de acord cu numirea domnului consilier local Aruncutean Bogdan Ciprian în calitate de membru în cadrul comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L.?
– Voturi DA voturi NU
4. Sunteți de acord cu numirea domnului consilier local Sârbu Paul Marius în calitate de membru în cadrul comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L.?
– Voturi DA voturi NU

6. Probleme ale Serviciului Finanțări Externe și Relații Internaționale:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului Energy performance and indoor comfort significant increase in Turda public schools și a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda pe o perioada cuprinsa intre 01.01.2021-01.07.2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri pentru lotul 2, aferent proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”, astfel cum a fost semnat în data de 02.12.2020 și constatarea calității de reprezentant de drept al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj a Primarului Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Salina Turda SA, aferent exercițiului financiar al anului 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contribuției societății Salina Turda SA la Asociația Handbal Club Potaissa Turda pentru anul 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.5. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Tetarom S.A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
I. Pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Tetarom S.A. se va folosi metoda votului secret.
1. Sunteți de acord cu numirea doamnei consilier local Sur Mara în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Tetarom S.A.?
– Voturi DA voturi NU

7.6. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.7. PROIECT DE HOTARARE privind asocierea U.A.T. Judeţul Cluj şi U.A.T. Turda în vederea realizării unui obiectiv de investiţii.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea asocierii Municipiului Turda în vederea constituirii Regiei Autonome „Ocolul Silvic Soimul Aries”,constituirea Regiei Autonome “Ocolul Silvic Soimul Aries” în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităţilor administrativ-teritoriale: Comuna Aiton, Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Comuna Ciurila, Municipiul Campia Turzii, Comuna Feleacu, Comuna Luna, Comuna Lupsa, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenesti, Comuna Ocolis, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petrestii de Jos, Comuna Sandulesti, Comuna Sanger, Comuna Taureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Larga, Comuna Viisoara, Comuna Zau de Campie şi aprobarea Regulamentului activităţii de administrare a pădurilor în regim silvic.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului:

8.1. PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a Municipiului Turda, în suptafață de 100 mp, situat în Turda, str. Aviatorilor fn, cu nr. cadastral 64679.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.2. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 654 mp situat în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului nr. 18, în favoarea domnului Mocian Andrei.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.3. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 538 mp situat în Municipiul Turda, str. Frăgăriște nr. 77, în favoarea numiților Moldovan Cornel și Moldovan Anisia.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.4. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 540 mp situat în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului fn, în favoarea numiților Metea Iacob Daniel și Metea Iuliana-Cristina.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.5. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 528 mp situat în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului nr. 14, în favoarea numiților Indreica Ioan și Indreica Aurelia Minerva.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.6. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 533 mp situat în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului nr. 12A, în favoarea numiților Costea Ioan și Costea Simona Mihaela.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Serviciului Public Poliția Locală Turda:

9.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi și statului de funcții pentru Serviciul Public Poliția Locală Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.2. PROIECT DE HOTARARE privind completarea HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Propuneri, întrebări, interpelări.

***
La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 26.11.2020.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTARARE privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2020.

Dl. Adrian Salagean – presedintele comisiei 1 : A fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. Igor Cojocaru:” Ma gandeam asa, cand se va modifica ponderea cheltuielilor de la Asistenta sociala care este 16.26, la sanatate care este de 3,22 ; eu zic ca vom avea o sanatate mult mai buna decat o avem azi?

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr.243 / 11.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

Dl. Adrian Salagean – presedintele comisiei 1 : A fost discutat in comisie si are aviz favorabil.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 244 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Zonă rezidențială cu introducere terenuri și parcelare teren în teritoriul intravilan din tarlaua 89 accesibile din str. Ion Luca Caragiale, Municipiul Turda.
Dl. Paul Sarbu– presedintele comisiei 3 : A fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 245 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea PUZ/RLU – Schimbare destinație din clădiri industriale și edilitare în clădiri de birouri, apartamente și servicii cu extindere pe verticală cu un etaj integral, amenajare loc de joacă și parcare, în Municipiul Turda, str. Ștefan cel Mare f.n. Județul Cluj.

Dl. Paul Sarbu– presedintele comisiei 3 : A fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 246 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea înființării Locuinței maxim protejate pentru adulți cu probleme de sănătate mintală, 6 locuri, situată pe str. Salcâmilor nr. 8, în subordinea Direcției de Asistență Socială Turda, transformării a 6 posturi funcții contractuale de execuție de asistent personal, vacante, în funcții contractuale de execuție de asistent social, asistent medical generalist și îngrijitoare, modificarea denumirii Locuinței protejate pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală în Locuință maxim protejată pentru adulți cu ușoare probleme de sănătate mintală, 6 locuri, și modificarea denumirii Locuinței protejate pentru adulți cu probleme de sănătate mintală, 10 locuri, în Locuință maxim protejată pentru adulți cu probleme de sănătate mintală 10 locuri, transformării a 4 posturi funcții contractuale de execuție de infirmieră în funcții contractuale de execuție de îngrijitoare la Serviciul Creșe, precum și aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și ROF-ului D.A.S. Turda.

