PROCES – VERBAL încheiat azi 27.02 .2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ORDINARE a Consiliului Localal municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 27.02 .2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ORDINARE a Consiliului Localal municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na Secretar, jr. Paula Mic face prezenta si constata ca, din totalul de 21 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 19 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Bogdanffy Gabor-Norbert, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Csep Leylla, Felezeu Cristian George, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Mureşan Valer, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Sălăgean Aron-Adrian, si Sămărtinean Iuliana Maria.
Consilierii Roş Nicolae si Sărmăşan Marius-Adrian sunt absenti. Dl. Ros Nicolae a anuntat ca va intarzia putin, dar va fi prezent la sedinta.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dna Daniela Adace- director executiv Directia economica, dna Gabriela Salagean – director Directia impozite si taxe locale, dna Ioana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, d-na Geneta Furnya Ispas – sef serviciu executori bugetari, – sefi sau angajati ai serviciilor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Turda, reprezentanti ai presei, cetateni.

D-na secretar jr. Paula Mic arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 150 / 21.02.2020 si este legal constituita fiind prezenti 19 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Anca Doru Paul Ioan .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 27.02.2020 si pentru inceput, dl viceprimar Nemes are de facut un anunt.

Dl. viceprimar Lucian Nemes:” Multumesc frumos dle presedinte. Dle Primar, cred ca multi dintre dvs au citit; noi avem o problema grava in familie, mama mea este suferinda de circa 4 luni de zile, am ajuns in momentul in care avem nevoie de persoane care sa ne sprijine cu donare de sange.
Asa ca fac un apel la toata lumea in masura posibilitatilor si daca starea de sanatate va permite sa puteti face acest mic gest, ar conta enorm pentru noi.
Vreau sa multumesc presei ca s-a mobilizat si intr-un termen scurt toata lumea a aflat despre acest apel umanitar si le multumesc tututror pe aceasta cale. Vreau sa multumesc tuturor celor care m-au sunat si m-au incurajat sa pot depasi acest moment dificil.
Si eu voi merge maine la prima ora sa donez si multumesc public dlui Primar, intrucat ieri am avut o discutie cu dansul si m-a incurajat sa vorbesc despre problemele familiei mele, lucru pe care o sa-l fac in continuare.
Va multumesc foarte mult tuturor pentru sprijin, pentru un gand bun, pentru o rugaciune, Dumnezeu sa va binecuvanteze pe toti si sa ne ajute sa depasim acest moment.

Dl. presedinte de sedinta:” Dl. consilier Ros, alaturi de dl Primar au initiat pe ordinea de zi un proiect de hotarare privind Regulamentul de functionare a Consiliului local Turda si m-a rugat sa-l scoatem de la punctul 4.1 si sa-l trecem la punctul 10, pana ajunge si dl consilier.

Supun la vot scoaterea proiectului de pe ordinea de zi de la punctul 4.1.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Supun la vot introducerea proiectului pe ordinea de zi de la punctul 10.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Avem mai multe proiecte de hotarare de introdus pe ordinea de zi, ca urmare a unor situatii care au necesitat o analiza mai intensa si ulterior, azi sa le supunem dezbaterii.

– la punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a municipiului Turda in suprafata de 266 mp, situat in Turda, str. Alunisului, FN, inscris in CF nr 5603 Turda, identificat cu nr top 4234/2/1/1/1/6.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 4.3, PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a municipiului Turda in suprafata de 400 mp, situat in Turda, str. Al.Olt FN, inscris in CF nr 64.435 Turda, identificat cu nr cad.64.435
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 4.4, PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a municipiului Turda in suprafata de 400 mp, situat in Turda, str. Nicolae Teclu, FN, inscris in CF nr 64.434 Turda, identificat cu nr cad.64.434
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 4.5, PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea unui punct de lucru situat innstr. Mihai Viteazu nr.43, jud Cluj la societatea TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 4.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda SA . aferent exercitiului financiar al anului 2020.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 9.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei „Poiana cu castani” si a indicatorilor tehnico-economici.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.
– la punctul 9.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei „Poiana cu castani” si a cheltuielilor legate de proiect.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 9.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea, extinderea si dotarea gradinitei cu program prelungit „Sfanta Maria” + structura si cresa nr 5” si a indicatorilor tehnico-economici.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 9.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, extinderea si dotarea gradinitei cu program prelungit „Sfanta Maria” + structura si cresa nr 5” si a cheltuielilor legate de proiect.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 9.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Teatrului Aureliu Manea Turda.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 9.6, PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Acordului de parteneriat intre municipiul Turda si Directia de asistenta sociala Turda (fost Serviciu public de asistenta sociala Turda) pentru evaluarea si implementarea proiectului „Construirea si dotarea unui Centru multifunctional in Baile Turda „
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

