Proces verbal incheiat azi 26.10.2017 cu ocazia SEDINTEI ORDINARE a Consiliului Local al municipiului Turda

In conformitate cu art. 40, alin. 1 si 2, art. 42, alin. 1 si 2, art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 20 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cojocaru Igor, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pîrlea Daniela, Rigman Ciprian-Doru, Riter Marius, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian, Sămărtinean Iuliana Maria si Zoltan Radu-Cosmin.
Dl. consilier Sărmăşan Marius-Adrian este absent.

La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei si ca invitat, dl. Petre Pop- Consilier judetean.

Participa ca invitati: dna Ana Sevan- director Casa de cultura; dna Koti Monia – director SPAS; dl. Dorin Apahidean- administrator public; dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Gabriela Salagean- sef serviciu Constatare, Impunere, Control; d-na Geneta Furnya Ispas – sef serviciu Executori bugetari, dl. Dumitru Iosif – arhitect sef, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr.1860/ 20.10.2017 si este legal constituita fiind prezenti 20 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 35, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, presedinte de sedinta ales este dl. Moldovan Emil .
Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 26.10.2017 si inainte de a intra in dezbaterile sedintei ordinare de azi as vrea sa va prezint si sa-l salut pe dl. Petre Pop, consilier judetean care este prezent azi la lucrarile sedintei noastre.
Va intreb daca sunt probleme la ordinea de zi?

Dl. Nicolae Ros:” Buna ziua, solicit introducerea pe ordinea de zi, la punctul 4.5, PROIECTUL DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al mun. Turda In Adunarea generala a actionarilor la Asociatia de dezvoltare Intercomunitara ECO- Metropolitan Cluj in vederea exercitarii dreptului de asociat.
Materialul pe care il aveti dvs in fata nu este vizat de comisia de specialitate nr. 2, noi am facut o sedinta de indata a comisiei, azi inainte de aceasta sedinta ordinara si am avizat proiectul original. Avand in vedere ca solicitarea catre CL a fost in registrata la 24.10.2017, iar mandatul este pentru 31.10.2017 noi am avizat favorabil motiv pentru care nu sunt impedimente pentru a se aproba in sedinta de azi.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot introducerea proiectului la punctul 4.5.
In urma votului rezulta: 20 voturi pentru.

Dl. Adrian Salagean:” Ma abtin de la dezbatere si vot de la punctul 4.3.

Dl. Nap Adrian:” Ma abtin de la dezbatere si vot de la punctul 4.3.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2017.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din Municipiul Turda şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii. Sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2017 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea API Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui consilier local al municipiului Turda în Grupul de Lucru Mixt Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

punctul 4.5, PROIECTUL DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al mun. Turda In Adunarea generala a actionarilor la Asociatia de dezvoltare Intercomunitara ECO- Metropolitan Cluj in vederea exercitarii dreptului de asociat.

5. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării Adăpostului pentru femei şi copii victime ale violenţei domestice în Locuinţă protejată pentru adulţi cu probleme de sănătate mintală, cu un număr de 10 locuri, organigramei, statului de funcţii, numărului de personal, ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017, referitoare la aprobarea activitatilor Casei de Cultura pentru anul 2017
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Teatrului Aureliu Manea Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 28 septembrie 2017 .
Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind niciun fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul III 2017.

Dl. Cristian Felezeu:” Buna ziua, o singura remarca am de facut, am avut si la sedinta precedenta in care s-a discutat executia bugetara, ramanem in urma la sectiunea de dezvoltare; foarte, foarte mult suntem in urma!
Doar 20% din prognozare.”

Dl. Doru Anca:” In sedinta de comisie nu s-a pus problema ramanerii in urma! In situatia in care noi am aprobat de o luna de zile majorare salariala, era evident sa ramanem in urma, dar nu mult ramanem, pentru ca sectiunea de dezvoltare inca nu cuprinde receptiile pentru obiectivele realizate in luna octombrie.
Sa fiti consecvent, dle consilier in ceea ce priveste hotararile, atat in comisie cat si in Consiliu, ceea ce sustineti in comisie sa sustineti si in CL !
Trebuie vazut in integru, acest grad de 95% de incasare este un grad bun de incasare, la sfarsitul trim III, consider ca, executivul si-a facut cu prisosinta datoria.
Anul trecut pe vremea asta strangeam din spate ca ni se termina banii, anul asta il terminam in picioare, am facut si majorari salariale.
Ne vor veni si alte sume si se va completa si aceasta sectiune.
Au fost mentionate toate avizele legale in vigoare si va invit sa dam girul pentru ca, dupa parerea mea, acest proiect intruneste toate calitatile sa fie votat.