Dl. Presedinte de sedinta : Vreau sa mentionez ca acest proiect are avizul comisie nr 4.

Dl. Adrian Salagean – presedintele comisiei 1 : A fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 11 voturi pentru. Dna Costea este offline.

Se adopta HOTARAREA nr. 247 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea componenței comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L..

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : A fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Pentru numirea membrilor în Comisia pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. se va folosi metoda votului secret.
1. Sunteți de acord cu numirea doamnei consilier local Orbean Ioana în calitate de președinte în cadrul comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L.?
– Voturi 12 DA voturi – NU

2. Sunteți de acord cu numirea domnului consilier local Joldes Mircea Traian în calitate de membru în cadrul comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L.?
– Voturi 12 DA voturi – NU

3. Sunteți de acord cu numirea domnului consilier local Aruncutean Bogdan Ciprian în calitate de membru în cadrul comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L.?
– Voturi 11 DA voturi 1 NU

4. Sunteți de acord cu numirea domnului consilier local Sârbu Paul Marius în calitate de membru în cadrul comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L.?
– Voturi 11 DA voturi – NU

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 248 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului Energy performance and indoor comfort significant increase in Turda public schools și a cheltuielilor legate de proiect.
Dl. Adrian Salagean – presedintele comisiei 1 : A fost discutat in comisie si are aviz favorabil.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 249 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contributiei financiare lunare a municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda pe o perioada cuprinsa intre 01.01.2021-01.07.2021.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil cu 2 voturi impotriva.

Dl. Adrian Salagean – presedintele comisiei 1 : A fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. Arpad Nemes:” Avand in vedere faptul ca am fost solicitat de un coleg din Consiliu sa transmit situatia vis-a-vis de fotbal club Ariesul, am luat parte sedinta din data de 8 decembrie, am solicitat situatia acestui club, iar toate documentele au fost transmise Secretariatului CL , iar persoanele interesate de aceste documente le-au primit electronic. La sfarsitul anului se va face si un bilant.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 250 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport deșeuri pentru lotul 2, aferent proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”, astfel cum a fost semnat în data de 02.12.2020 și constatarea calității de reprezentant de drept al Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj a Primarului Municipiului Turda.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 251 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Salina Turda SA, aferent exercițiului financiar al anului 2020.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl. Adrian Salagean – presedintele comisiei 1 : A fost discutat in comisie si are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 252 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contribuției societății Salina Turda SA la Asociația Handbal Club Potaissa Turda pentru anul 2021.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl Igor Cojocaru”Avand in vedere pandemia, veniturile Salinei s-au diminuat, nu afecteaza activitatea sau investitiile? Suma este aceeasi ca si anul trecut.

Dna Codreanu – director Salina Turda:” Pe parcursul anului 2020 am reusit sa facem fata si sa ne achitam de toate obligatiile avute, bugetul de stat, Consiliul local.
Nu pot spune daca anul 2021 va fi mai bun sau la fel ca acesta. Suntem si asociati in cadrul Asociatiei handbal club Potaissa , trebuie sa platim cotizatia aprobata in Consiliul local.
Cand vom avea dificultati legate de aceasta problema, vom face demersuri pentru a se lua masuri.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 253 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.5, PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Tetarom S.A.

Pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Tetarom S.A. se va folosi metoda votului secret.
2. Sunteți de acord cu numirea doamnei consilier local Sur Mara în calitate de reprezentant al Municipiului Turda în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii Tetarom S.A.?
– Voturi 12 DA voturi- NU

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 254 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.6, PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 255 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.7, PROIECT DE HOTARARE privind asocierea U.A.T. Judeţul Cluj şi U.A.T. Turda în vederea realizării unui obiectiv de investiţii.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 256 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.8, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea asocierii Municipiului Turda în vederea constituirii Regiei Autonome „Ocolul Silvic Soimul Aries”,constituirea Regiei Autonome “Ocolul Silvic Soimul Aries” în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităţilor administrativ-teritoriale: Comuna Aiton, Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Comuna Ciurila, Municipiul Campia Turzii, Comuna Feleacu, Comuna Luna, Comuna Lupsa, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenesti, Comuna Ocolis, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petrestii de Jos, Comuna Sandulesti, Comuna Sanger, Comuna Taureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Larga, Comuna Viisoara, Comuna Zau de Campie şi aprobarea Regulamentului activităţii de administrare a pădurilor în regim silvic.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisiei 3 : Are aviz favorabil.

Dl. Adrian Salagean – presedintele comisiei 1 : Are aviz favorabil.