– la punctul 9.7, PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegatii a Consiliului local al mun. Turda la Torontaltorda (Serbia) in perioada 20-22 martie 2020.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot ordinea de zi.
Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli iniţial, detaliat al Municipiului Turda pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Nota:Având în vedere volumul mare de pagini al anexei, aceasta poate fi consultata la Secretariatul Consiliului Local al municipiului Turda, camera 50.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1, PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a municipiului Turda in suprafata de 266 mp, situat in Turda, str. Alunisului, FN, inscris in CF nr 5603 Turda, identificat cu nr top 4234/2/1/1/1/6.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de mandat (administraţie) pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA, a domnului Koble Ladislau Levente.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3, PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a municipiului Turda in suprafata de 400 mp, situat in Turda, str. Al.Olt FN, inscris in CF nr 64.435 Turda, identificat cu nr cad.64.435

4.4, PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a municipiului Turda in suprafata de 400 mp, situat in Turda, str. Nicolae Teclu, FN, inscris in CF nr 64.434 Turda, identificat cu nr cad.64.434

4.5, PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea unui punct de lucru situat innstr. Mihai Viteazu nr.43, jud Cluj la societatea TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL

4.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda SA . aferent exercitiului financiar al anului 2020.

5. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L..
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 216/30.09.2019 privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesionare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 245/31.10.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 124/19.07.1996.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 246/31.10.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 9060/07.06.1997.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea închirierii unor spaţii din imobilul situat administrativ în Turda, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, către Şcoala Profesională Specială “SAMUS” Cluj-Napoca.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z./R.L.U. – Construire staţie I.T.P. şi birouri, refacere împrejmuire, în municipiul Turda, str. Salciei, nr. 15, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.D. – Construire casă unifamilială Corp 3 în municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 25A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea P.U.Z./R.L.U. – Construire fermă de vaci de lapte în Turda, tarlaua 25 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestei incinte şi introducerea în teritoriul intravilan, cu acces din prelungirea str. Luceafărului.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Casei de Cultură a municipiului Turda:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 martie – 31 decembrie 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Spitalului municipal Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Serviciului Finantari externe si relatii internationale;

9.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei „Poiana cu castani” si a indicatorilor tehnico-economici.

9.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei „Poiana cu castani” si a cheltuielilor legate de proiect.

9.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea, extinderea si dotarea gradinitei cu program prelungit „Sfanta Maria” + structura si cresa nr 5” si a indicatorilor tehnico-economici.

9.4, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, extinderea si dotarea gradinitei cu program prelungit „Sfanta Maria” + structura si cresa nr 5” si a cheltuielilor legate de proiect.

9.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Teatrului Aureliu Manea Turda.

9.6, PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Acordului de parteneriat intre municipiul Turda si Directia de asistenta sociala Turda (fost Serviciu public de asistenta sociala Turda) pentru evaluarea si implementarea proiectului „Construirea si dotarea unui Centru multifunctional in Baile Turda „

9.7, PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegatii a Consiliului local al mun. Turda la Torontaltorda (Serbia) in perioada 20-22 martie 2020.

10. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Turda.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi domnul consilier Nicolae Roş.

11. Propuneri, întrebări, interpelări.
***
La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 30.01.2020.

Dl. presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Intra in sala dl consilier Ros Nicolae, sunt prezenti 20 de consilieri.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli iniţial, detaliat al Municipiului Turda pe anul 2020.

Dl. presedinte de sedinta:” Nu s-au facut modificari, dar facem detaliat acest buget.

Dl. Cristian Felezeu:”La sedinta precedenta am aprobat bugetul, s-a emis o Hotarare de Consiliu local. Cand aprobam azi din nou, nu trebuie anulata cea anterioara? Intreb secretariatul…, sunt hotarari cu acelasi continut.

Dl. presedinte de sedinta::” Nu am modificat niciun fel de date, doar veniturile si cheltuielile le-am incadrat in capitole separate.

Dna Paula Mic- secretarul municipiului Turda:” La sedinta anterioara s-a aprobat bugetul local prezentat intr-o forma consolidata, iar de aceasta data este o reconfirmare a acelui proiect, un buget in forma detaliata. Cele doua hotarari sunt perfect valabile amandoua si se completeaza una pe cealalta.

Dl. Cristian Felezeu:”Si cand ne raportam la buget, referinta se face la ambele HCL?