Dl. Cristian Felezeu:” Dreptul la opinie nu mi-l poate ingradi nimeni! Si la libera exprimare!

Dl. Doru Anca: Sa fie aceeasi opinie si in comisie , ca si in sedinta de Consiliu.

Dl. Cristian Felezeu:”Executia bugetara se refera la lunile anterioare in care nu intra majorarile salariale. La 9 luni. Am facut o remarca, ca suntem doar la 20% din bugetul alocat pentru dezvoltare. „

Dl. Adrian Salagean:” Asa cum am spus si la aprobarea bugetului din acest an, vad ca in continuare se fac anumite greseli, acelasi domn consilier face referire atunci ca la sectiunea de dezvoltare este prea putin.
Dar ne uitam doar la ceea ce este executat! Dar va rog sa tineti cont si de ceea ce este executat si nu exista Proces verbal de receptie. Ca un consilier tenace, asa cum spuneti dvs ca sunteti, puteati verifica. „

Dl. Ciprian Rigman:” Aici vad ca de la U.E avem zero lei, zero euro. Stiu ca anumite proiecte, probabil ca isi au un anumit timp de aplicare, dar in acest moment, la aceasta sectiune de la UE avem zero. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 356 / 26.10.2017.
***

Dl. primar Cristian Matei:” Pentru sumele de la UE este nevoie de mai multi pasi iar cei care nu au operat niciodata astfel de proiecte, sa se abtina.
Sa iei bani pe Legea 350 ca sa plimbi niste copii de la Turda la Bucuresti, e mult mai simplu, decat sa concepi, sa scrii si sa fi deja la etapa de finantare, la un numar de proiecte care insumeaza peste 85 milioane de euro, este mai greu.
Eu va multumesc pentru ceea ce stiti sau ceea ce nu stiti! Dar macar sa aveti bunul simt sa va informati. Nu cred ca dvs asteptati de un an bani din visteria Turzii, cand sunt proiecte depuse si in lucru de 3 ani, si abia acum suntem la etapa de semnare a finantarilor.
Cred ca ar fi bine sa va informati si sa nu vorbiti in necunostinta de cauza. „

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2.PROIECT DE HOTARARE rectificarea bugetului pe anul 2017.

Dl. Doru Anca:” Sumele sunt destul de mari, 570.000 primite de la impozite si taxe defalcate din impozit pe venit si repartizate in conformitate cu legea fiscala, pe diferite capitole de venituri si apoi pe cele de cheltuieli.
S-a tinut cont la scoli, unde s-au facut transferuri cu salariile, de la unitatile scolare care nu dispun de sume pentru plata salariilor profesorilor. S-a tinut cont de adresa de acceptare a Inspectoratului scolar si s-a facut acest transfer.
Unitatile scolare care au un plan de investitii si care il depasesc sunt obligate sa se adreseze serviciului de investitii si impreuna cu dl primar sa se analizeze solicitarile lor.
Sumele obtinute au fost repartizate la scoli, unde am considerat ca sunt necesare.
In comisie am lucrat amanuntit si am discutat cam 40 minute pe acest proiect. „

Dl. Ciprian Rigman:” 60 de tineri au participat si proiectul a fost mai complex decat spuneti dvs. Daca nu stiti, va puteti abtine! Multi oameni au lucrat acolo, dintre cei care au un impact major in atragerea si implementarea fondurilor europene.
Plecarea la Bucuresti a tinerilor care s-au evidentiat in acel proiect de dezvoltare personala a tinerilor a fost doar partea finala a proiectului.
As vrea sa stiu ce inseamna 160.000 lei alocati sectiunii sport? Vreau sa stiu ce inseamna?”

