PROCES – VERBAL încheiat azi 27.08.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ordinare online a Consiliului Localal municipiului Turda

PROCES – VERBAL încheiat azi 27.08.2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia ședinței ordinare online a Consiliului Localal municipiului Turda

In conformitate cu art. 134, alin. 1 si 4 din OUG nr 57 / 2019, privind Codul Administrativ si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, d-na secretar general, jr. Elena Mihaela Mărginean face prezenta si constata ca, din totalul de 18 consilieri in functie ai Consiliului Local, sunt prezenti 17 consilieri, in persoana urmatoarelor doamne si domni : Anca Doru Paul Ioan, Cordiş Lucian, Crişan Sorina-Mihaela, Micu Ovidiu Dorel, Miheşan Ioan Vasile, Moldovan Adrian Petru, Moldovan Emil, Mureşan Valer, Nap Adrian, Năstase Paul, Nemeş Lucian-Bogdan, Pintilie Andrei, Pîrlea Daniela, Ploscar Minerva Aurelia, Roş Nicolae, Sălăgean Aron-Adrian si Sămărtinean Iuliana Maria.
Dna consilier Csep Leylla este absenta.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.
La sedinta Consiliului Local participa dl. primar – Cristian Octavian Matei.
Participa ca invitati: dnaKoti Monia- director Directia de Asistenta Sociala, dl.Calugar Ginel- director Directia Strategie si Dezvoltare Locala, dnaIoana Iftime – sef serviciu Administratie Publica Locala, dnaBianca Vascan – sef serviciu Evidenta Patimoniu, dnaCarmen Kollar- sef birou Resurse Umane.

D-na secretar general, jr.Elena Mihaela Mărginean arata ca sedinta a fost convocata conform DISPOZITIEI Primarului nr. 900/ 22.08.2020 si este legal constituita fiind prezenti 17 consilieri .
Convocarea consilierilor locali s-a facut telefonic.
Pentru buna desfasurare a sedintei, d-na secretar general arata ca, in conformitate cu art. 123, alin. 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, presedinte de sedinta ales este dl. consilier Lucian Cordis .

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi, declar deschisa sedinta ordinara de azi, 27.08.2020, dar inainte de a incepe sedinta…, cu tristete vreau sa va anunt ca a plecat dintre noi, colegul nostru Adrian Sarmasan si fosta consiliera a Consiliului Local Turda, dna Adamosy Clara.
Doi colegi deosebiti care si-au adus contributia de-a lungul anilor la bunul mers al localitatii si va propun sa pastram un moment de reculegere.

Se pastreaza un moment de reculegere.

***

Dl. presedinte de sedinta: Stimati colegi va propun ca la punctul 1.2 sa fie introdusa o informare catre Consiliul local a Ordinului Prefectului judetului Cluj nr. 272 / 20.08.2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al dlui Bogdanffy Gabor Norbert.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Propun introducerea pe ordinea de zi la punctul 2.2 a proiectului de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui OARCEA MIHAIL DYRAM, iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Dl Ros Nicolae :” Comisia nr. 2 s-a intrunit si a avizat proiectul de hotarare avand ca obiect validarea dlui Oarcea in functia de consilier local.

Dl presedinte de sedinta supune la vot introducerea pe ordinea de zi la punctul 2.2, iar punctul 2.2 devine 2.3.
Daca nu sunt supun la vot ordinea de zi.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

1.2 Ordinul Prefectului judetului Cluj nr 272/20.08.2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Bogdanffy Gabor Norbert.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

2.1 PROIECT DE HOTARARE privind costatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului SARMASAN MARIUS ADRIAN si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2 PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al d-lui OARCEA MIHAIL DYRAM,
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii acordului de asociere cu judetul Cluj si UAT Campia Turzii in vederea realizarii in parteneriat a proiectului de investitii ”Centura ocolitoare Turda- Campia Turzii”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Directiei Strategie si Dezvoltare Locala:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea devizului general actulaizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art 71, alin 1, din OUG 114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare pentru restul de executat la obiectivul de investitii” Reabilitare cladirie Colegiul Emil Negrutiu in municipiul Turda, str. Agriculturii, nr27, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational” prin includerea la finantare in cadrul PNDL sau alte programe de finantare aplicabile
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Evidență Patrimoniu:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractelor de concesionare nr. 84 /27.09.1995 si nr. 37 /15.06.1998
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 90 /14.11.1995
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTARARE privind vanzarea fara licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 77 mp, situat administrativ in Turda, str. Fragariste, nr.21D, inscris in CF nr.64759 Turda, nr. cad.64759 catre Munteanu Maria si Munteanu Iuliu Adrian
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcției de Asistenta Sociala Turda ;