Dna Paula Mic- secretarul municipiului Turda:” Sunt valabile ambele hotarari de Consiliu. Prin cea de azi se expliciteaza proiectul de buget intr-o forma detaliata, pe capitole.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.
Dl. viceprimar Nemes este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr. 60 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1. PROIECT DE HOTARARE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.
Dl. viceprimar Nemes este iesit din sala.

Se adopta HOTARAREA nr. 34 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1, PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a municipiului Turda in suprafata de 266 mp, situat in Turda, str. Alunisului, FN, inscris in CF nr 5603 Turda, identificat cu nr top 4234/2/1/1/1/6.

Dl. Cristian Felezeu:” Studiind forma prezentata a proiectelor de hotarare, ma refer la toate cele 3 proiecte referitoare la concesionare, si in comisie am discutat, raportul de evaluare este din iunie 2019. Intreb daca mai este valabil si in ce mod se stabileste valoarea de pornire a licitatiei?

Dna Ioana Iftime- sef serviciu SAPL:” Raportul de evaluare s-a facut in momentul in care s-au contractat anul trecut, un numar de 60 de lucrari, pe SEAP. Proiectele de hotarare le-am intocmit acum, a mai durat Studiul de oportunitate, care a trebuit efectuat si pe care acum il aprobam, lucrari de cadastru, dar evaluarea aceasta este estimativa.
In baza acestei evaluari, suma rezultata se imparte la 10 ani de concesiune si obtinem o valoare de la care pornim pretul de licitatie.
Contractul se va incheia in euro la data la care se semneaza, doar este un punct de plecare.

Dl. Cristian Felezeu:” Daca va uitati pe proiect scrie ca valoarea s-a stabilit la cursul euro din data intocmirii…

Dl. presedinte de sedinta:” Cand se face contractul la data respectiva se va lua cursul euro.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 35 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de mandat (administraţie) pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Domeniul Public Turda SA, a domnului Koble Ladislau Levente.

Dl. Cristian Felezeu:” Intreb… la contractul de mandat la punctul 5.1, referitor la remuneratia fixa, cat este?

Dna Ioana Iftime- sef serviciu SAPL:” Conform Ordonantei 109 in situatia in care se vacanteaza un loc, indemnizatia este aceeasi cu cea pe care a avut-o membrul Consiliului de administratie anterior, de 750 lei, cred.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 36 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3, PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a municipiului Turda in suprafata de 400 mp, situat in Turda, str. Al.Olt FN, inscris in CF nr 64.435 Turda, identificat cu nr cad.64.435

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.
Dl Ros este iesit din sala

Se adopta HOTARAREA nr. 37 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.4, PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privata a municipiului Turda in suprafata de 400 mp, situat in Turda, str. Nicolae Teclu, FN, inscris in CF nr 64.434 Turda, identificat cu nr cad.64.434

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.
Dl Ros este iesit din sala

Se adopta HOTARAREA nr. 38 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.5, PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea unui punct de lucru situat in str. Mihai Viteazu nr.43, jud Cluj la societatea TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.
Dl Ros este iesit din sala

Se adopta HOTARAREA nr. 39 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.6, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda SA . aferent exercitiului financiar al anului 2020.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru, 1 abtinere ( Salagean) .

Se adopta HOTARAREA nr. 40 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip A.N.L..

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 41 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 216/30.09.2019 privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesionare.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 42 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.3, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 245/31.10.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 124/19.07.1996.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 43 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.4, PROIECT DE HOTARARE privind modificarea HCL nr. 246/31.10.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 9060/07.06.1997.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 44 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.5, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea închirierii unor spaţii din imobilul situat administrativ în Turda, str. Ştefan cel Mare, nr. 6, către Şcoala Profesională Specială “SAMUS” Cluj-Napoca.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 45 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea P.U.Z./R.L.U. – Construire staţie I.T.P. şi birouri, refacere împrejmuire, în municipiul Turda, str. Salciei, nr. 15, judeţul Cluj.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 46 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea P.U.D. – Construire casă unifamilială Corp 3 în municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 25A.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 47 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.3, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea P.U.Z./R.L.U. – Construire fermă de vaci de lapte în Turda, tarlaua 25 UAT Turda cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestei incinte şi introducerea în teritoriul intravilan, cu acces din prelungirea str. Luceafărului.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 48 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 7.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 martie – 31 decembrie 2020.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 49 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 8.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.

Dl Cristian Felezeu:” As fi vrut sa-l intreb pe dl director Stanila daca are pregatit planul pentru interventie si cazare la persoanele potentiale bolnave? Daca ne poate transmite catre Consiliul local in cateva zile o informare daca spitalul este pregatit pentru aceasta situatie?