Dl. Primar Cristian Matei:” Buna ziua tuturor, as vrea sa dau niste explicatii vis a vis de acest subiect, daca prietenii nostri aveau rabdare primeau si aceste explicatii, dar se pare ca rabdarea este scumpa.
O sa le primiti dvs ca sa stiti in ce cadru juridic ne situam. Acest Ocol silvic s-a infiintat la initiativa unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara care aveau doua sanse; fie ca si-ar fi dat padurile in gestiunea Regiei Autonome Nationale Romsilva, fie si-ar fi facut un Ocol Silvic propriu pe care sa-l gestioneze.
Aceasta problema se punea la nivelul anului 2006 cand A.G.A. Soimului Aries a hotarat sa-si faca Ocol silvic propriu, prin infiintarea unui SRL.
Legislatia de la aceea vreme presupunea ca forma de organizare a unui Ocol silvic ar trebuie sa fie regie autonoma si nu societate.
Acest lucru se batea cap in cap cu alta legislatie, legea padurilor care spunea ca o regie autonoma trebuie sa contina un anumit numar de hectare, nu se incadra decat Romsilva care avea niste preturi foarte mari de intretinere si paza a padurilor.
Acest lucru s-a descoperit de catre Curtea de Conturi a Romaniei, s-a ridicat problema la Minister, fiindca practic nu aveai cum sa te constitui .
Acum s-a revenit si o forma de organizare de acest fel se paote face cu 5000 ha, iar noi impreuna cu toate UAT-urile nominalizate aici, avem peste 5000 ha.
Pana la acest moment s-a dat o derogate de la Minister, un tabel cu aceste SRL, numite Ocoale Silvice si cu un drept de functionare pana la reglementarea acestei chestiuni.
Am trecut la a intruni AGA, se presupune o cotizatie din partea fiecarui UAT, tot ceea ce se realizeaza revine la UAT sub diverse forme, sub forma de lemn sau bani.
Este un numar de 29 de UAT-uri in aceasta Asociatie si acest gen de HCL pe care o dam , fiecare UAT va adopta aceasta Hotarare.
Este usor de inteles ce s-a intamplat, nu ne pune nimeni sa numaram hectarele, cate crengi au cazut sau sunt uscate. Avem organe de control care au sarcinile lor, avem brigadieri, padurari, avem garda forestiera care ne verifica.
Discutam de alta forma de organizare acceptata pe tot teritorului tarii.

Dl. Igor Cojocaru:” Aceasta societate isi pierde obiectul muncii? Stiu ca acum 4 ani, cand eram consilier local erau ceva discutii privind aceeasta societate, daca este pe minus societatea si are cheltuieli?

Dl. Primar Cristian Matei: Practic, societatea veche se dizolva, iar datoriile se pierd, nu se face un transfer de activ si pasiv, de pe SRL pe regie autonoma.
Regia este o treaba noua si prin aceasta HCL stabilim care va fi cotizatia fiecarui UAT.
Toate datoriile se dizolva asa cum se intampla prin legea societatilor comerciale, ca si Sticla Turda, Cimentul si este legal din punc de vedere administrativ. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 257 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1, PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a Municipiului Turda, în suptafață de 100 mp, situat în Turda, str. Aviatorilor fn, cu nr. cadastral 64679.
Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisiei 3 : Are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 258 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.2, PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 654 mp situat în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului nr. 18, în favoarea domnului Mocian Andrei.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisiei 3 : Are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 259 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.3, PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 538 mp situat în Municipiul Turda, str. Frăgăriște nr. 77, în favoarea numiților Moldovan Cornel și Moldovan Anisia.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisiei 3 : Are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 260 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.4, PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 540 mp situat în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului fn, în favoarea numiților Metea Iacob Daniel și Metea Iuliana-Cristina.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisiei 3 : Are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 261 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.5, PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 528 mp situat în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului nr. 14, în favoarea numiților Indreica Ioan și Indreica Aurelia Minerva.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisiei 3 : Are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 262 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.6, PROIECT DE HOTARARE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren în suprafață de 533 mp situat în Municipiul Turda, str. Drumul Ceanului nr. 12A, în favoarea numiților Costea Ioan și Costea Simona Mihaela.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl. Paul Sarbu – presedintele comisiei 3 : Are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 263 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi și statului de funcții pentru Serviciul Public Poliția Locală Turda.

Dna. Ioana Orbean – presedintele comisiei 2 : Are aviz favorabil.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 264 / 22.12.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.2, PROIECT DE HOTARARE privind completarea HCL nr. 199/2019 privind buna gospodărire a Municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 12 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 265 / 22.12.2020.
***

Se propune spre discutie punctul 10, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dna viceprimar Daniela Pirlea:” Dragi colegi va transmit Sarbatori fericite.

Dl presedinte de sedinta:” La multi ani si multa sanatate va doresc.

Dl. Primar Cristian Matei:” Va cer sa aveti grija, oriunde sunteti, sa pastrati distanta. Va doresc sarbatori fericite si An nou fericit.

Dna Mihaela Marginean– secretarul mun Turda:” Pe paarcursul transmiterii sedintei online au survenit solicitari cu privire la legalitatea desfasurarii sedintei de Consiliu local.
Conform art. 137, alin 1 din OUG 57 /2019 sedintele se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie. La aceasta sedinta au fost prezenti 12 consilieri locali din cei 21 in functie.

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL
Consilier local, al municipiului Turda,
Năstase Paul jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X