Dl. Doru Anca:” Am dat avizul! Echipa de handbal a municipiului Turda a ajuns in finala si in acel moment am avut o sedinta cu o rectificare pentru suplimentarea sumei, fiind necesara la deplasarea lor si trebuia sa prevedem azi in buget. Astia sunt cei 160.000 cu care am depasit atunci. „

Dl. primar Cristian Matei:” Dle Rigman nu intrati in amanunte, ca nici nu aveti cu ce! Nu putem compara un proiect european de milioane de euro cu cativa lei care va trebuiau dvs sa mergeti cu copii la Bucuresti. Sa stai cu mana intinsa si o comisie sa-ti aprobe in cateva minute, o suma mare de bani e una; sa accesezi un proiect UE, e alta.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 357 / 26.10.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice pe schema de ajutor de minimis.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 358 / 26.10.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 359 / 26.10.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din Municipiul Turda şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare.

Dl. Ciprian Rigman:” Am un amendament, as dori sa eliminam de la art.2, alin.1, lit c si art 2, alin.2, lit c nu mi se pare normal ca, acolo unde nu locuieste nimeni si nu sunt generatoare de deseuri sa fie taxate cu 20 lei, daca nu sta nimeni acolo.

Dl. Doru Anca:” Proiectul este bine intocmit, intrucat e singura noastra posibilitate pentru a actiona asupra celor 20.000 de cetateni din Turda care nu-si indeplinesc indatoririle de proprietari.
Azi am discutat cu dl. viceprimar sa luam legatura si cu administratorii de bloc. Aici, se pot incadra, prin nepasare, cei care sunt plecati, ex. Str. Augustin Bunea unde s-a facut chiar un depozit de gunoi intr-o curte in care nu sta nimeni.”

Dl. Ciprian Rigman:” Proiectul este bine intocmit, nu avem o problema cu el, dar e incorect ca, daca nu locuieste acolo, nu genereaza deseuri si nu este nevoie de aceasta taxa. „

Dl. Adrian Salagean:” Mi se pare ca dl. Rigman este mai social decat noi! Se presupunem ca cineva are casa de vacanta si vine de 4 ori pe luna, cu 20 de prieteni, aduna acolo deseuri mai mult decat o familie care sta zilnic.
Nu cred ca suma de 20 lei/ luna, pe cladire lezeaza un buget al unui om care are casa de vacanta! „

Dl. Ciprian Rigman:” Daca nu generezi deseuri, sa nu platesti nici taxa! PSD –ul a incetat de mult sa mai fie un partid social, este conservator si antieuropean”

Discutii contradictorii.

Dl. Paul Nastase:” Mi se pare greu sa se faca diferenta intre o locuinta nelocuita si una locuita temporar. Cum se face? Declari la Primarie ca nu locuieste acolo si vine Politia locala si-ti pune pe usa? Declari pe proprie raspundere ca nu mergi acolo 5 ani ? „

Dl. primar Cristian Matei:” Este greu de demonstrat ca acolo nu sta nimeni.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamentul dlui Rigman: eliminarea taxei de la lit c, din art.2 ( 20 lei/ luna pentru cladiri nelocuite sau locuite temporar).
In urma votului rezulta: 5 voturi pentru (grup PNL), 15 voturi impotriva. Amendamentul nu a intrunit numarul de voturi necesar.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 2 impotriva( Cojocaru, Riter)
3 abtineri( Rigman, Cordis, Felezeu)

Se adopta HOTARAREA nr. 360 / 26.10.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 361 / 26.10.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 – Programul de reparaţii, investiţii. Sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2017 – la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Turda.

Dl. Marius Riter:” Aceasta lista se presupune a fi fost ok din punct de vedere financiar si societatea avea putere financiara. Constat ca in acest proiect se incearca reducerea investitiilor din fonduri proprii, de la API cu 50% sunt reduse.
In schimb, se majoreaza investitiile in care apare, ca sursa de finantare, bugetul local cu 30%. In august erau suficiente fonduri, ce s-a intamplat din august pana azi, astfel incat societatea sa nu mai aiba puterea financiara sa-si indeplineasca aceste proiecte de finantare?
In proiectul urmator, desi investitiile se reduc cu 50%, societatea nu este capabila sa le duca la bun sfarsit, fara sa majoreze tarifele de parcare.
Solicit societatii sa ne puna la dispozitie in cel mai scurt timp o balanta de verificare pe luna septembrie 2017 sa vedem ce s-a intamplat din august in septembrie.”

