PROCES – VERBAL încheiat azi 28 octombrie 2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINȚEI PRIVIND CEREMONIA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

PROCES – VERBAL încheiat azi 28 octombrie 2020 în localul de ședințe al Consiliului Local al municipiului Turda cu ocazia SEDINȚEI PRIVIND CEREMONIA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

Se intonează Imnul de stat al României.

Dl. Prefect al judetului Cluj, dl Mircea Abrudean deschide ședinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Turda.
Participa ca invitati domnul consilier județean Cordiș Lucian, domnul consilier județean Alin Popovici, domnul consilier județean Felezeu Călin, domnul primar Cristian Octavian Matei, presa.
În conformitate cu dispozițiile art. 116 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , Prefectul județului Cluj dl. Mircea Abrudean a convocat prin Ordinul Nr. 454/26.10.2020 ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local al municipiului Turda pentru data de 28.10.2020 ora 14.00, întrucât, din numărul total de 21 consilieri stabilit prin Ordinul Prefectului județului Cluj nr. 246 din 15.07.2020 pentru Consiliul local al municipiului Turda, au fost validate mandatele unui număr de 21 consilieri, fiind astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local.
Din numărul total de 21 consilieri ale căror mandate au fost validate de către Judecătoria Turda, sunt prezenți un număr de 20 consilieri, absent fiind domnul consilier Sălăgean Aron Adrian, din motive de sănătate.
La această ședință sunt prezenţi un nr. de 20 consilieri locali, declaraţi aleşi la data de 27 septembrie 2020 și validați conform dispozițiilor art.114 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, de către Judecătoria Turda prin Încheierea nr 4140 / 2020.
Conform prevederilor art. 116 alin. (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, şedinţa privind ceremonia de constituire, este condusă de cel mai în vârstă consilier local prezent, asistat de doi consilieri, dintre cei mai tineri.
Din informațiile primite de la dna. Mărginean Elena Mihaela, Secretarul general al unității administrativ teritoriale Turda, rezultă că cel mai în vârstă consilier este dl. Moldovan Emil din partea Partidului Miscarea Populara, iar cei mai tineri consilieri sunt: dna. Sur Mara și dl. Sima Radu Mihai, ambii din partea Partidului National Liberal.
În aceste condiţii, dl. Prefect Mircea Abrudean îi invită pe cei trei consilieri să preia conducerea lucrărilor şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al Municipiului Turda.
În continuare, domnul prefect dă citire Încheierii Judecătoriei Turda nr. 4140 / 2020 prin care au fost validate mandatele următorilor consilieri (nume, prenume și formațiunea politică):

Nr crt. / Nume si prenume /Formatiunea politica
1. ARUNCUTEAN BOGDAN CIPRIAN PSD
2. BLĂNIȚĂ GABRIELA USR-PLUS
3. CIORTEA RĂZVAN IULIAN PSD
4. COJOCARU IGOR PNL
5. COSTEA ANCA NADIA PNL
6. CSEP LEYLLA UDMR
7. JOLDEȘ MIRCEA TRAIAN PNL
8. KOLOZSI ATILLA PMP
9. MOLDOVAN EMIL PMP
10. NAP ADRIAN PMP
11. NĂSTASE PAUL PNL
12. NEMEȘ ARPAD UDMR
13. ORBEAN IOANA PNL
14. PÎRLEA DANIELA PNL
15. SĂLĂGEAN ARON-ADRIAN PNL
16. SÂRBU PAUL MARIUS PNL
17. SIMA RADU MIHAI PNL
18. SUCIU ANDREI NICOLAE USR-PLUS
19. SUR MARA PNL
20. TEBAN ADRIAN MARIUS USR-PLUS
21. VANCEA MONICA LAURA PSD

Președintele de ședință ajutat de către cei doi consilieri tineri invită pe consilierii locali ai căror mandate au fost validate să depună, în ordine alfabetică, jurământul în limba română:
Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.
Se depune jurământul de către consilierii locali.

În urma depunerii jurământului domnul prefect Mircea Abrudean declară constituit Consiliul local al Municipiului Turda.

Depunerea jurământului de către Primarul municipiului Turda,
domnul Matei Cristian Octavian

În cadrul acestui punct al ordinii de zi ia cuvântul Prefectul județului Cluj dl. Mircea Abrudean care dă citire Încheierii civile nr. 4067/14.10.2020 privind validarea alegerii Primarului municipiului Turda.
Conform prevederilor legale, Primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, fiind validat, depune în faţa asistenţei jurământul prevăzut de art. 117 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.
Primarul citeşte textul jurământului: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”, pe care îl semnează.
Preşedintele şedinţei de constituire înmânează primarului un exemplar semnat al jurământului, precum şi semnul distinctiv al calităţii de primar, eşarfa în culorile drapelului naţional.

Dl. Prefect Mircea Abrudean felicita consilierii pentru mandatele obtinute, il felicita pe dl primar si da cuvantul Primarului municipiului Turda, dl. Matei Cristian Octavian care felicita noul consiliu local constituit si domnului consilier Moldovan Emil care felicita noii colegi si le ureaza mult succes.

Dna consilier Daniela Pîrlea solicita luarea cuvantului pentru a propune alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni in persoana domnului consilier local Năstase Paul.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea d-nei consilier Pîrlea Daniela. Se voteaza in unanimitate.

Președintele de sedință dl Moldovan Emil reia conducerea ședinței după care declară închisă ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului local Turda.
***
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

SECRETARUL general
al municipiului Turda,
Jr. Elena Mihaela Mărginean

X