5.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inființării creșei Josika Miklos cu un număr de 20 de locuri pentru copii de vârsta ante-prescolară cu predare in limba maghiară în subordinea Directiei de Asistență Socială Turda precum si a organigramei, statului de funcții, numărului de personal si R.O.F. ale D.A.S. Turda
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale biroului Resurse Umane ;

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii Statului de functii al Spitalului municipal Turda, aflat in subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.
***

La punctul 1 se prezinta procesul verbal al sedintei ordinare din 30.06.2020.

Dl.presedinte de sedinta supune votului consilierilor, Procesul Verbal de la sedinta ordinara anterioara, acesta fiind votat cu unanimitate de voturi, nefiind nici un fel de modificari sau completari din partea consilierilor.

Se propune spre informarea Consiliului local, punctul 1.2, Ordinul Prefectului judetului Cluj nr 272/20.08.2020 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-lui Bogdanffy Gabor Norbert.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.1 PROIECT DE HOTARARE privind costatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului SARMASAN MARIUS ADRIAN si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al municipiului Turda.

Dl. Anca Doru:” Dumnezeu sa-l odihneasca, am pierdut un om. Multumesc.

Dl. Nicolae Ros” Transmit condoleante familiei indurerate, asa cum l-ati cunoscut cu totii, atat in cadrul Consiliului local cat si in comisia de specialitate, a fost un om de mare caracter, cu verticalitate si regret plecarea prea repede dintre noi, a dlui Sarmasan.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 169 / 27.08.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.2 PROIECT DE HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al d-lui OARCEA MIHAIL DYRAM.

Dl. Doru Anca:” Am lecturat proiectul si tine cont de L 115, si OUG 57, are declaratia formatiunii ALDE, are avizul comisiei 2.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 170 / 27.08.2020.
***

Dl.Oarcea Mihail Dyram depune juramantul in fata Consiliului local Turda.

Dupa juramantul dlui Oarcea Mihail Dyram sunt prezenti online 18 consilieri locali.

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 2.3 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii acordului de asociere cu judetul Cluj si UAT Campia Turzii in vederea realizarii in parteneriat a proiectului de investitii ”Centura ocolitoare Turda- Campia Turzii”

Dl. Doru Anca : » Sunt optimist si cred ca se va descongestiona traficul din Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.
Dl. Micu a parasit platforma online.

Se adopta HOTARAREA nr. 171 / 27.08.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 3.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea devizului general actulaizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in conformitate cu prevederile art 71, alin 1, din OUG 114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare pentru restul de executat la obiectivul de investitii” Reabilitare cladirie Colegiul Emil Negrutiu in municipiul Turda, str. Agriculturii, nr27, in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului educational” prin includerea la finantare in cadrul PNDL sau alte programe de finantare aplicabile

Dl. Doru Anca : » Apreciez ca au aparut tot mai multe proiecte pe PNDL in municipiul Turda. Contributia bugetului local este o valoare pe care noi o putem suporta si sunt de acord cu acest proiect.