Dl. Doru Anca:” Documentele pentru reparatiile cabanei Soimu, nu-si mai au rostul, pentru ca la aceasta data este o problema, nu exista CF pe acel imobil.
Dl. Petrideanu sa faca rost urgent de extras CF la cabana Soimu.
In ceea ce priveste suspiciunile dvs la majorarea taxelor in centru, nu s-au identificat toate locurile de parcare, trebuie sa facem ca la Salubritate.
Pe langa Posta sunt 100 de parcari, pe langa Big 200 de parcari, atunci cum sa-si faca API venit? Ele nu sunt evidentiate valoric.
A renuntat la investitiile de la cabana Soimu pe care le va face in 2018.”

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 15 voturi pentru, 5 abtineri ( grup PNL)

Se adopta HOTARAREA nr. 362 / 26.10.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea API Turda SRL pentru parcările rezervate, respectiv parcările cu plată.

Dna Leylla Csep:”Nu atat la tarifele de parcare as avea o sesizare, ci in legatura cu identificarea persoanelor care au domiciliul in centru, in zona A, sunt putini, dar neavand curti interioare unde sa parcheze, ar trebui sa le fie dat un abonament.
Cred ca este necesar acest aspect. „

Dl. Marius Riter:” La expunerea de motive a proiectului o sa vedeti ca, societatea are intentia sa achizitioneze parcometre la standarde moderne si face legatura la obligatiile asumate in lista de investitii stipulate in HCL 304/2017.
Dezvoltarea si modernizarea sistemelor de plata pentru parcarile cu tarife a scazut de la 40.000 lei la 14.000 lei. Dansii vor sa mareasca tariful pentru ca nu dispun nici macar de cei 14.000 lei , ca sa-si indeplineasca investitiile propuse?
De ce se doreste majorarea , daca au micsorat foarte mult lista de investitii ?”

Dl. Doru Anca:” Aparatele respective sunt performante, mi-a explicat dl. Ursuleanu in comisie.
Langa Biserica nu mai stai cu paza, va fi cu camera, se va vedea cati intra , cati ies.”

Dl. Ciprian Rigman:” Majorarile inseamna un procent care incepe de la 50% si ajunge la 150 % pentru zona A, un tichet de 2 ore , azi este 3 lei, dar va ajunge la 8 lei.
Marja de crestere este intre 50-150% . Nu avem niciun calcul pe care sa ne bazam la aceasta crestere de tarif, nu stim cate venituri incaseaza API, nu stim cate cheltuieli, ce fel de cheltuieli are API, prin urmare trebuie sa–l credem pe cuvant pe dl. Ursuleanu, din cate am inteles un domn destul de competent si interesant.
Trebuie sa-l credem pe cuvant ca aceste sume taxate cetatenilor trebuie sa creasca! Doar asa poate fi rentabilizat API, doar prin cresterea pretului la locul de parcare.
Nu avem niciun venit, nicio schema cu cheltuielile API, stiind ca este un SRL, excedentul financiar trebuie varsat bugetului local. Ma indoiesc ca va avea un excedent financiar la sfarsitul acestui an. „

Dl. primar Cristian Matei:”Fiecare formatiune politica are reprezentanti in comisia de buget. Acest lucru s-a discutat in comisie, a fost colegul dvs in comisie, avea obligatia politica sa va prezinte ce s-a discutat acolo.
Problema este ca, in paralel cu tot ce se intampla in Turda, nu stiti ca lucram la conceptul de Smart City, care incepe sa fie implementat.
Dezbatem aici niste chestiuni minore de dragul faptului ca suntem in fata presei!
In orasele mari este pe telefon o aplicatie prin care va puteti accesa parcarea si cu cat este mai aglomerata parcarea, pretul creste.
Dar dvs sunteti informat pe telefon, asta-i conceptul SmartCity, tot va fi cu senzori si in parcarile din Turda, unde un bun manager vrea sa faca treaba buna in Turda.
Sa discutam noi ca… 20 de bani inmultit de 50 de ori, facem tot felul de calcule, fara sa tinem cont de realitate.
Noi trebuie sa mergem spre modernizare, nu sa comentam aici doar sa ne aflam in treaba. „
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 13 voturi pentru, 5 abtineri ( grup PNL)
Dl Nap si dl. Salagean nu participa la vot.