Dna Vasilichi – sef serviciu Resurse umane Spital:” O sa transmit directorului medical aceasta cerere.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 50 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.1, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei „Poiana cu castani” si a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 51 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.2, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si dotarea cresei „Poiana cu castani” si a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 52 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.3 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea, extinderea si dotarea gradinitei cu program prelungit „Sfanta Maria” + structura si cresa nr 5” si a indicatorilor tehnico-economici.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 53 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.4 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, extinderea si dotarea gradinitei cu program prelungit „Sfanta Maria” + structura si cresa nr 5” si a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 54 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.5 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Teatrului Aureliu Manea Turda”.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 55 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.6 PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea Acordului de parteneriat intre municipiul Turda si Directia de asistenta sociala Turda (fost Serviciu public de asistenta sociala Turda) pentru evaluarea si implementarea proiectului „Construirea si dotarea unui Centru multifunctional in Baile Turda„

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 56 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 9.7, PROIECT DE HOTARARE privind deplasarea unei delegatii a Consiliului local al mun. Turda la Torontaltorda (Serbia) in perioada 20-22 martie 2020.
Se impart 20 buletine vot

Se trece la votul secret privind deplasarea unei delegatii a Consiliului local al mun. Turda la Torontaltorda (Serbia) in perioada 20-22 martie 2020.
Comisia de validare compusa din Felezeu Cristian, Ros Nicolae, Samartinean Iuliana si Ploscar Minerva Aurelia a trecut la numararea voturilor secrete din urna.
In urma votului secret rezulta : voturi DA= 20
voturi NU= –
voturi nule = –
==================================

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 57 / 27.02.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 10, PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Turda.

Dl. Nicolae Ros:” Conform art.632 din Ordonanta 57/2019 privind Codul administrativ, in termen de maxim 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a acestui act normativ ar fi trebuit ca fiecare Consiliu sa-si modifice Regulamentul.
Eu am facut apel la dvs, cand am rugat ca fiecare dintre dvs sa transmita la Secretariat propunerile, nu a fost inregistrata niciun fel de propunere, astfel ca impreuna cu dl Primar am elaborat Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local.
Desigur, accept orice sugestie, exista referat de aprobare, raport de specialitate, am dat acest proiect tuturor comisiilor de specialitate.
Comparativ cu vechea legislatie va dau 3 exemple; obligativitatea de a prezenta Raportul de activitate, prin grija Secretariatului. Daca pana acum era o obligatie politica, acum e o sanctiune contraventionala intre 1000-5000 lei.
In prezent, dupa initiator iau cuvantul, consilierii, in functie de momentul inscrierii.
Obligativitatea Secretariatului si a celor care elaboreaza proiecte de a pune la dispozitia consilierilor intr-un timp rezonabil materialele de sedinta.
Nu se poate vota daca nu sunt transmise materialele si prin mijloace electronice.
Toate celelalte elemente care sunt contrare acestuia sa fie abrogate tacit.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 58 / 27.02.2020.
***

Se propune spre discutie punctul 11, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Nicolae Ros:” Pentru a preintampina experienta negativa din 2016, cand din motive obiective sau subiective, pe Legea 350, nu s-a intrunit comisia, o rog pe secretara comisiei, dna Ioana Iftime sa demareze de la acest moment, toata procedura cu Monitorul Oficial, astfel incat cei de la finantari nerambursabile sa stie un calendar precis.
In 2016 s-au acordat aceste finantari in noiembrie, pentru unii tardiv.

Dl. Lucian Cordis:” II felicit pe cei doi colegi care-si sarbatoresc ziua de nastere, dl Emil Moldovan si Primarul municipiului Turda, dl Matei si le doresc „La multi ani”.

Dl. Cristian Felezeu:” Revin cu o solicitare de anul trecut, pe site-ul Primariei sa fie publicate lucrarile in desfasurare, cu finantare externa sau de la Guvern si la aceastea sa se precizeze rapoartele de progres care sunt intocmite de cei care monitorizeaza proiectele.
Am avut o discutie la Inspectoratul scolar judetean referitoare la copii cu nevoi speciale care fac naveta la Cluj si nu au asigurat transportul si vazand proiectul SAMUS, rog colegii din Comisia 5 sa analizeze posibilitatea infiintarii unei structuri speciale pentru copii cu dizabilitati, in municipiul Turda. Parintii sunt nevoiti sa renunte sa-i duca la scoala, din cauza dificultatilor financiare legate de transport.”