Dl. Primar Cristian Matei : » Buna ziua, vreau sa fac cateva remarci vis-a-vis de aceste aspecte, au aparut proiecte fezabile si care s-au rezolvat foarte rapid. Toate cele 4 scoli care au fost supuse in 2017 modernizarii si reabilitarii, sunt finalizate.
Am incercat sa obtinem fonduri PNDL si pentru gradinite si nu s-a putut, dar am reusit ca toate cele 5 gradinite sunt finantate pe proiecte europene si in acest moment sunt evaluate doua dintre ele, gradinita Prichindelul Istet si gradinita Sfanta Maria.
Raman scoli care nu au fost modernizate decat din bugetul nostru local si ma refer la scoala Horea, Closca si Crisan, care arata foarte bine si unde s-a reusit o infuzie mare de capital local, asa cum a fost evidentiat la final de an scolar 2019, la care intamplator am participat si am fost incantat de ceea ce s-a realizat acolo, doar din bugetul local.
Dar sunt multe de facut, e nevoie de investitie in curte, avem intentia de a edifica o sala de sport noua pe langa renovarea celei vechi, iar pe proiectul Turda Decide s-a reabilitat partea din fata a cladirii scolii, care arata foarte bine in acest moment.
Astfel, am incercat sa inscriem la finantare toate celelalte scoli care au ramas nefinantate guvernamental ; Horea, Closca si Crisan, Ioan Opris, Andrei Saguna. liceul E Negrutiu.
Pentru liceul L Rebreanu,… am reusit sa aducem fonduri norvegiene 9 milioane de lei pentru reabilitare energetica a acestor trei, si sa incercam dupa aceea, liceul L Rebreanu sa-l reabilitam pe fonduri guvernamentale.
Se lucreaza intens la stabilirea indicatorilor tehnico-economici la aceste scoli, din pacate, la preluarea mandatului am avut in Turda zero metrii patrati intabulati, din domeniul public; zero scoli intabulate ; zero institutii publice intabulate ; etc.
Cele pe care am reusit sa le intabulam, au intrat in reabilitare- cele 4 scoli, iar la Colegiul E Negrutiu am avut un DALI, un SF, am avut de ce sa ne agatam ca sa stabilim niste indicatori tehnico-economici actualizati, am facut posibil sa demaram acest proiect sa nu pierdem vremea si sa dam drumul . Din punct de vedere al dotarii materiale, liceul Negrutiu este cel mai mare liceu, are cele mai multe cladiri, consum cel mai mare la gaz, apa, etc, acoperisurile cladirilor.
Am facut niste demersuri, adica primarul municipiului Turda, ca sa fim bine intelesi si as vrea sa fie clar pentru toata lumea ; banii pentru scoli i-a adus Primarul municipiului Turda, nu i-a adus altcineva si nici nu a contribuit nimeni la renovarea acestor scoli !
Fiindca mai aud, in stanga-dreapta, ca multi isi aroga drepturi ca au adus bani pentru scoli. Nu mai departe interviul de ieri, al d-lui viceprimar, care a facut scolile nu Turda !
Nu are nicio contributie la acest lucru si cred ca dvs stiti mai bine ca oricine.
Sa ne arogam niste drepturi atunci cand, si facem ceva; daca nu, mai bine sa tacem ca ramanem filozofi.
Aceste cladiri vor fi intabulate in luna septembrie pentru a le preda CNI-ului sau PNDL-ului pentru a face finantarea acestor obiective scolare.
Din acest punct de vedere Turda se poate mandri ca are asemenea scoli, am discutat cu dna inspector general de la invatamant si este extraordinar de incantata si se stie si la Bucuresti de acel proiect pilot pe care l-am facut, cu dotarea scolilor din Turda, in urma unui audit care a durat 2 luni, dotarea cu dispensere, cu dezinfectanti, cu hartie igienica pentru a se incepe anul scolar in regula.
Acum se deruleaza un audit pentru gradinite si crese, este pe finalizare si vom sti cati bani vor trebui investiti in aceste unitati scolare. Doar pentru gradinita Prichindelul Istet au venit fonduri de 2,3 milioane de euro, se poate face o reabilitare completa a cladirii.
In cativa ani Turda se va putea mandri cu un sistem de invatamant modern, sunt multe scoli care cu sprijinul administratiei publice, cu sprijinul parintilor, care au contribuit si ei si am reusit sa se doteze scolile cu table moderne, pe care se lucreaza electronic ; creta nu mai are ce cauta.
Saptamana viitoare vom avea o intalnire la o scoala cu dl Prefect, cu dl general de la ISU, cu toti directorii de gradinite, scoli si licee, unde vom stabili detaliile pentru inceperea anului scolar.
Vor fi aduse calculatoare in fiecare scoala, se va lucra pe platforme moderne, vor fi niste sume care costa comunitatea locala, dar sumele vor fi decontate din fonduri europene in cursul lunii octombrie.
Au fost efectuate dezinfectii in transportul public si in institutiile publice, la fel si scolile. Este foarte important sa avem grija de sanatatea copiilor nostri.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 172 / 27.08.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractelor de concesionare nr. 84 /27.09.1995 si nr. 37 /15.06.1998