Se adopta HOTARAREA nr. 363 / 26.10.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui consilier local al municipiului Turda în Grupul de Lucru Mixt Cluj.

Se impart 20 buletine vot
Se trece la votul secret privind desemnarea unui consilier local al municipiului Turda
( dl. Moldovan Adrian Petru) în Grupul de Lucru Mixt Cluj.

Comisia de validare compusa din dna Samartinean Iuliana, dl. Cristian Felezeu, dl. Ros Nicolae si dl. Zoltan Radu a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 20
voturi NU= –
voturi nule = –

Se adopta HOTARAREA nr. 364 /30.01.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.5, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al mun. Turda In Adunarea generala a actionarilor la Asociatia de dezvoltare Intercomunitara ECO- Metropolitan Cluj in vederea exercitarii dreptului de asociat.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 365 / 26.10.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul5.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării Adăpostului pentru femei şi copii victime ale violenţei domestice în Locuinţă protejată pentru adulţi cu probleme de sănătate mintală, cu un număr de 10 locuri, organigramei, statului de funcţii, numărului de personal, ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 366 / 26.10.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017, referitoare la aprobarea activitatilor Casei de Cultura pentru anul 2017

Dl. Marius Riter:” As dori sa intreb, pentru Targul de Craciun, editia a II-a unde este trecuta suma de 73.000 lei, cum s-a ajuns la suma asta?

Dl. presedinte de sedinta:” La sedinta comisiei 5 a fost si dna director care ne-a explicat ceea ce inseamna acesta suma pentru Targul de Craciun, nu poate fi o suma fixa pentru ca, sunt unele activitati pentru care nu se pot prevedea de acum sumele exacte.
I s-a cerut dnei director ca in luna noiembrie sa prezinte un program de activitate pentru aceasta perioada din decembrie cu costurile.”

Dl. Doru Anca:” Pe total, bugetul este planificat, doar ia de la un capitol si pune la altul in cadrul aceluiasi buget aprobat.”

Dl. presedinte de sedinta:” In urma aprobarii acelei HCL pentru vanzarea de bilete s-a acoperit suma pe care a transferat-o la un moment dat, de la un capitol la altul.”

Dl. Nicolae Ros::”Considerentele care stau la baza aprobarii acestui proiect sunt legate de necesitatea de a oferi publicului evenimente culturale complete in care sa evolueze artisti consacrati. Apreciez faptul ca la 5 martie s-a sarbatorit Ziua internationala a femeii, avand in vedere ca modificam programul pe perioada urmatoare propun sa aveti in vedere si sa transferati de la un capitol la altul, in 19 noiembrie este Ziua internationala a barbatului, este sarbatorita in peste 60 de tari, sa aveti in vedere sa sarbatorim si Ziua internationala a barbatului.
Consiliul local a aprobat si Ziua internationala a persoanelor varstnice; s-au desfasurat activitati, e bine sa se desfasoare si in continuare in colaborare cu SPAS.
In 3 decembrie este Ziua internationala a persoanelor cu handicap.”

Dl. Lucian Cordis:” Mi se pare ca explicatia dvs, din Comisia 5 este foarte „subtire”. Vorbim de 73.000 lei , ca se va explica in noiembrie, in expunerea de motive avem artisti consacrati, dar un artist consacrat stie de azi ce spectacol are in decembrie, nu-l chemi de pe o zi o pe alta.
Pe viitor sa fie mai concreta explicatia. „

Dna Ana Sevan- director Casa de Cultura Turda:” Sintagma „artist consacrat” se refera la evenimente care sa bucure comunitatea, nu neaparat nume sonore care sa explodeze pe scena. Ne adresam in primul rand copiilor.
Se refera la ansamblul de evenimente pe care le organizam si nu facem altceva decat sa ne aliniem la ce se intampla civilizat si normal in orase ca ale noastre.
In ceea ce priveste suma de 73.000 lei este aproape la fel ca suma de anul trecut , nu este obligatoriu ca suma sa fie cheltuita si s-ar putea ca la sedinta viitoare suma sa fie redistribuita, daca dvs sunteti de acord, pentru un concert de colinde. „

Dl. Adrian Salagean:” Din cate imi aduc aminte, poate gresesc, ati fost membru in comisia de cultura in mandatul trecut. Ca sa facem o comparatie sa ne spuneti ce buget ati avut anul trecut? „

Dl. Igor Cojocaru:” am discutat in comisie vis-a-vis de aceasta suma, dar am cerut o defalcare a acestei sume pe viitor, dar daca votam aceasta suma acuma, poate ca pe viitor ar fi bine sa stim mai detaliat.
Cu cat este mai mare suma cu atat mai bine.”