Dl. primar Cristian Matei:” Am facut o informare odata cu aparitia nevoii de sofer, sunt derutat pentru ca o institutie ca Inspectoratul scolar sau Consiliul judetean nu gaseste un sofer care sa asigure transportul acestor copii.
Din 2016 este o mare problema, parintii imi spun ca, acesti copii, cu sindrom Down au nevoie permanenta de atentie si trebuie insotiti de cineva. Am luat legatura cu dl Cuibus, nu depinde de noi. La copiii cu nevoi speciale nu avem nicio implicare legala, totul e de la Consiliul judetean.
Am vorbit si cu presedintele C.J. si cu conducerea scolii care a venit la Turda, si am cautat o solutie pentru a mari sau sa alocam o scoala pentru a nu se mai deplasa la Cluj. Aceasta scoala functiona la scoala Poiana, cu 3 Sali de clasa la subsol, in conditii precare, dar acum s-a renovat.
Toate cheltuielile sunt suportate de catre Consiliul judetean si am reusit dupa 3 ani sa semnam un contract cu scoala SAMUS pentru a acorda 5 sali de clasa in regim de comodat, la fostul liceu Dr I Ratiu, de pe str. Stefan cel Mare.
Avem informatii ca sunt peste 120 de copii cu nevoi speciale in Turda, ceea ce necesita inca doua sali de clasa. Copii au unde invata, sunt asigurate cheltuielile de catre Consiliul judetean, asa ca nu mai avem nicio problema.

Dl. Emil Moldovan:” De doi ani discutam si noi aceasta problema si ne bucuram ca se deschide aceasta scoala SAMUS in Turda.
Cineva de pe str. Baritiu imi spunea ca s-a depus o cerere de prelungire a liniei de transport in comun pana spre capatul strazii Baritiu.
Am iesit la plimbare seara si au aparut iar foarte multi caini vagabonzi in zona Materna, trebuie urmariti de unde vin si cine le da drumul.

Dna Minerva Ploscar:” Vreau sa sesizez o situatie cam neplacuta in cartierul Bai sarate, str. Marului, zona Cimitirului unde se depoziteaza gunoaie. Locuitorii sunt nemultumiti si rog autoritatile sa gasesca solutii pentru a rezolva situatia care nu este placuta pentru cei care stau acolo.

Dl. primar Cristian Matei:” Cred ca ar fi bine sa ne spuneti daca ati vazut cu ochii dvs sau daca ati fost informata, fiindca azi dimineata am studiat problema si sambata s-a curatat complet. Acum au aparut poze ca este plin , dar exista persoane rau intentionate care arata deformat adevarul.

Dna Minerva Ploscar:” Saptamana trecuta am vazut eu…, daca intre timp s-a curatat, multumesc.

Dl. Adrian Salagean:” Doresc sa fac o propunere pentru presedintele de sedinta pe urmatoarele 3 luni, dl. Lucian Cordis.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea.
In urma votului rezulta : 20 voturi pentru,

Se adopta HOTARAREA nr. 59 / 27.02.2020.
***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
dl. Anca Doru Paul Ioan

SECRETARUL
municipiului Turda,
 Jr. PAULA MIC

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL
NR. INREG.__________/27.02.2020

Interpelari

Va comunicam interpelarile formulate in sedinta ordinara din data de 27.02.2020, urmand sa formulati raspunsurile, in scris, si sa le depuneti la Secretariatul Consiliului Local pana cel mai tarziu la data de ________________, ora __________.

Dl. Consilier Nicolae Ros:
Dl. consilier solicita, pentru a preintampina experienta negativa din 2016, cand din motive obiective sau subiective, pe Legea 350, nu s-a intrunit comisia, demararea procedurii cu Monitorul Oficial, astfel incat cei de la finantari nerambursabile sa stie un calendar precis.
In 2016 s-au acordat aceste finantari in noiembrie, pentru unii tardiv.

Dl. consilier Cristian Felezeu:
Dl. consilier revine cu o solicitare de anul trecut de a fi publicate pe site-ul Primariei lucrarile in desfasurare, cu finantare externa sau de la Guvern si la aceastea sa se precizeze rapoartele de progres care sunt intocmite de cei care monitorizeaza proiectele.

Dl. consilier Emil Moldovan:
1.Dl. consilier ridica problema cetatenilor de pe str.G. Baritiu referitoare la o cerere de prelungire a liniei de transport in comun pana spre capatul acestei strazi.
2. Dl. consilier ridica problema cainilor vagabonzi care sunt foarte multi in zona Materna si solicita luarea masuriloe care se impun pentru a vedea de unde vin si cine le da drumul.

Secretar,
Jr. Paula Mic

X