Dl Doru Anca:” Amandoua proiectele sunt de bun augur, aceste firme care solicita prelungirea contractelor inseamna ca nu-si inceteaza activitatea.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 173 / 27.08.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 90 /14.11.1995

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 17 voturi pentru.
Dl. Mihesan a parasit platforma

Se adopta HOTARAREA nr. 174 / 27.08.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 4.3 PROIECT DE HOTARARE privind vanzarea fara licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 77 mp, situat administrativ in Turda, str. Fragariste, nr.21D, inscris in CF nr.64759 Turda, nr. cad.64759 catre Munteanu Maria si Munteanu Iuliu Adrian

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 175 / 27.08.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Dl. Doru Anca : » In calitate de presedine al comisiei 1, fac o interventie pe marginea discutiilor aparute in presa, de un anumit jurnalist care ne da si indicatii sa facem rectificari bugetate pentru acordarea sumele respective.
Trebuie citit referatul, sunt 2 legi referitoare la aceasta situatie care stipuleaza clar, in limita posibilitatilor. Nu putem executa si acest proiect prevede o metodologire care se va aproba pentru 2021.
Se fac eforturi pentru majorarea numarului de locuri in crese, sustin si urmatorul proiect. «

Dl. Nicu Ros : »Acest proiect ridica o problema de tehnoredactare si noi consilierii, putem aduce amendamente de forma si de fond la proiecte.
Legea 24/2000, art 8 spune:’prin modul de exprimare actul normativ trebuie sa asigure dispozitiilor sale un caracter obligatoriu, textul sa fie formulat clar, fluent, inteligibil si cu pasaje obscure si echivoce’. E vorba de metodologie si nu o votam in fiecare an, are o exprimare nefericita.
Pentru 2020 nu au fost prevazute asemenea ajutoare financiare si din lipsa fondurilor nu se va acorda.., dar se va face tot posibilul anul viitor.
Un text de lege trebuie concis, va propun urmatoarea formulare si s-o supuneti la vot. Art.2 va suna asa ‘Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona se va acorda in limita fondurilor bugetare, anuale aprobate cu aceasta destinatie in bugetul local’
Va rog sa supuneti la vot propunerea mea.

Dl. Presedinte de sedinta : » Vreti sa renuntam, sa inlocuim art 2 cu propunerea dvs.

Dna Ioana Iftime – sef serviciu SAPL : » Buna ziua, da, este mult mai inspirata aceasta exprimare sugerata de dl consilier Ros si consider ca amendamentul poate fi supus votului.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot amendamnetul dlui Ros : » Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bona se va acorda in limita fondurilor bugetare, anuale aprobate cu aceasta destinatie in bugetul local’ »
Pentru acest vot va trebui sa ne exprimam verbal si se consemneaza pentru, abtineri sau impotriva.

Anca Doru Paul Ioan, pentru Năstase Paul, pentru
Cordiş Lucian, pentru Nemeş Lucian-Bogdan, pentru
Crişan Sorina-Mihaela, pentru Pintilie Andrei, pentru
Micu Ovidiu Dorel, pentru Pîrlea Daniela, pentru
Miheşan Ioan Vasile, pentru Ploscar Minerva Aurelia, pentru
Moldovan Adrian Petru, pentru Roş Nicolae, pentru
Moldovan Emil, pentru Sălăgean Aron-Adrian , pentru
Mureşan Valer, pentru Sămărtinean Iuliana Maria, pentru
Nap Adrian, pentru

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendament.
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 176 / 27.08.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 5.2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inființării creșei Josika Miklos cu un număr de 20 de locuri pentru copii de vârsta ante-prescolară cu predare in limba maghiară în subordinea Directiei de Asistență Socială Turda precum si a organigramei, statului de funcții, numărului de personal si R.O.F. ale D.A.S. Turda

Dl. Doru Anca:” Am analizat proiectul , efortul DAS este de laudat. Cele 20 locuri pentru copii vor avea personal auxiliar, DAS nu solicita buget suplimentar, incercam prin toate metodele sa creem noi locuri de munca.