 

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 367 / 26.10.2017.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Teatrul Aureliu Manea Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dl. Doru Anca:” Din referent cu studii superioare il schimba in referent clasa II-a , deoarece nu gaseste persoane cu aceasta pregatire, disponibile. „

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru

Se adopta HOTARAREA nr. 368 / 26.10.2017.
***

Se propune spre discutie punctul 8, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Doru Anca:” De la Prival mi se da raspuns ca nu sunt platite lucrarile pe iunie, iulie, august. Eu am facut interpelare acum o luna, iar cei de la Prival sunt obligati sa execute .
Dle Primar, pe cuvantul meu de onoare, te compatimesc, ca lucrezi cu niste oameni pe care imi vine sa-i strang de gat! Sunt 100 de cereri de taiere si curatare a arborilor, faceti solicitare catre Ocolul silvic sa vada ei ce trebuie taiat.
Saptamana viitoare, Directia tehnica sa faca cerere catre Ocolul silvic, sa vina sa faca planificare pentru taierea pomilor uscati. „

Dl. Cristian Felezeu:” Nu stiu daca mai are rost sa fac interpelari, am interpelari de acum 3-4 luni si nu am primit niciun raspuns.
Solicit iluminarea trecerilor de pietoni, este un pericol pentru cei care tranverseaza drumurile principale, micro I, II, III, dr. I Ratiu, Politia locala isi face datoria, dar au program doar de la 7.30.
Catre conducerea societatii Salina Turda si intreb daca s-au facut demersuri pentru recuperarea prejudiciului cauzat de demiterea ilegala a fostului director in valoare de 294.000 lei.
Daca s-au facut, sa ni se comunice ce demersuri s-au facut? M-am adresat si in scris , dar nu am primit raspuns.

Dl. Marius Riter:” Compania de Apa Aries, Salina Turda si Domeniul Public sa prezinte costurile totale pe primele 9 luni cu serviciile de consultanta juridica si ce procent din aceste costuri au fost recuperate, ca si cheltuieli de judecata.
Administratia Patrimoniului Public ii rog sa-mi prezinte balanta pe luna septembrie 2017.
Pentru serviciul de specialitate revin cu interpelarea de luna trecuta; intersectia de pe str. Libertatii si dr i Ratiu, la intrare in sens sa se modifice marcajul acela, scuarul si sa se mai faca o banda. Sa fie 2 benzi, una care o ia pe dr I Ratiu si a doua, din dreapta catre Primarie. „

Dna Leylla Csep:” Care este stadiul licitatiei pentru decontaminarea sitului Petru Maior.”

Dl. primar Cristian Matei:” Luni se ridica pe site-ul SEAP ( Sistemul electronic de achizitii publice) si urmeaza caiet de sarcini, licitatii, etc.

Dl. Igor Cojocaru:” Va invit sa treceti prin spital ca sa va faceti o idee despre ce este vorba, sa avem niste discutii pertinente cand vom vota bugetul pe 2018 si sa vedeti sectiile , sa vedeti care este necesarul.
Cand vom discuta Bugetul sa stim ce este acolo si de ce este necesar un procent mai mare de bani. Ma bucur sa va stiu sanatosi, dar acum este blocata Chirurgia si Terapia intensiva din lipsa aparatelor. Intr-adevar s-au dat bani, dar sunt lucruri care trebuie cuprinse in urmatorul buget, fiind indispensabile. „

Dl. Ciprian Rigman:” La sedinta precedenta am semnalat existenta gropii de la intersectia Clujului cu Basarabiei, azi e tot acolo.
Mai semnalez o groapa pe str. Baritiu intersectie cu str. Brancoveanu, e o gura de canal, e o strada sufocata de trafic.
La fel, este o groapa si e str. Libertatii, in dreptul brutariei Eldy, o gura de canal dislocata. „

Dl. Adrian Salagean:” Din cate stiu eu, Domeniul public identifica azi marea majoritate a gropilor care trebuie plombate din muncipiul Turda .”

Dl. Nicolae Ros:” As profita de prezenta dlui consilier judetean Petre Pop pentru a-l intreba ce loc ocupa Turda in strategia Consiliului judetean in ceea ce priveste sprijinul pe care ar trebui sa-l ofere municipalitatii? „

Dl. Petre Pop- consilier judetean PSD:” Buna ziua, ma simt onorat sa particip la lucrarile sedintei. Din pacate, nu exista o strategie in acest sens, am mai spus-o si la intalnirea avuta aici si am spus public, ca nu am cunostiinta ca ar fi un plan de dezvoltare.
Consiliul judetean trebuie sa fie al judetului Cluj si nicidecum al mun. Cluj Napoca. Noi trebuie sa facem programe de dezvoltare pe intreg judetul Cluj.
Avem o zona istorica, Turda-Campia Turzii, exista o zona specifica Dejului, Huedinului si a mun. Cluj Napoca.
Cluj Napoca fiind al doilea centru universitar din tara, dezvoltarea lui afecteaza dezvoltarea celorlalte zone. Acest lucru este de mult timp, nu doar de acuma, sustin ca Turda si Campia Turzii trebuie sa aiba un program comun de dezvoltare.
Comunitatea Urbana Aries s-a format in 2005, iar in 2007 a luat fiinta Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului si doar impreuna am reusit sa aducem acel mare proiect de dezvoltare apa si canalizare.
Sustin ca cele doua comunitati au orgolii proprii, dar intotdeauna a existat o colaborare si, azi Turda si-a schimbat ritmul, se dezvolta. Va felicit pentru aceasta viziune de noi proiecte.
Atat Turda, cat si Campia Turzii se confrunta cu aceleasi probleme, zone non industriale, investiti mult in invatamant si este normal ca in urma studiilor, absolventul sa vina sa intoarca aceasta favoare comunitatii care l-a format, dar ei se indreapta catre Cluj sau chiar in strainatate.
Ar fi necesar sa existe o sedinta comuna a celor doua Consilii locale sa se discute infiintarea unui centru universitar, o strategie comuna ar ajuta zona.
Se observa schimbari majore in viata noastra, eu port discutii in Consiliu judetean, daca aveti alte probleme va ascult .”

Dl. Nicolae Ros:” Din pacate, trag concluzia, din ce ati spus dvs si din ceea ce vedem si noi, ca Turda este vaduvita de sumele necesare dezvoltarii, vad ca in acelasi timp dvs, din Campia Turzii, ne sprijiniti.”

Dl. Ciprian Rigman:” Va felicit pentru discursul dvs politic, ce nu stim noi este, unde se termina calitatea de membru PSD si unde incepe calitatea de consilier judetean?
Platforma industriala din Campia Turzii este extrem de diversa, comparativ cu Turda.
Daca ne poate spune care este strategia curentului PSD vis-a vis de judetul Cluj? Ce amendament a promovat in Consiliul judetean in ultimul timp care sa favorizeze zona Turzii?”

Dl. Nicolae Ros:” Noi am ajuns fiecare in Consiliul local printr-un partid, nu putem face abstractie de acest lucru, dar va rog dle presedinte, sa-i amintiti colegului nostru ca suntem, la o sedinta de Consiliu Local Turda si cand ajunge la Consiliul judetean poate aborda altfel lucrurile. „

Dl. Petre Pop:” Da, toti suntem oameni politici, in aceeasi masura sunt eu om politic, cum sunteti si dvs om politic, in Consiliul local Turda.
Exista un plan national de dezvoltare urbana si in acelasi timp sa va simtiti onorati ca aveti un Primar care a adus cele mai multe fonduri, in Transilvania, de la Guvernul Romaniei.
Sunt peste 3000 de UAT si nu le poate sprijini pe toate, dar cu o strategie clara ati reusit si va felicit inca o data. Am avut initiative in Consiliul judetean, am incercat sa ma adresez registraturii CJ, se pierde mult timp.
Am facut multe interpelari, am fost unul dintre cei care s-au aratat nemultumiti de sumele primite de Turda si Campia Turzii .”

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,
dl. Moldovan Emil

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Mariana Marginean

X