Dl. Nastase Paul:” Comisia nr 4 si-a dat avizul favorabil pentru cele 2 proiecte.

Dl. Ros Nicolae: Comisia 2 a analizat proiectul si a avizat in unanimitate.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 177 / 27.08.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.1 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 178 / 27.08.2020.
***

Se propune spre dezbatere si aprobare punctul 6.2 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii Statului de functii al Spitalului municipal Turda, aflat in subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.

Dl. Doru Anca:” Dansii transforma posturi care se pot scoate la concurs. Nu se modifica bugetul, sunt pentru acest proiect.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
In urma votului rezulta : 18 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 179 / 27.08.2020.
***

Se propune spre discutie punctul 6, Propuneri, întrebări, interpelări.

Dl. Doru Anca:” Dl primar Matei Cristian amintea anterior ca saptamana viitoare va avea loc o intalnire unde se vor stabili modalitatile de deschidere a anului scolar. Dupa intalnire, directorii sa promoveze in randul elevilor, parintilor aceste hotarari care se iau.
Sunt controverse cu declaratia parintilor cu privire la inceperea anului scolar.
Am intrat de maine in campanie electorala, este o dispozitie prin care s-au stabilit locurile de afisaj. Sa fie adusa la cunostiinta Politiei locale.

Dl. Nicolae Ros:” Avem obligatia, ca si consilieri locali sa ne intalnim cu cetatenii, a le prelua problemele si a monitoriza indeplinirea lor.
Cetatenii de pe str Baladei au solicitat montarea de mobilier urban, banci in fata blocului, iar persoana de contact este dl Ostoros Iosif, str Baladei nr7, ap 64. In atentia Directiei tehnice.
Cetatenii de pe Alea Plopilor si-ar dori, ca si aceasta zona sa fie amenajata cu parcari si spatii verzi, dl Francis Molitoris.
In luna februarie 2020 am luat cuvantul in calitate de presedinte al comisiei de aplicare a L 350 si am solicitat demararea procedurilor pentru organizarea licitatiilor.
Reprezentantii cultelor, ai sportului m-au intrebat care este soarta bugetului alocat , si daca dl, primar ne poate spune daca a fost afectat bugetul din cauza starii de urgenta si daca mai sunt sanse sa-si depuna dosarele persoanele interesate?
Urez succes competitorilor electorali, iar respectarea legislatiei…, se poate afisa in orice loc, cu acceptul proprietarului, afise electorale cu o dimensiune de 500/350 mm maxim.
Orice alta dispozitie este o incalcare a legii.

Dl. Ovidiu Micu:” Am inregistrat la primarie o adresa semnata de catre cetatenii din str Trandafirilor pentru montarea de limitatoare de viteza.
La intersectia str Trandafirilor cu str Constructorilor nu se poate iesi cu masina in siguranta si sa fie montata o oglinda rutiera.

Dl. Lucian Cordis:”Ma bucur de caracterul linistit al acestei sedinte, mai ales ca suntem la inceputul aceste campanii electorale si toti colegii dau dovada de profesionalism.
Stimati colegi s-a terminat mandatul de 3 luni ca presedinte de sedinta, va rog sa faceti propuneri pentru inca o luna.

Dl. Paul Nastase:” Va propun tot pe dvs .

Dl. Nicolae Ros:” Si eu sunt de acord.

Intra in sala dna Csep Leylla, sunt prezenti 19 consilieri.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare .
In urma votului rezulta : 19 voturi pentru.

Se adopta HOTARAREA nr. 180 / 27.08.2020.
***

Intrucat toate problemele de pe ordinea de zi au fost dezbatute si nu au mai fost alte probleme, dl . presedinte de sedinta declara sedinta ordinara de astazi inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

***
PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier local,
Lucian Cordis

SECRETAR GENERAL
al municipiului Turda,
 jr. Elena Mihaela Mărginean

Intocmit,
Insp spec Mariana Marginean

X